2019 rok

Wersja do druku

2019 rok

Załączone pliki:

Uchwała RIO nr 122019
(Uchwała_12.2019_RIO.pdf - 72.981 KB) Data publikacji: 2019-02-06 14:41:42 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego na 2019 r.

Uchwała RIO nr11/2019
(Uchwała_11.2019_RIO.pdf - 138.633 KB) Data publikacji: 2019-02-06 14:43:25 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bogoria

Rb_28_2018R
(Rb_28_2018r.pdf - 1743 KB) Data publikacji: 2019-02-20 10:35:42 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2018 rok

Rb-27_IVkw2018R
(Rb-27_2018r.pdf - 1004.338 KB) Data publikacji: 2019-02-20 11:25:13 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2018 r

RbN_IVkw2018
(RBN_2018r.pdf - 357.135 KB) Data publikacji: 2019-02-20 11:27:04 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności za rok 2018

Rb_NDS_IVkw 2018
(Rb_NDS_2018r.pdf - 292.557 KB) Data publikacji: 2019-02-20 11:28:30 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2018 r

Rb_PDP_IVkw2018
(Rb_PDP.pdf - 244.595 KB) Data publikacji: 2019-02-20 11:40:49 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za 2018 r

Rb_ST_IVkw2018
(Rb_ST_2018r.pdf - 205.105 KB) Data publikacji: 2019-02-20 11:42:37 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie na rachunkach bankowych za 2018 r

Rb_UZ_2018 r
(Rb_UZ_2018r.pdf - 342.377 KB) Data publikacji: 2019-02-20 11:44:14 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za 2018 r

RbZ_IVkw2018
(Rb_Z_2018r.pdf - 96.532 KB) Data publikacji: 2019-02-20 11:45:36 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw 2018

Rb28_I2019
(Rb_28_I2019.pdf - 1717.104 KB) Data publikacji: 2019-02-20 11:47:30 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za styczeń 2018.

Rb27_I2019
(Rb_27_I2019.pdf - 791.066 KB) Data publikacji: 2019-02-20 11:48:22 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za styczeń 2018

Uchwała RIO nr 43/2019
(Uchwala_Nr_43_2019_RIO.pdf - 1266.626 KB) Data publikacji: 2019-04-05 12:49:07 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bogoria za 2018 r

Rb27_Ikw2019
(Rb-27_Ikw2019.pdf - 899.552 KB) Data publikacji: 2019-04-24 10:08:38 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania dochodów za I kw 2019 r

Rb28_Ikw2019
(Rb-28_Ikw2019.pdf - 1745.297 KB) Data publikacji: 2019-04-24 10:09:43 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I kw 2019 r

RBN_Ikw2019
(Rbn_Ikw2019.pdf - 356.38 KB) Data publikacji: 2019-04-24 10:11:41 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności za I kw 2019 r

RBZ_Ikw2019
(RBZ_Ikw2019.pdf - 93.384 KB) Data publikacji: 2019-04-24 10:12:42 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kw 2019

Rb-NDS_Ikw2019
(Rb-NDS_Ikw2019.pdf - 292.338 KB) Data publikacji: 2019-04-24 10:18:27 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kw 2019 r

B-Jed_2018
(B-Jedn.pdf - 260.188 KB) Data publikacji: 2019-05-06 09:53:13 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Bilans jednostki budżetowej za 2018 r

B-Wbud
(B-Wbud.pdf - 225.393 KB) Data publikacji: 2019-05-06 09:58:09 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Bilans z wykonania budżetu za 2018r.

F-inf_2018
(F-Inf_2018.pdf - 730.635 KB) Data publikacji: 2019-05-06 10:21:36 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Informacja dodatkowa do bilansu 2018r

RachZiS_2018
(RZiS.pdf - 233.935 KB) Data publikacji: 2019-05-06 10:25:06 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Rachunek zysków i strat 2018

F-Zzf
(F-Zes.pdf - 219.763 KB) Data publikacji: 2019-05-06 10:30:05 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018

B-Jed_2018_DPS
(B-Jed_DPS.pdf - 257.348 KB) Data publikacji: 2019-05-06 10:33:52 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Bilans DPS 2018

F-inf_2018DPS
(F-Inf-2018_DPS.pdf - 269.485 KB) Data publikacji: 2019-05-06 11:03:16 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Informacja dodatkowa do bilansu 2018-DPS

F-RZS-2018_DPS
(F-RzsDPS.pdf - 230.867 KB) Data publikacji: 2019-05-06 11:05:49 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Rachunek Zysków i Strat 2018-DPS

F-Zzf_2018_DPS
(F-Zzf_DPS.pdf - 218.201 KB) Data publikacji: 2019-05-06 11:08:22 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Zestawienie zmiana w funduszu jednostki 2018-DPS

B-Jed_2018_JG
(BJ_2018_JG.pdf - 257.081 KB) Data publikacji: 2019-05-06 11:11:18 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Bilans jednostki 2018 - Jadłodajnia Gminna

F-inf_2018
(F-Inf2018_JG.pdf - 438.422 KB) Data publikacji: 2019-05-06 11:15:32 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Informacja dodatkowa do bilansu 2018 _ Jadłodajnia Gminna

F-Rzs-2018_JG
(F-Rzs.pdf - 231.934 KB) Data publikacji: 2019-05-06 11:19:54 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Rachunek zysków i strat 2018 - Jadłodajnia Gminna

F-Zzf_2018_JG
(F-Zzf_JG.pdf - 217.936 KB) Data publikacji: 2019-05-06 11:22:53 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 - Jadłodajnia Gminna

B-Jed_2018_OPS
(BILANS 2018.pdf - 257.974 KB) Data publikacji: 2019-05-09 11:54:59 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Bilans za 2018 rok - Ośrodek Pomocy Społecznej

F-inf_2018_OPS
(F-Inf-2018-OPS.pdf - 628.199 KB) Data publikacji: 2019-05-09 11:58:49 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2018- Ośrodek Pomocy Społecznej

F-Zzf_2018_OPS
(Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf - 219.482 KB) Data publikacji: 2019-05-09 12:03:11 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 r -Ośrodek Pomocy Społecznej

F-RZS-2018_OPS
(Rachunek zysków i strat 2018.pdf - 233.408 KB) Data publikacji: 2019-05-09 13:42:55 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Rachunek zysków i strat za 2018 r- Ośrodek Pomocy Społecznej

B-Skon_2018
(B-Skon.pdf - 238.827 KB) Data publikacji: 2019-05-22 12:46:36 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Skonsolidowany bilans jst za 2018

Wykaz-akcyza
(Wykaz osób -pomoc publiczna 2019r.pdf - 164.319 KB) Data publikacji: 2019-05-24 07:54:48 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Wykaz osób, który została udzielona pomoc publiczna - akcyza 2019

Rb-27_IIkw2019
(Rb-27_IIkw2019.pdf - 977.682 KB) Data publikacji: 2019-08-06 10:23:14 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za II kw 2019

Rb-28_IIkw2019
(Rb-28_IIkw2019.pdf - 1785.431 KB) Data publikacji: 2019-08-06 10:27:33 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za II kw 2019

RB_NDS_IIkw2019
(Rb-NDS_IIkw2019.pdf - 292.188 KB) Data publikacji: 2019-08-06 10:29:07 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kw 2019

RBN_II kw 2019
(RBN_IIkw2019.pdf - 357.045 KB) Data publikacji: 2019-08-06 10:30:07 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności za II kw 2019

RBZ_II kw 2019
(RBZ-IIkw2019.pdf - 93.533 KB) Data publikacji: 2019-08-06 10:30:59 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kw 2019

Uchwała RIO nr 96/2019
(Uchwala_96_2019_RIO.pdf - 1407.935 KB) Data publikacji: 2019-09-03 14:17:54 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: W sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bogoria za I półrocze 2019 roku.

Uchwała 107/2019
(RIO_107.pdf - 198.011 KB) Data publikacji: 2019-09-23 14:08:31 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Rb-28_IIIkw2019
(Rb28_IIIkw2019.pdf - 1911.313 KB) Data publikacji: 2019-10-22 13:59:58 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za III kw 2019

Rb-27_IIIkw2019
(Rb27_IIIkw2019.pdf - 1018.771 KB) Data publikacji: 2019-10-22 14:01:50 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za III kw 2019.

RB_NDS_IIIkw2019
(NDS_IIIkw2019.pdf - 292.022 KB) Data publikacji: 2019-10-22 14:05:27 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o deficycie/nadwyżce za III kw 2019 r

RBN_III kw 2019
(RbnIIIkw2019.pdf - 356.071 KB) Data publikacji: 2019-10-22 14:07:00 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności za III kw 2019

RBZ_III kw 2019
(RbzIIIkw2019.pdf - 93.337 KB) Data publikacji: 2019-10-22 14:08:52 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kw 2019

RBN_III kw 2019K
(KRbnIIIk.pdf - 359.487 KB) Data publikacji: 2019-10-24 14:40:41 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Korekta sprawozdania o stanie należności za III kw 2019

Uchwała RIO nr 130/20199
(Uchwala_130_2019_RIO_Kielce.pdf - 1260.881 KB) Data publikacji: 2019-12-04 12:33:08 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu na 2020 rok

Uchwała RIO nr 131/20199
(Uchwala_131_2019_RIO_Kielce.pdf - 641.11 KB) Data publikacji: 2019-12-04 12:34:53 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej

Uchwała RIO nr 132/20199
(Uchwala_132_2019_RIO_Kielce.pdf - 1086.987 KB) Data publikacji: 2019-12-04 12:38:46 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy

Uchwała RIO nr 12/2020
(Uchwala_RIO_nr_12_2020.pdf - 1181.577 KB) Data publikacji: 2020-01-30 11:52:17 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bogoria

Uchwała RIO nr 13/2020
(Uchwala_RIO_nr_13_2020.pdf - 745.748 KB) Data publikacji: 2020-01-30 11:55:32 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowani deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Bogoria na rok 2020

Rb-27_XI2019
(Rb-27XI2019.pdf - 871.082 KB) Data publikacji: 2020-02-12 08:32:08 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów jst za XI 2019

Rb-28_XI2019
(RB-28XI2019.pdf - 1681.909 KB) Data publikacji: 2020-02-12 08:58:21 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jst za XI 2019

Rb-27_XII2019
(Rb-27XII2019.pdf - 867.047 KB) Data publikacji: 2020-02-12 09:01:21 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za XII 2019

Rb-28_XII2019
(Rb-28XII2019.pdf - 1690.927 KB) Data publikacji: 2020-02-12 09:07:41 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za XII 2019

Rb-27_IV2019
(Rb-27IVkw2019.pdf - 891.206 KB) Data publikacji: 2020-02-25 16:06:40 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania dochodów za IV kw 2019

Rb-28_IV2019
(Rb-28IVkw2019.pdf - 1702.048 KB) Data publikacji: 2020-02-25 16:07:51 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za IV kw 2019

Rb-NDSIVkw2019
(Rb-NDSIVkw2019.pdf - 204.268 KB) Data publikacji: 2020-02-25 16:09:16 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kw 2019 r

Rbn_IVkw 2019
(RBN-IVkw2019.pdf - 268.154 KB) Data publikacji: 2020-02-25 16:10:22 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2019

Rbz_IVkw2019
(Rb-ZIVkw2019.pdf - 107.265 KB) Data publikacji: 2020-02-25 16:11:47 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za Iv kw 2019 r.

Rb-STIVkw2019
(Rb-STIVkw2019.pdf - 116.14 KB) Data publikacji: 2020-02-25 16:13:06 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym za IV kw 2019

Rb-PDPIVkw 2019
(Rb-PDPIVkw2019.pdf - 156.813 KB) Data publikacji: 2020-02-25 16:14:24 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów podatkowych za IV kw 2019

Rb-UZIVkw2019
(Rb-UZIVkw2019.pdf - 255.097 KB) Data publikacji: 2020-02-25 16:15:51 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań za IV kw 2019

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2033

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pyza, data: 2019-02-06 14:15:29
Opublikował(a): Monika Pyza, data publikacji: 2019-02-06 14:16:11
Ostatnia zmiana: Bożena Pietrzyk, data: 2020-02-25 16:15:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony