Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

Projekt Uchwały V zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Etap I i Etap II wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. Projekt V zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na
Plan postępowań
OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Działalność MRG
Statut
Wybory

 ŻŁOBEK

Wstępny wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka
Nabór do Żłobka Gminnego

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze
Statut

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Sprawy obywatelskie
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki, wypis/wyrys z MPZP
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe
Parlament Europejski
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Nowe okręgi wyborcze
REFERENDUM
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

2021

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2018 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2011 rok
2012 rok
2014 rok
2015 rok
2017 rok
2013 rok
2019 rok
2020 rok
2021 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Żłobek Gminny w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 rokuDo druku
Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku

Załączone pliki
K_Borowiec.pdfKonrad Borowiec - Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska (K_Borowiec.pdf - 2600.474 KB)
Data publikacji: 2019-05-14 08:36:27 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.
T_Kowalski.pdfTomasz Kowalski - Kierownik Referatu Transportu i Drogownictwa (T_Kowalski.pdf - 2468.91 KB)
Data publikacji: 2019-05-14 08:37:32 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.
L_Jagodzinski.pdfŁukasz Jagodziński - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych (L_Jagodzinski.pdf - 3177.184 KB)
Data publikacji: 2019-05-14 08:40:50 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.
R_Borek.pdfRenata Borek - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich (R_Borek.pdf - 2594.855 KB)
Data publikacji: 2019-05-14 08:41:31 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.
K_Lipa.pdfKrystyna Lipa - Inspektor (K_Lipa.pdf - 3115.571 KB)
Data publikacji: 2019-05-14 08:44:58 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.
T_Skowron.pdfTeresa Skowron - Inspektor (T_Skowron.pdf - 2718.725 KB)
Data publikacji: 2019-05-14 08:45:31 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.
D_Nowak.pdfDariusz Nowak - Inspektor (D_Nowak.pdf - 2183.93 KB)
Data publikacji: 2019-05-14 08:46:09 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.
W_Lasisz.pdfWitold Łasisz - Podisnpektor (W_Lasisz.pdf - 2827.884 KB)
Data publikacji: 2019-05-14 08:46:47 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.
M_Miernowska.pdfMarzena Miernowska - Inspektor (M_Miernowska.pdf - 2545.281 KB)
Data publikacji: 2019-05-14 08:47:26 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.
A_Gawlik_Maj.pdfAnna Gawlik-Maj - Inspektor w Osrodku Pomocy Społecznej (A_Gawlik_Maj.pdf - 2855.965 KB)
Data publikacji: 2019-05-14 08:48:41 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.
A_Orzech.pdfAldona Orzech - Podinspektor w Ośrodku Pomocy Społecznej (A_Orzech.pdf - 2014.769 KB)
Data publikacji: 2019-05-14 08:49:23 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.
E_Wloch.pdfEwa Włoch - Specjalista Pracy Socjalnej w Osrodku Pomocy Społecznej (E_Wloch.pdf - 2755.714 KB)
Data publikacji: 2019-05-14 08:50:24 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.
Borowiec.pdfKonrad Borowiec - Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Borowiec.pdf - 2638.741 KB)
Data publikacji: 2019-05-27 10:29:07 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 20.05.2019 r.
Kowalski.pdfTomasz Kowalski - Kierownik Referatu Transportu i Drogownictwa (Kowalski.pdf - 2998.934 KB)
Data publikacji: 2019-05-27 10:29:46 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 20.05.2019 r.
Jagodzinski.pdfŁukasz Jagodziński - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych (Jagodzinski.pdf - 3282.507 KB)
Data publikacji: 2019-05-27 10:30:14 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 20.05.2019 r.
Borek.pdfRenata Borek - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich (Borek.pdf - 2612.364 KB)
Data publikacji: 2019-05-27 10:34:49 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 20.05.2019 r.
Lipa.pdfKrystyna Lipa - Inspektor (Lipa.pdf - 3031.166 KB)
Data publikacji: 2019-05-27 10:36:17 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 20.05.2019 r.
Skowron.pdfTeresa Skowron - Inspektor (Skowron.pdf - 2674.876 KB)
Data publikacji: 2019-05-27 10:36:42 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 20.05.2019 r.
Nowak.pdfDariusz Nowak - Inspektor (Nowak.pdf - 1965.157 KB)
Data publikacji: 2019-05-27 10:37:10 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 20.05.2019 r.
Lasisz.pdfWitold Łasisz - Podisnpektor (Lasisz.pdf - 2622.549 KB)
Data publikacji: 2019-05-27 10:37:45 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 20.05.2019 r.
Miernowska.pdfMarzena Miernowska - Inspektor (Miernowska.pdf - 2583.655 KB)
Data publikacji: 2019-05-27 10:38:11 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 20.05.2019 r.
Kowalski_T.pdfTomasz Kowalski - Kierownik Referatu Transportu i Drogownictwa (Kowalski_T.pdf - 1464.187 KB)
Data publikacji: 2019-06-24 12:40:02 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone jako osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy
Skowron_T.pdfTeresa Skowron - Inspektor (Skowron_T.pdf - 1540.934 KB)
Data publikacji: 2019-06-24 12:40:25 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone jako osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy
Mianowska.pdfAnna Mianowska - Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju (Mianowska.pdf - 1110.031 KB)
Data publikacji: 2019-10-04 08:35:42 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone jako osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy
T.Kowalski.pdfTomasz Kowalski - Inspektor ds. komunikacji i drogownictwa (T.Kowalski.pdf - 1407.46 KB)
Data publikacji: 2019-11-07 08:18:23 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 06.11.2019 r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1305
Utworzył: Monika Pyza, data utworzenia: 2019-11-07 08:18:23
Opublikował: Monika Pyza, data publikacji: 2019-11-07 08:18:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl