Uchwały z dnia 28 czerwca 2019 r.

Wersja do druku

Uchwały z dnia 28 czerwca 2019 r.

Załączone pliki:

Uchwała Nr X/68/2019
(Uchwała.X.68.2019.zipx - 199.207 KB) Data publikacji: 2019-07-03 08:11:28 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bogoria wotum zaufania

Uchwała Nr X/69/2019
(Uchwala.X.69.2019.pdf - 174.986 KB) Data publikacji: 2019-07-03 08:12:38 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018

Uchwała Nr X/70/2019
(Uchwala.X.70.2019.pdf - 178.268 KB) Data publikacji: 2019-07-03 08:13:40 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała Nr X/71/2019
(Uchwala.X.71.2019.pdf - 3702.196 KB) Data publikacji: 2019-07-03 08:14:20 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031

Uchwała Nr X/72/2019
(Uchwala.X.72.2019.pdf - 486.916 KB) Data publikacji: 2019-07-03 08:17:20 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019

Uchwała Nr X/73/2019
(Uchwala.X.73.2019.pdf - 182.32 KB) Data publikacji: 2019-07-03 08:17:59 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Uchwała Nr X/74/2019
(Uchwala.X.74.2019.1.pdf - 192.295 KB) Data publikacji: 2019-07-03 08:26:12 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bogoria

Uchwała Nr X/75/2019
(Uchwala.X.75.2019.pdf - 183.333 KB) Data publikacji: 2019-07-03 08:27:00 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla Radnych Rady Gminy Bogoria

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 428

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pyza, data: 2019-07-03 08:09:03
Opublikował(a): Monika Pyza, data publikacji: 2019-07-03 08:09:44
Ostatnia zmiana: Monika Pyza, data: 2019-07-03 08:27:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony