rok 2008

Wersja do druku

Zarządzenia

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 1/08
(2008_Z_1.pdf - 39.435 KB) Data publikacji: 2008-01-09 13:32:26 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie szczególowego podziału wydatków budżetowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007

Zarządzenie Nr 2/08
(2008_Z_2.pdf - 236.481 KB) Data publikacji: 2008-01-09 13:33:32 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie szczegółowego podziału budżetu Gminy na rok 2008

Zarządzenie Nr 3/08
(2008_Z_3.pdf - 18.09 KB) Data publikacji: 2008-02-21 08:10:38 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie przydziału odzieży roboczej dla przcowników Urzędu Gminy w Bogorii

Zarządzenie Nr 4/08
(2008_Z_4.pdf - 226.32 KB) Data publikacji: 2008-02-21 08:12:07 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych przekraczająca 14.000 euro w Gminie Bogoria

Zarządzenie Nr 5/08
(2008_Z_5.pdf - 24.788 KB) Data publikacji: 2008-02-21 08:13:28 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu

Zarządzenie Nr 6/08
(2008_Z_6.pdf - 285.193 KB) Data publikacji: 2008-02-29 09:28:13 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Zarządzenie Nr 7/08
(2008_Z_7.pdf - 440.942 KB) Data publikacji: 2008-02-29 09:30:10 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Odnowa nawierzchni dróg gminnych w 2008 roku"

Zarządzenie Nr 8/2008
(2008_Z_8.pdf - 17.272 KB) Data publikacji: 2008-03-05 09:27:03 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Zarządzenie Nr 9/08
(2008_Z_9.pdf - 28.228 KB) Data publikacji: 2008-03-05 09:28:49 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie określenia szczegółowości rozliczenia dotacji przekazywanych zakładom budżetowym

Zarządzenie Nr 10/08
(2008_Z_10.pdf - 41.323 KB) Data publikacji: 2008-03-18 09:21:01 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w zakładowym planie kont dla budżetu Gminy, Urzędu Gminy i funduszy celowych

Zarządzenie Nr 11/08
(2008_Z_11.pdf - 14.311 KB) Data publikacji: 2008-03-18 09:21:59 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w zasadach przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 12/08
(2008_Z_12.pdf - 78.337 KB) Data publikacji: 2008-03-18 09:23:16 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji orzetargowej do oceny i wyboru oferty na: "dostawę samochodu ciężarowego - wywrotka"

Zarządzenie Nr 13/08
(2008_Z_13.pdf - 78.344 KB) Data publikacji: 2008-04-14 12:40:42 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: dostawę samochodu ciężawrowego - wywrotka

Zarządzenie Nr 14/08
(2008_Z_14.pdf - 891.508 KB) Data publikacji: 2008-04-14 12:44:50 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008

Zarządzenie Nr 15/08
(2008_Z_15.pdf - 67.067 KB) Data publikacji: 2008-04-14 12:46:20 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Programu Integracji Społecznej Gminy Bogoria na lata 2008-2008

Zarządzenie Nr 16/08
(2008_Z_16.pdf - 83.138 KB) Data publikacji: 2008-04-14 12:48:02 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "remiont budynku oświatowego w Kiełcznie - II etap"

Zarządzenie Nr 17/08
(2008_Z_17.pdf - 76.393 KB) Data publikacji: 2008-05-07 14:30:20 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy

Zarządzenie Nr 18/08
(2008_Z_18.pdf - 24.121 KB) Data publikacji: 2008-05-07 14:31:03 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Zarządzenie Nr 19/08
(2008_Z_19.pdf - 22.588 KB) Data publikacji: 2008-05-07 14:32:33 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące

Zarządzenie Nr 20/08
(2008_Z_20.pdf - 26.833 KB) Data publikacji: 2008-05-07 14:58:49 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008

Zarządzenie Nr 21/08
(2008_Z_21.pdf - 26.059 KB) Data publikacji: 2008-05-26 14:06:05 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008

Zarządzenie Nr 22/08
(2008_Z_22.pdf - 86.821 KB) Data publikacji: 2008-05-26 14:07:46 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Budowa budynku usługowego jadłodajni ogólnodostępnej w Bogorii - I etap"

Zarządzenie Nr 23/08
(2008_Z_23.pdf - 31.293 KB) Data publikacji: 2008-05-29 09:07:03 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008

Zarządzenie Nr 24/08
(2008_Z_24.pdf - 77.297 KB) Data publikacji: 2008-06-26 12:15:27 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego zadania pn. "Odnowa nawierzchni dróg gminnych w 2008 roku"

Zarządzenie Nr 25/08
(2008_Z_25.pdf - 75.008 KB) Data publikacji: 2008-06-26 12:16:48 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Odnowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości

Zarządzenie Nr 26/08
(2008_Z_26.pdf - 75.667 KB) Data publikacji: 2008-06-26 12:19:05 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Dowóz i odwóz uchniów do szkół podstawowych, gimnazjum, LO i przedszkoli na terenie gminy Bogoria w roku szkolnym 2008/2009

Zarządzenie 27/08
(2008_Z_27.pdf - 24.836 KB) Data publikacji: 2008-07-03 09:21:04 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji Konkursowej ds przeglądu i oceny zagród zgłoszonych do konkursu pn. "Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku

Zarządzenie Nr 28/08
(2008_Z_28.pdf - 24.562 KB) Data publikacji: 2008-07-03 09:21:40 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2008

Zarządzenie 29/08
(2008_Z_29.pdf - 80.303 KB) Data publikacji: 2008-07-16 09:46:06 Redaktor: Renata Borek

Opis: w spraie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum, LO i przedszkoli na terenie gminy Bogoria w roku szkolnym 2008/2009

Zarządzenie 30/08
(2008_Z_30.pdf - 17.797 KB) Data publikacji: 2008-07-16 09:46:50 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Zarządzenie Nr 31/08
(2008_Z_31.pdf - 212.323 KB) Data publikacji: 2008-07-23 12:41:53 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania dofinansowania do demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 32/08
(2008_Z_32.pdf - 19.477 KB) Data publikacji: 2008-07-23 12:42:46 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 33/08
(2008_Z_33.pdf - 11.458 KB) Data publikacji: 2008-07-23 12:44:50 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wygaśnięcia mandatu sołtysa sołectwa Pełczyce

Zarządzenie 34/08
(2008_Z_34.pdf - 13.606 KB) Data publikacji: 2008-07-23 12:47:32 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Remont budynku oświatowego w Kiełczynie - II etap"

Zarządzenie Nr 35/08
(2008_Z_35.pdf - 43.368 KB) Data publikacji: 2008-07-29 11:48:14 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej związanych z realizacją zadań Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 36/08
(2008_Z_36.pdf - 21.674 KB) Data publikacji: 2008-07-31 11:44:01 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 37/08
(2008_Z_37.pdf - 12.045 KB) Data publikacji: 2008-07-31 11:44:49 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Pełczyce

Zarządzenie Nr 38/08
(2008_Z_38.pdf - 30.261 KB) Data publikacji: 2008-07-31 11:46:25 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: budowa nowych punktów oświetlenia drogowego polegająca na zabudowie dodatkowych słupów i opraw oświetlenia drogowego w 2008 r.

Zarządzenie Nr 39/08
(2008_Z_39.pdf - 11.049 KB) Data publikacji: 2008-08-06 13:44:31 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 40/08
(2008_Z_40.pdf - 13.833 KB) Data publikacji: 2008-08-06 13:46:01 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn."odnowa nawierzchni dróg gminnych w 2008 roku

Zarządzenie Nr 41/08
(2008_Z_41.pdf - 30.338 KB) Data publikacji: 2008-08-06 13:59:02 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "opracowania dokumentacji projektu na przebudowę dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Bogoria"

Zarządzenie Nr 42/08
(2008_Z_42.pdf - 29.15 KB) Data publikacji: 2008-08-12 14:33:27 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie: powołania komisji do oceny i wyboru oferty na: "odnowa nawierzchni dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi"

Zarządzenie Nr 43/08
(2008_Z_43.pdf - 43.63 KB) Data publikacji: 2008-08-12 14:34:13 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2008

Zarządzenie Nr 44/08
(2008_Z_44.pdf - 22.635 KB) Data publikacji: 2008-08-27 12:13:07 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Zarządzenie nr 45/08
(2008_Z_45.pdf - 30.342 KB) Data publikacji: 2008-08-27 12:16:43 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Przebudowa istniejącego budynku OPS w Bogorii polegająca na zmianie kształtu konstrukcji i pokrycia dachu"

Zarządzenie Nr 46/08
(2008_Z_46.pdf - 24.621 KB) Data publikacji: 2008-08-27 12:17:54 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bogorii

Zarządzenie Nr 47/08
(2008_Z_47.pdf - 12.69 KB) Data publikacji: 2008-08-27 12:18:55 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 48/08
(2008_Z_48.pdf - 28.734 KB) Data publikacji: 2008-08-27 12:20:09 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Dostawę autobusu"

Zarządzenie Nr 49/08
(2008_Z_49.pdf - 17.124 KB) Data publikacji: 2008-09-10 09:44:45 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 50/08
(2008_Z_50.pdf - 15.297 KB) Data publikacji: 2008-09-18 13:29:37 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. " Odnowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łagówka"

Zarządzenie Nr 51/08
(2008_Z_51.pdf - 29.443 KB) Data publikacji: 2008-09-24 09:05:55 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r.

Zarządzenie Nr 52/08
(2008_Z_52.pdf - 14.99 KB) Data publikacji: 2008-09-24 09:07:12 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Wykonanie zabudowy opraw oświetlenia drogoweo na terenie gminy Bogoria"

Zarządzenie Nr 53/08
(2008_Z_53.pdf - 28.01 KB) Data publikacji: 2008-09-24 09:08:17 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na "przebudowa ujęcia wody w miejscowości Zimnowoda II etap"

Zarządzenie Nr 54/08
(2008_Z_54.pdf - 28.842 KB) Data publikacji: 2008-09-24 09:09:44 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na: "przebudowa istniejścego budynku OPS w Bogorii polegająca na zmianie kształtu konstrukcji i pokrycia dachu"

Zarządzenie Nr 55/08
(2008_Z_55.pdf - 13.654 KB) Data publikacji: 2008-09-25 11:06:29 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Zarządzenie Nr 56/08
(2008_Z_56.pdf - 20.78 KB) Data publikacji: 2008-09-30 13:11:42 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.

Zarządzenie Nr 57/08
(2008_Z_58.pdf - 33.493 KB) Data publikacji: 2008-10-09 15:03:11 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2008

Zarządzenie Nr 59/08
(2008_Z_59.pdf - 13.933 KB) Data publikacji: 2008-10-09 15:05:01 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn:"Odnowa nawierzchni dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi"

Zarządzenie Nr 60/08
(2008_Z_60.pdf - 16.576 KB) Data publikacji: 2008-10-09 15:05:54 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania zaspołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji na koniec roku obrachunkowego

Zarządzenie Nr 61/08
(2008_Z_61.pdf - 15.556 KB) Data publikacji: 2008-10-09 15:06:29 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie upoważnienia Kieronika OPS w Bogorii

Zarządzenie Nr 62/08
(2008_Z_62.pdf - 16.478 KB) Data publikacji: 2008-10-09 15:07:47 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmiany w Uchwale Nr XII/19/2001 Zarządu Gminy w Bogorii w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogorii

Zarządzenie Nr 63/08
(2008_Z_63.pdf - 29.508 KB) Data publikacji: 2008-10-23 14:15:25 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008

Zarządzenie Nr 64/08
(2008_Z_64.pdf - 100.577 KB) Data publikacji: 2008-10-23 14:16:45 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych Gm Bogoria w zakresie trybu pobierania dochodów i dokonywania wydatków

Zarządzenie Nr 65/08
(2008_Z_65.pdf - 118.323 KB) Data publikacji: 2008-10-23 14:19:00 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej

Zarządzenie Nr 66/08
(2008_Z_66.pdf - 26.069 KB) Data publikacji: 2008-10-23 14:19:46 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Zarządzenie Nr 67/08
(2008_Z_67.pdf - 14.146 KB) Data publikacji: 2008-10-23 14:21:01 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego zadania pn."budowa budynku jadłodajni ogólnodostępnej w Bogorii - I etap"

Zarządzenie Nr 68/08
(2008_Z_68.pdf - 13.948 KB) Data publikacji: 2008-10-28 11:39:40 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2008

Zarządzenie Nr 69/08
(2008_Z_69.pdf - 34.894 KB) Data publikacji: 2008-10-28 11:40:13 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008

Zarządzenie Nr 70/08
(2008_Z_70.pdf - 17.162 KB) Data publikacji: 2008-10-29 09:09:44 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji w celu załatwienia Uchwały Nr XXIV/148/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16.10.2008 r.

Zarządzenie Mr 71/08
(2008_Z_71.pdf - 41.2 KB) Data publikacji: 2008-11-07 12:47:10 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 72/08
(2008_Z_72.pdf - 15.873 KB) Data publikacji: 2008-11-07 12:48:44 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "przebudowa istniejącego budynku OPS w Bogorii polegająca na zmianie kształtu konstrukcji i pokrycia dachu"

Zarządzenie Nr 73/08
(2008_Z_73.pdf - 28.425 KB) Data publikacji: 2008-11-07 12:49:43 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na: "budowa ulicy Kolejowej w Bogorii"

Zarządzenie Nr 74/08
(2008_Z_74.pdf - 20.854 KB) Data publikacji: 2008-11-14 10:50:32 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r.

Zarządzenie Nr 75.08
(2008_Z_75.pdf - 13.534 KB) Data publikacji: 2008-11-14 10:52:01 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu gminy na 2009 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego

Załącznik do zarządzenie Nr 75
(2008_Z_Projekt_budzet.pdf - 505.592 KB) Data publikacji: 2008-11-14 10:53:17 Redaktor: Renata Borek

Opis: Projekt budżetu gminy na 2009 rok

Załącznik do zarządzenia nr 75/08
(2008_mienie.pdf - 199.34 KB) Data publikacji: 2008-11-14 10:54:06 Redaktor: Renata Borek

Opis: Informacja o stanie mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 76/08
(2008_Z_76.pdf - 14.356 KB) Data publikacji: 2008-11-18 13:59:10 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 77/08
(2008_Z_77.pdf - 17.777 KB) Data publikacji: 2008-11-18 14:00:18 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w zakładowym planie kont dla budżetu gminy, Urzędu Gminy i funduszy celowych

Zarządzenie Nr 78/08
(2008_Z_78.pdf - 14.104 KB) Data publikacji: 2008-11-28 08:44:58 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Zarządzenie Nr 79/08
(2008_Z_79.pdf - 27.466 KB) Data publikacji: 2008-11-28 08:45:40 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 80/08
(2008_Z_80.pdf - 14.203 KB) Data publikacji: 2008-11-28 08:46:49 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "wymiana pokrycia na budynku OSP w Miłoszowicach

Zarządzenie Nr 81/08
(2008_Z_81.pdf - 14.438 KB) Data publikacji: 2008-12-05 11:34:47 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zgłoszenia uczestnika do Rady Lokalnej Grupy Działania "Białe Ługi"

Zarządzenie Nr 82/08
(2008_Z_82.pdf - 32.731 KB) Data publikacji: 2008-12-05 11:35:26 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 83/08
(2008_Z_83.pdf - 14.258 KB) Data publikacji: 2008-12-05 11:36:28 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn "przebudowa ujęcia wody w miejscowości Zimnowoda - II etap

Zarządzenie Nr 84/08
(2008_Z_84.pdf - 14.814 KB) Data publikacji: 2008-12-11 09:26:55 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie upoważnienia dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Bogorii

Zarządzenie Nr 85/08
(2008_Z_85.pdf - 22.932 KB) Data publikacji: 2008-12-19 12:34:58 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 86/08
(2008_Z_86.pdf - 17.147 KB) Data publikacji: 2008-12-19 12:37:25 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 87/08
(2008_Z_87.pdf - 29.16 KB) Data publikacji: 2008-12-19 12:39:33 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "modernizacja oczyszczalni ścieków w Bogorii"

Zarządzenie Nr 88/08
(2008_Z_88.pdf - 29.169 KB) Data publikacji: 2009-01-07 10:03:49 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Bezgotówkowy zakup paliwa i oleju napędowego do samochodów służbowych"

Zarządzenie Nr 89/08
(2008_Z_89.pdf - 30.398 KB) Data publikacji: 2009-01-07 10:05:13 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "Przebudowę i modernizację GOK w Bogorii"

Zarządzenie Nr 90/08
(2008_Z_90.pdf - 97.011 KB) Data publikacji: 2009-01-14 13:49:44 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w Zakładowym Planie Kont dla budżetu Gminy, Urzędu Gminy i funduszy celowych

Zarządzenie Nr 91/08
(2008_Z_91.pdf - 753.914 KB) Data publikacji: 2009-01-14 13:51:10 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawi ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3258

Wprowadził(a) do systemu: Renata Borek, data: 2008-01-08 10:12:09
Opublikował(a): Renata Borek, data publikacji: 2008-01-09 13:33:44
Ostatnia zmiana: Renata Borek, data: 2009-01-14 13:51:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony