OBWIESZCZENIA

Wersja do druku

Obwieszczenia

ZAWIADOMINIE Wójta Gminy Bogoria z dnia 4 czerwca 2020 r. - IR.600.10.2020

2022

2023

OBWIESZCZENIE - KR.ZUZ.4.4210.116.2021.ES

OGŁOSZENIE o zamiarze dokonania podziału z urzędu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OBWIESZCZENIE - KR.ZUZ.4.4210.116.2021.ES z dnia 11.08.2021 r.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów V zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu V zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - KR.ZUZ.4.4210.304.2021.ES

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - KR.ZUZ.4.4210.15.2022.AW

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bogoria z dnia 02.03.2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dn. 24.09.2019 r.

ZAWIADOMIENIE Starosty Staszowskiego z dn. 30.10.2019 r.

OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dn. 05.08.2019 r.

OBWIESZCZENIE Starosty Staszowskiego z dnia 19 października 2020 r.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4801

Wprowadził(a) do systemu: Mateusz Zybała, data: 2019-08-12 14:11:43
Opublikował(a): Mateusz Zybała, data publikacji: 2019-08-12 14:16:31
Ostatnia zmiana: Mateusz Zybała, data: 2019-08-12 14:16:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony