Uchwały z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Wersja do druku

Uchwały z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Załączone pliki:

Uchwała Nr XI/76/2019
(Uchwala.XI.76.2019.pdf - 3725.026 KB) Data publikacji: 2019-09-03 10:39:14 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031

Uchwała Nr XI/77/2019
(Uchwala.XI.77.2019.pdf - 809.265 KB) Data publikacji: 2019-09-03 10:41:12 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019

Uchwała Nr XI/78/2019
(Uchwala.XI.78.2019.pdf - 93.775 KB) Data publikacji: 2019-09-03 10:41:55 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej

Uchwała Nr XI/79/2019
(Uchwala.XI.79.2019.pdf - 187.356 KB) Data publikacji: 2019-09-03 10:42:36 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogoria oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Bogoria od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała Nr XI/80/2019
(Uchwala.XI.80.2019.pdf - 219.132 KB) Data publikacji: 2019-09-03 10:43:13 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogoria

Uchwała Nr XI/81/2019
(Uchwala.XI.81.2019.pdf - 183.128 KB) Data publikacji: 2019-09-03 10:43:53 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, dla których Gmina Bogoria nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki

Uchwała Nr XI/82/2019
(Uchwala.XI.82.2019.pdf - 180.508 KB) Data publikacji: 2019-09-03 10:45:30 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Bogoria za pomocą innego instrumentu płatniczego

Uchwała Nr XI/83/2019
(Uchwala.XI.83.2019.pdf - 303.15 KB) Data publikacji: 2019-09-03 10:46:13 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr XI/84/2019
(Uchwala.XI.84.2019.pdf - 184.584 KB) Data publikacji: 2019-09-03 10:47:10 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bogoria nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 114 o powierzchni 0,02 ha w obrębie Zagorzyce

Uchwała Nr XI/85/2019
(Uchwala.XI.85.2019.pdf - 183.011 KB) Data publikacji: 2019-09-03 10:47:59 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XI/86/2019
(Uchwala.XI.86.2019.pdf - 180.883 KB) Data publikacji: 2019-09-03 10:48:33 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XI/87/2019
(Uchwala.XI.87.2019.pdf - 181.206 KB) Data publikacji: 2019-09-03 10:49:10 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XI/88/2019
(Uchwala.XI.88.2019.pdf - 180.712 KB) Data publikacji: 2019-09-03 10:49:40 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XI/89/2019
(Uchwala.XI.89.2019.pdf - 181.698 KB) Data publikacji: 2019-09-03 10:50:24 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych

Uchwała Nr XI/90/2019
(Uchwala.XI.90.2019.pdf - 189.731 KB) Data publikacji: 2019-09-03 10:51:11 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów, określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach prowadzonych przez Gminę Bogoria

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 363

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pyza, data: 2019-09-03 10:37:09
Opublikował(a): Monika Pyza, data publikacji: 2019-09-03 10:37:33
Ostatnia zmiana: Monika Pyza, data: 2019-09-03 10:51:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony