Protokół Nr XI/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Wersja do druku

Protokół Nr XI/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Załączone pliki:

Protokół Nr XI
(2019_P_XI.docx - 110.435 KB) Data publikacji: 2019-10-01 08:16:36 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Protokół Nr XI z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Protokół Nr XI
(2019_P_XI.pdf - 13150.1 KB) Data publikacji: 2019-10-01 08:17:13 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Protokół Nr XI z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Załącznik do protokołu
(LOR_29_sierpien_2019.pdf - 288.825 KB) Data publikacji: 2019-10-01 08:20:22 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Lista obecności Radnych w dniu 29 sierpnia 2019 r.

Załącznik do protokołu
(Informacja_za_I_2019_roku.pdf - 21577.114 KB) Data publikacji: 2019-10-01 08:23:07 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

Uchwała Nr XI/76/2019
(Uchwala.XI.76.2019 1.pdf - 3725.026 KB) Data publikacji: 2019-10-01 08:37:54 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031

Uchwała Nr XI/77/2019
(Uchwala.XI.77.2019 1.pdf - 809.265 KB) Data publikacji: 2019-10-01 08:38:29 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019

Uchwała Nr XI/78/2019
(Uchwala.XI.78.2019 1.pdf - 93.775 KB) Data publikacji: 2019-10-01 08:39:12 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej

Uchwała Nr XI/79/2019
(Uchwala.XI.79.2019 1.pdf - 187.356 KB) Data publikacji: 2019-10-01 08:39:49 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogoria oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Bogoria od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała Nr XI/80/2019
(Uchwala.XI.80.2019 1.pdf - 219.132 KB) Data publikacji: 2019-10-01 08:40:22 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogoria

Uchwała Nr XI/81/2019
(Uchwala.XI.81.2019 1.pdf - 183.128 KB) Data publikacji: 2019-10-01 08:41:04 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, dla których Gmina Bogoria nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki

Uchwała Nr XI/82/2019
(Uchwala.XI.82.2019 1.pdf - 180.508 KB) Data publikacji: 2019-10-01 08:41:45 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Bogoria za pomocą innego instrumentu płatniczego

Uchwała Nr XI/83/2019
(Uchwala.XI.83.2019 1.pdf - 303.15 KB) Data publikacji: 2019-10-01 08:42:26 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr XI/84/2019
(Uchwala.XI.84.2019 1.pdf - 184.584 KB) Data publikacji: 2019-10-01 08:43:00 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bogoria nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 114 o powierzchni 0,02 ha w obrębie Zagorzyce

Uchwała Nr XI/85/2019
(Uchwala.XI.85.2019 1.pdf - 183.011 KB) Data publikacji: 2019-10-01 08:43:38 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XI/86/2019
(Uchwala.XI.86.2019 1.pdf - 180.883 KB) Data publikacji: 2019-10-01 08:44:13 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XI/87/2019
(Uchwala.XI.87.2019 1.pdf - 181.206 KB) Data publikacji: 2019-10-01 08:44:50 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XI/88/2019
(Uchwala.XI.88.2019 1.pdf - 180.712 KB) Data publikacji: 2019-10-01 08:45:23 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XI/89/2019
(Uchwala.XI.89.2019 1.pdf - 181.698 KB) Data publikacji: 2019-10-01 08:46:10 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych

Uchwała Nr XI/90/2019
(Uchwala.XI.90.2019 1.pdf - 189.731 KB) Data publikacji: 2019-10-01 08:46:45 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów, określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach prowadzonych przez Gminę Bogoria

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 473

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pyza, data: 2019-10-01 08:13:54
Opublikował(a): Monika Pyza, data publikacji: 2019-10-01 08:15:07
Ostatnia zmiana: Monika Pyza, data: 2019-10-01 08:46:45
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony