Uchwały z dnia 29 października 2019 r.

Wersja do druku

Uchwały z dnia 29 października 2019 r.

Załączone pliki:

Uchwała Nr XIII/96/2019
(Uchwala. XIII.96.2019.pdf - 3701.892 KB) Data publikacji: 2019-10-30 14:50:38 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031

Uchwała Nr XIII/97/2019
(Uchwala.XIII.97.2019.pdf - 487.99 KB) Data publikacji: 2019-10-30 14:51:45 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019

Uchwała Nr XIII/98/2019
(Uchwala.XIII.98.2019.pdf - 46640.234 KB) Data publikacji: 2019-10-30 14:53:20 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Bogoria

Uchwała Nr XIII/99/2019
(Uchwala.XIII.99.2019.pdf - 560.81 KB) Data publikacji: 2019-10-30 14:53:55 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Bogoria oraz nadania jej statutu

Uchwała Nr XIII/100/2019
(Uchwala.XIII.100.2019.pdf - 773.648 KB) Data publikacji: 2019-10-30 14:54:42 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Bogoria oraz nadania jej statutu

Uchwała Nr XIII/101/2019
(Uchwala.XIII.101.2019.pdf - 355.012 KB) Data publikacji: 2019-10-30 14:55:22 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Uchwała Nr XIII/102/2019
(Uchwala.XIII.102.2019.pdf - 204.179 KB) Data publikacji: 2019-10-30 14:56:03 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria

Uchwała Nr XIII/103/2019
(Uchwala.XIII.103.2019.pdf - 807.244 KB) Data publikacji: 2019-10-30 14:56:42 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bogoria w gminie Bogoria

Uchwała Nr XIII/104/2019
(Uchwala.XIII.104.2019.pdf - 732.141 KB) Data publikacji: 2019-10-30 14:57:21 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Budy i sołectwa Jurkowice w gminie Bogoria

Uchwała Nr XIII/105/2019
(Uchwala.XIII.105.2019.pdf - 783.269 KB) Data publikacji: 2019-10-30 14:58:02 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ceber, sołectwa Gorzków i sołectwa Przyborowice w gminie Bogoria

Uchwała Nr XIII/106/2019
(Uchwala.XIII.106.2019.pdf - 762.26 KB) Data publikacji: 2019-10-30 14:58:46 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaradzice, sołectwa Szczeglice i sołectwa Zagorzyce w gminie Bogoria

Uchwała Nr XIII/107/2019
(Uchwala.XIII.107.2019.pdf - 979.766 KB) Data publikacji: 2019-10-30 14:59:32 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Grzybów, sołectwa Mała Wieś i sołectwa Miłoszowice w gminie Bogoria

Uchwała Nr XIII/108/2019
(Uchwala.XIII.108.2019.pdf - 742.236 KB) Data publikacji: 2019-10-30 15:00:14 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kiełczyna i sołectwa Wola Kiełczyńska w gminie Bogoria

Uchwała Nr XIII/109/2019
(Uchwala.XIII.109.2019.pdf - 720.258 KB) Data publikacji: 2019-10-30 15:00:56 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kolonia Bogoria, sołectwa Rosołówka i sołectwa Zimnowoda w gminie Bogoria

Uchwała Nr XIII/110/2019
(Uchwala.XIII.110.2019.pdf - 742.37 KB) Data publikacji: 2019-10-30 15:01:44 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Malkowice i sołectwa Wola Malkowska w gminie Bogoria

Uchwała Nr XIII/111/2019
(Uchwala.XIII.111.2019.pdf - 901.361 KB) Data publikacji: 2019-10-30 15:02:48 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Moszyny, sołectwa Podlesie, sołectwa Kolonia Pęcławska, sołectwa Kolonia Pęcławice, sołectwa Kolonia Wysoki Małe, sołectwa Wagnerówka w gminie Bogoria

Uchwała Nr XIII/112/2019
(Uchwala.XIII.112.2019.pdf - 648.902 KB) Data publikacji: 2019-10-30 15:03:31 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pełczyce, sołectwa Witowice i sołectwa Józefów Witowicki w gminie Bogoria

Uchwała Nr XIII/113/2019
(Uchwala.XIII.113.2019.pdf - 766.77 KB) Data publikacji: 2019-10-30 15:04:15 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wolica, sołectwa Wysoki Duże, sołectwa Wysoki Małe, sołectwa Wysoki Średnie i sołectwa Pęcławice Górne w gminie Bogoria

Uchwała Nr XIII/114/2019
(Uchwala.XIII.114.2019.pdf - 669.905 KB) Data publikacji: 2019-10-30 15:04:54 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łagówka, sołectwa Niedźwiedź, sołectwa Ujazdek i sołectwa Wierzbka w gminie Bogoria

Uchwała Nr XIII/115/2019
(Uchwala.XIII.115.2019.pdf - 192.94 KB) Data publikacji: 2019-10-30 15:05:35 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 436

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pyza, data: 2019-10-30 14:48:50
Opublikował(a): Monika Pyza, data publikacji: 2019-10-30 14:49:14
Ostatnia zmiana: Monika Pyza, data: 2019-10-30 15:05:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony