Uchwały z dnia 26 listopada 2019 r.

Wersja do druku

Uchwały z dnia 26 listopada 2019 r.

Załączone pliki:

Uchwała Nr XIV/116/2019
(Uchwala.XIV.116.2019.pdf - 3706.496 KB) Data publikacji: 2019-11-28 10:48:32 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031

Uchwała Nr XIV/117/2019
(Uchwala.XIV.117.2019.pdf - 504.012 KB) Data publikacji: 2019-11-28 10:49:12 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019

Uchwała Nr XIV/118/2019
(Uchwala.XIV.118.2019.pdf - 295.521 KB) Data publikacji: 2019-11-28 10:49:46 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Bogoria z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Uchwała Nr XIV/119/2019
(Uchwala.XIV.119.2019.pdf - 98.04 KB) Data publikacji: 2019-11-28 10:50:24 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2020 rok

Uchwała Nr XIV/120/2019
(Uchwala.XIV.120.2019.pdf - 177.95 KB) Data publikacji: 2019-11-28 10:55:46 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Bogorii w Zespole Placówek Oświatowych w Bogorii w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii w Zespole Placówek Oświatowych w Bogorii

Uchwała Nr XIV/121/2019
(Uchwala.XIV.121.2019.pdf - 185.071 KB) Data publikacji: 2019-11-28 10:56:47 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/98/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Bogoria

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 376

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pyza, data: 2019-11-28 10:34:36
Opublikował(a): Monika Pyza, data publikacji: 2019-11-28 10:35:11
Ostatnia zmiana: Monika Pyza, data: 2019-11-28 10:56:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony