Uchwały z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wersja do druku

Uchwały z dnia 30 grudnia 2019 r.

Załączone pliki:

Uchwała Nr XVI/126/2019
(Uchwala. XVI.126.2019.pdf - 3349.78 KB) Data publikacji: 2020-01-02 12:41:03 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032

Uchwała Nr XVI/127/2019
(Uchwala.XVI.127.2019.pdf - 1428.065 KB) Data publikacji: 2020-01-02 12:41:43 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2020 rok

Uchwała Nr XVI/128/2019
(Uchwala.XVI.128.2019.pdf - 594.165 KB) Data publikacji: 2020-01-02 12:42:22 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019

Uchwała Nr XVI/129/2019
(Uchwala.XVI.129.2019.pdf - 97.053 KB) Data publikacji: 2020-01-02 12:42:58 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała Nr XVI/130/2019
(Uchwala.XVI.130.2019.pdf - 304.584 KB) Data publikacji: 2020-01-02 12:43:38 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Bogoria z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Uchwała Nr XVI/131/2019
(Uchwala.XVI.131.2019.pdf - 425.728 KB) Data publikacji: 2020-01-02 12:44:19 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Uchwała Nr XVI/132/2019
(Uchwala.XVI.132.2019.pdf - 190.969 KB) Data publikacji: 2020-01-02 12:45:02 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Uchwała Nr XVI/133/2019
(Uchwala.XVI.133.2019.pdf - 205.999 KB) Data publikacji: 2020-01-02 12:45:49 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Gminy Nr XI/83/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr XVI/134/2019
(Uchwala.XVI.134.2019.pdf - 179.681 KB) Data publikacji: 2020-01-02 12:46:27 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego

Uchwała Nr XVI/135/2019
(Uchwala.XVI.135.2019.pdf - 279.829 KB) Data publikacji: 2020-01-02 12:47:15 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XVI/136/2019
(Uchwala.XVI.136.2019.pdf - 276.595 KB) Data publikacji: 2020-01-02 12:47:46 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XVI/137/2019
(Uchwala.XVI.137.2019.pdf - 281.723 KB) Data publikacji: 2020-01-02 12:48:11 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XVI/138/2019
(Uchwala.XVI.138.2019.pdf - 281.865 KB) Data publikacji: 2020-01-02 12:48:53 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XVI/139/2019
(Uchwala.XVI.139.2019.pdf - 281.294 KB) Data publikacji: 2020-01-02 12:49:20 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XVI/140/2019
(Uchwala.XVI.140.2019.pdf - 280.241 KB) Data publikacji: 2020-01-02 12:49:46 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XVI/141/2019
(Uchwala.XVI.141.2019.pdf - 279.376 KB) Data publikacji: 2020-01-02 12:50:12 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XVI/142/2019
(Uchwala.XVI.142.2019.pdf - 280.987 KB) Data publikacji: 2020-01-02 12:50:38 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XVI/143/2019
(Uchwala.XVI.143.2019.pdf - 283.393 KB) Data publikacji: 2020-01-02 12:51:10 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XVI/144/2019
(Uchwala.XVI.144.2019.pdf - 282.269 KB) Data publikacji: 2020-01-02 12:51:42 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XVI/145/2019
(Uchwala.XVI.145.2019.pdf - 281.242 KB) Data publikacji: 2020-01-02 12:52:14 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XVI/146/2019
(Uchwala.XVI.146.2019.pdf - 281.349 KB) Data publikacji: 2020-01-02 12:52:45 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XVI/147/2019
(Uchwala.XVI.147.2019.pdf - 281.85 KB) Data publikacji: 2020-01-02 12:53:11 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XVI/148/2019
(Uchwala.XVI.148.2019.pdf - 281.159 KB) Data publikacji: 2020-01-02 12:53:37 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XVI/149/2019
(Uchwala.XVI.149.2019.pdf - 282.272 KB) Data publikacji: 2020-01-02 12:54:04 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XVI/150/2019
(Uchwala.XVI.150.2019.pdf - 278.233 KB) Data publikacji: 2020-01-02 12:54:32 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XVI/151/2019
(Uchwala.XVI.151.2019.pdf - 283.679 KB) Data publikacji: 2020-01-02 12:55:06 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XVI/152/2019
(Uchwala.XVI.152.2019.pdf - 280.086 KB) Data publikacji: 2020-01-02 12:55:37 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XVI/153/2019
(Uchwala.XVI.153.2019.pdf - 280.04 KB) Data publikacji: 2020-01-02 12:56:05 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XVI/154/2019
(Uchwala.XVI.154.2019.pdf - 280.212 KB) Data publikacji: 2020-01-02 12:56:31 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XVI/155/2019
(Uchwala.XVI.155.2019.pdf - 279.497 KB) Data publikacji: 2020-01-02 12:56:54 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XVI/156/2019
(Uchwala.XVI.156.2019.pdf - 280.122 KB) Data publikacji: 2020-01-02 12:57:22 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XVI/157/2019
(Uchwala.XVI.157.2019.pdf - 279.086 KB) Data publikacji: 2020-01-02 12:57:49 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XVI/158/2019
(Uchwala.XVI.158.2019.pdf - 280.261 KB) Data publikacji: 2020-01-02 12:58:15 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XVI/159/2019
(Uchwala.XVI.159.2019.pdf - 279.775 KB) Data publikacji: 2020-01-02 12:58:40 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XVI/160/2019
(Uchwala.XVI.160.2019.pdf - 281.816 KB) Data publikacji: 2020-01-02 12:59:12 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XVI/161/2019
(Uchwala.XVI.161.2019.pdf - 283.309 KB) Data publikacji: 2020-01-02 12:59:46 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XVI/162/2019
(Uchwala.XVI.162.2019.pdf - 280.312 KB) Data publikacji: 2020-01-02 13:00:15 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XVI/163/2019
(Uchwala.XVI.163.2019.pdf - 282.543 KB) Data publikacji: 2020-01-02 13:00:43 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XVI/164/2019
(Uchwala.XVI.164.2019.pdf - 281.388 KB) Data publikacji: 2020-01-02 13:01:09 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XVI/165/2019
(Uchwala.XVI.165.2019.pdf - 281.612 KB) Data publikacji: 2020-01-02 13:01:47 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XVI/166/2019
(Uchwala.XVI.166.2019.pdf - 281.616 KB) Data publikacji: 2020-01-02 13:02:14 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XVI/167/2019
(Uchwala.XVI.167.2019.pdf - 281.499 KB) Data publikacji: 2020-01-02 13:02:44 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XVI/168/2019
(Uchwala.XVI.168.2019.pdf - 282.188 KB) Data publikacji: 2020-01-02 13:03:23 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XVI/169/2019
(Uchwala.XVI.169.2019.pdf - 280.507 KB) Data publikacji: 2020-01-02 13:03:55 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XVI/170/2019
(Uchwala.XVI.170.2019.pdf - 281.439 KB) Data publikacji: 2020-01-02 13:04:25 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XVI/171/2019
(Uchwala.XVI.171.2019.pdf - 284.373 KB) Data publikacji: 2020-01-02 13:04:53 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 349

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pyza, data: 2020-01-02 12:39:03
Opublikował(a): Monika Pyza, data publikacji: 2020-01-02 12:39:27
Ostatnia zmiana: Monika Pyza, data: 2020-01-02 13:04:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony