2020 rok

Wersja do druku

2020 rok

Załączone pliki:

SP-1_A2020
(SP-1.pdf - 206.428 KB) Data publikacji: 2020-02-12 09:34:11 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie podatkowe -część A 2020 r.

Uchwała RIO nr 12/2020
(Uchwala_RIO_nr12_2020.pdf - 1181.577 KB) Data publikacji: 2020-02-12 09:51:40 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bogoria

Uchwała RIO nr 13/2020
(Uchwala_RIO_nr13_2020.pdf - 745.748 KB) Data publikacji: 2020-02-12 09:54:38 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Bogoria na rok 2020.

Uchwała RIO nr 48/2020
(Uchwala_48_2020.pdf - 1221.741 KB) Data publikacji: 2020-04-20 14:51:10 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bogoria za 2019

Rb27_I2020
(Rb27_I2020.pdf - 627.663 KB) Data publikacji: 2020-06-01 14:29:16 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I 2020

Rb28_I2020
(Rb_28_I2020.pdf - 1532.525 KB) Data publikacji: 2020-06-01 14:30:18 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I 2020

Rb27_Ikw2020
(Rb_27_Ikw2020.pdf - 733.405 KB) Data publikacji: 2020-06-01 14:31:19 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I kw 2020

Rb28_Ikw_2020
(Rb_28_Ikw2020.pdf - 1598.776 KB) Data publikacji: 2020-06-01 14:32:20 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I kw 2020

RbN_Ikw_2020
(RbN_Ikw2020.pdf - 272.212 KB) Data publikacji: 2020-06-01 14:33:25 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności z I kw 2020

RbZ_Ikw2020
(RBZ_Ikw2020.pdf - 104.15 KB) Data publikacji: 2020-06-01 14:37:40 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kw 2020

RbNDS_Ikw_2020
(RBNDS_Ikw2020.pdf - 166.362 KB) Data publikacji: 2020-06-01 14:38:53 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kw 2020

BJB_2019
(BJB_2019.pdf - 171.35 KB) Data publikacji: 2020-06-01 14:40:10 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Bilans jednostki budżetowej za 2019

BWB_2020
(BWB_2019.pdf - 136.808 KB) Data publikacji: 2020-06-01 14:41:09 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Bilans z wykonania budżetu za 2019

RZiS_2019
(RZS_2019.pdf - 146.243 KB) Data publikacji: 2020-06-01 14:41:56 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Rachunek zysków i strat za 2019

ZZF_2019
(ZZF_2019.pdf - 131.288 KB) Data publikacji: 2020-06-01 14:42:49 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Zestawienie zmian w funduszu za 2019

InfW_2019
(Inf_wyciąg_2019.pdf - 219.878 KB) Data publikacji: 2020-06-01 14:43:57 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Wyciąg z informacji dodatkowej do bilansu za 2019

Inf_2019
(inf-dod za 2019.pdf - 1277.391 KB) Data publikacji: 2020-06-01 14:46:16 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Informacja dodatkowa do bilansu za 2019 r

Wykaz_2019
(WYKAZ ZA 2019.pdf - 2437.015 KB) Data publikacji: 2020-06-08 09:22:50 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Wykaz osób fizycznych i prawnych którym w 2019 udzielono pomocy publicznej.

BS_2019
(BS_2019.pdf - 150.175 KB) Data publikacji: 2020-06-18 09:09:01 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Skonsolidowany Bilans jst za 2019 r.

Uchwała RIO 96/2020
(Uchwala_nr_96_2020_RIO_Kielce.pdf - 1514.32 KB) Data publikacji: 2020-07-22 11:04:50 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Bogoria.

Rb-27IIkw2020
(Rb-27_IIkw2020.pdf - 762.504 KB) Data publikacji: 2020-07-22 11:55:05 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za II kw 2020

Rb-28IIkw2020
(Rb-28_IIkw2020.pdf - 1639.067 KB) Data publikacji: 2020-07-22 11:56:10 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za II kw 2020

RB-NDS_IIkw2020
(NDS_IIkw2020.pdf - 164.351 KB) Data publikacji: 2020-07-22 11:57:09 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kw 2020

Rb-zIIkw2020
(Rbz_IIkw2020.pdf - 103.537 KB) Data publikacji: 2020-07-22 11:58:21 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kw 2020

Rb-NIIkw2020
(RBN_IIkw2020.pdf - 269.393 KB) Data publikacji: 2020-07-22 11:59:18 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności za II kw 2020

Rb-27IIIkw2020
(Rb_27IIIkw2020.pdf - 831.274 KB) Data publikacji: 2020-10-22 10:03:15 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za III kw 2020

Rb-28IIIkw2020
(Rb_28III2020.pdf - 1657.236 KB) Data publikacji: 2020-10-22 10:04:55 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za III kw 2020

Rbz_IIIkw2020
(RBZ_III2020.pdf - 103.73 KB) Data publikacji: 2020-10-22 10:07:08 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kw 2020

RB-NDS_IIIkw2020
(NDS_III2020.pdf - 164.451 KB) Data publikacji: 2020-10-22 10:11:39 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kw 2020

RbN_IIIkw_2020
(Rb_NIII2020.pdf - 268.955 KB) Data publikacji: 2020-10-22 10:12:57 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności za III kw 2020

Uchwała RIO 116/2020
(Uchwala_RIO_nr_116_2020.pdf - 737.035 KB) Data publikacji: 2020-10-23 11:20:23 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020

Uchwała RIO 159/2020
(Uchwala_159_2020_RIO.pdf - 755.933 KB) Data publikacji: 2020-12-17 13:35:06 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej

Ucwała RIO 160/2020
(Uchwala_160_2020_RIO.pdf - 945.541 KB) Data publikacji: 2020-12-17 13:37:54 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2021

Uchwała RIO 161/2020
(Uchwala_161_2020_RIO.pdf - 513.022 KB) Data publikacji: 2020-12-17 13:40:36 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 638

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pyza, data: 2020-02-12 08:30:54
Opublikował(a): Monika Pyza, data publikacji: 2020-02-12 08:31:14
Ostatnia zmiana: Bożena Pietrzyk, data: 2020-12-17 13:40:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony