Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów V zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
Projekt Uchwały V zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Etap I i Etap II wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. Projekt V zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na
Plan postępowań
OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Działalność MRG
Statut
Wybory

 ŻŁOBEK

Wstępny wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka
Nabór do Żłobka Gminnego

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze
Statut

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Sprawy obywatelskie
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki, wypis/wyrys z MPZP
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe
Parlament Europejski
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Nowe okręgi wyborcze
REFERENDUM
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

2021

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2018 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2011 rok
2012 rok
2014 rok
2015 rok
2017 rok
2013 rok
2019 rok
2020 rok
2021 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Żłobek Gminny w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
Wybory Prezydenta RP 2020Do druku
Wybory Prezydenta RP 2020

Załączone pliki
2020_Z_12.pdfZarządzenie Nr 0050.12.2020 (2020_Z_12.pdf - 247.113 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 09:15:30 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 rok
Serwis_informacyjny_wybory_gov_pl_Prezydent_2020.pdfSerwis informacyjny Wybory.gov.pl - wybory Prezydenckie 2020 (Serwis_informacyjny_wybory_gov_pl_Prezydent_2020.pdf - 205.239 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 11:13:04 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Serwis informacyjny Wybory.gov.pl - wybory Prezydenckie 2020
Postanowienie_obwody_odrebne_Bogoria_Wybory_PRP_2020.pdfPostanowienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu obwodu odrębnego - Gmina Bogoria - Wybory Prezydent 2020 (Postanowienie_obwody_odrebne_Bogoria_Wybory_PRP_2020.pdf - 117.952 KB)
Data publikacji: 2020-02-20 12:13:25 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Postanowienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu obwodu odrębnego - Gmina Bogoria - Wybory Prezydent 2020
Informacje_nt_wyborow_Prezydent_2020.pdfWażne informacje nt. Wyborów Prezydenta RP 2020 (Informacje_nt_wyborow_Prezydent_2020.pdf - 387.792 KB)
Data publikacji: 2020-02-20 12:20:11 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Ważne informacje nt. Wyborów Prezydenta RP 2020
Informacja_zgloszenia_do_OKW_Wybory_PRP_2020.pdfInformacja o przyjmowaniu zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych - wybory Prezydenckie 2020 (Informacja_zgloszenia_do_OKW_Wybory_PRP_2020.pdf - 288.294 KB)
Data publikacji: 2020-03-31 14:26:59 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Obwieszczenie_o_obwodach_Wybory_PRP_2020.pdfObwieszczenie Wójta Gminy Bogoria z dnia 9 kwietnia 2020 r. (Obwieszczenie_o_obwodach_Wybory_PRP_2020.pdf - 226.485 KB)
Data publikacji: 2020-04-09 15:34:43 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Informacja_dodatkowe_zgloszenia_do_OKW_Gmina_Bogoria_Wybory_PRP_2020.pdfInformacja o terminie dodatkowych zgłoszeń do OKW oraz o losowaniu (Informacja_dodatkowe_zgloszenia_do_OKW_Gmina_Bogoria_Wybory_PRP_2020.pdf - 207.188 KB)
Data publikacji: 2020-04-15 19:01:01 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Informacja o terminie dodatkowych zgłoszeń do OKW oraz o losowaniu - Wybory Prezydenckie 2020
Informacja_o_przyjmowaniu_zgloszen_do_OKW_dodatkowy_termin_Wybory_PRP_2020.pdfWażne informacje nt. Wyborów Prezydenta RP 2020 - dodatkowe zgłoszenia do OKW (Informacja_o_przyjmowaniu_zgloszen_do_OKW_dodatkowy_termin_Wybory_PRP_2020.pdf - 200.276 KB)
Data publikacji: 2020-04-16 12:29:03 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Ważne informacje nt. Wyborów Prezydenta RP 2020 - dodatkowe zgłoszenia od OKW
Obwieszczenie_PKW_o_kandydatach_na_prezydenta.pdfObwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. (Obwieszczenie_PKW_o_kandydatach_na_prezydenta.pdf - 84.196 KB)
Data publikacji: 2020-04-17 12:31:34 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Postanowienie_Komisarza_Wyborczego_powolanie_OKW_Bogoria_Wybory_PRP_2020.pdfPostanowienie Komisarza Wyborczego ws. powołania OKW - Wybory Prezydenckie 2020 (Postanowienie_Komisarza_Wyborczego_powolanie_OKW_Bogoria_Wybory_PRP_2020.pdf - 515.915 KB)
Data publikacji: 2020-04-21 09:33:56 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Postanowienie Komisarza Wyborczego ws. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych - Wybory Prezydenckie 2020
Komunikat_PKW_Wybory_Prezydenckie_2020_07_05_2020.pdfKomunikat Państwowej Komisji Wyborczej - Wybory Prezydenckie 2020 (Komunikat_PKW_Wybory_Prezydenckie_2020_07_05_2020.pdf - 278.679 KB)
Data publikacji: 2020-05-08 13:26:44 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 07.05.2020 dot. Wyborów Prezydenta 2020
2020_Z_37.pdfZarządzenie Nr 0050.37.2020 (2020_Z_37.pdf - 97.568 KB)
Data publikacji: 2020-06-09 09:44:07 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 rok
Postanowienie_Komisarza_Wyborczego_z_dnia_10_czerwca_2020.pdfPOSTANOWIENIE NR 38/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II (Postanowienie_Komisarza_Wyborczego_z_dnia_10_czerwca_2020.pdf - 117.412 KB)
Data publikacji: 2020-06-10 13:21:13 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Bogoria w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca2 020r.
Gmina_Bogoria_informacja_o_terminie_dodatkowych_zgloszen_i_ewentualnych_losowaniach_wybory_PRP_28_06_2020.pdfInformacja o terminie dodatkowych zgłoszeń do OKW oraz o losowaniu - Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 r. (Gmina_Bogoria_informacja_o_terminie_dodatkowych_zgloszen_i_ewentualnych_losowaniach_wybory_PRP_28_06_2020.pdf - 200.678 KB)
Data publikacji: 2020-06-12 16:46:11 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Informacja o terminie dodatkowych zgłoszeń do OKW oraz o losowaniu - Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 r.
dyzur_wyborczy_13_06_2020.pdfINFORMACJA o przyjmowaniu dodatkowych zgłoszeń - Dyżur w Urzędzie Gminy w dn. 13 czerwca 2020 r. (dyzur_wyborczy_13_06_2020.pdf - 260.199 KB)
Data publikacji: 2020-06-12 16:50:50 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: INFORMACJA o przyjmowaniu dodatkowych zgłoszeń - Dyżur w Urzędzie Gminy w dn. 13 czerwca 2020 r.
obwieszczenie_PKW_12_06_2020.pdfOBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (obwieszczenie_PKW_12_06_2020.pdf - 121.531 KB)
Data publikacji: 2020-06-13 13:18:27 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
obwieszczenie_o_obwodach_WPRP_12_05_2020.pdfObwieszczenie Wójta Gminy Bogoria z dnia 12 czerwca 2020 r. (obwieszczenie_o_obwodach_WPRP_12_05_2020.pdf - 299.783 KB)
Data publikacji: 2020-06-13 13:59:32 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Postanowienie_Komisarza_Wyborczego_ws_powolania_OKW_Wybory_PRP_28_06_2020.pdfPostanowienie Komisarza Wyborczego ws. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych - Wybory PRP 2020 (Postanowienie_Komisarza_Wyborczego_ws_powolania_OKW_Wybory_PRP_28_06_2020.pdf - 530.075 KB)
Data publikacji: 2020-06-15 19:50:53 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Postanowienie Komisarza Wyborczego ws. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych - Wybory PRP 2020
Postanowienie_Komisarza_Wyborczego_o_pierwszych_posiedzieniach_OKW_Wybory_PRP_28_06_2020.pdfPostanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie pierwszych posiedzeń OKW - Wybory PRP 2020 (Postanowienie_Komisarza_Wyborczego_o_pierwszych_posiedzieniach_OKW_Wybory_PRP_28_06_2020.pdf - 233.143 KB)
Data publikacji: 2020-06-17 08:21:56 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie pierwszych posiedzeń OKW w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Informacja_aktualne_sklady_ObKW_Wybory_PRP_28_06_2020.pdfInformacja - aktualne składy OKW - Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. (Informacja_aktualne_sklady_ObKW_Wybory_PRP_28_06_2020.pdf - 321.415 KB)
Data publikacji: 2020-06-19 16:00:42 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Informacja - aktualne składy OKW - Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r.
wytyczne_OKW.pdfWytyczne dla OKW dotyczące zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju. (wytyczne_OKW.pdf - 1238.702 KB)
Data publikacji: 2020-06-23 16:28:14 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Wytyczne dla OKW dotyczące zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju.
prezentacja_OKW.pdfPrezentacja szkoleniowa dla członków OKW. (prezentacja_OKW.pdf - 5683.418 KB)
Data publikacji: 2020-06-23 16:28:41 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Prezentacja szkoleniowa dla członków OKW.
Postanowienie_Komisarza_Wyborczego_zmiana_w_skladznie_OKW_nr_3_Wybory_PRP_28_06_2020.pdfPostanowienie Komisarza Wyborczego ws. zmiany w składzie OKW nr 3 - Wybory PRP 28.06.2020 r. (Postanowienie_Komisarza_Wyborczego_zmiana_w_skladznie_OKW_nr_3_Wybory_PRP_28_06_2020.pdf - 101.049 KB)
Data publikacji: 2020-06-25 08:30:48 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Postanowienie Komisarza Wyborczego ws. zmiany w składzie OKW nr 3 - Wybory PRP 28.06.2020 r.
Obwieszczenie_PKW_Wybory_PRP_II_tura_12_07_2020.pdfObwieszczenie PKW - ponowne głosowanie - Wybory Prezydenckie - 12.07.2020 r. (Obwieszczenie_PKW_Wybory_PRP_II_tura_12_07_2020.pdf - 86.578 KB)
Data publikacji: 2020-06-30 16:12:56 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej - ponowne głosowanie - Wybory Prezydenckie - 12.07.2020 r.
Postanowienie_Komisarza_Wyborczego_zmiana_w_skladzie_OKW_nr_5_Wybory_PRP_12_07_2020.pdfPostanowienie Komisarza Wyborczego ws. zmiany w składzie OKW nr 5 - Wybory PRP 12.07.2020 r. (Postanowienie_Komisarza_Wyborczego_zmiana_w_skladzie_OKW_nr_5_Wybory_PRP_12_07_2020.pdf - 101.909 KB)
Data publikacji: 2020-07-02 09:08:49 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Postanowienie Komisarza Wyborczego ws. zmiany w składzie OKW nr 5 - Wybory PRP 12.07.2020 r.
Postanowienie_Komisarza_Wyborczego_zmiana_w_skladzie_OKW_nr_6_Wybory_PRP_12_07_2020.pdfPostanowienie Komisarza Wyborczego ws. zmiany w składzie OKW nr 6 - Wybory PRP 12.07.2020 r. (Postanowienie_Komisarza_Wyborczego_zmiana_w_skladzie_OKW_nr_6_Wybory_PRP_12_07_2020.pdf - 101.497 KB)
Data publikacji: 2020-07-04 22:10:09 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Postanowienie Komisarza Wyborczego ws. zmiany w składzie OKW nr 6 - Wybory PRP 12.07.2020 r.
stanowisko_PKW_02_07_2020.pdfStanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie informacji mogących wprowadzać wyborców w błąd (stanowisko_PKW_02_07_2020.pdf - 110.506 KB)
Data publikacji: 2020-07-07 16:54:04 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie informacji mogących wprowadzać wyborców w błąd
Postanowienie_Komisarza_Wyborczego_zmiana_w_skladzie_OKW_nr_3_Wybory_PRP_12_07_2020.pdfPostanowienie Komisarza Wyborczego ws. zmiany w składzie OKW nr 3 - Wybory PRP 12.07.2020 r. (Postanowienie_Komisarza_Wyborczego_zmiana_w_skladzie_OKW_nr_3_Wybory_PRP_12_07_2020.pdf - 101.902 KB)
Data publikacji: 2020-07-11 10:07:32 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Postanowienie Komisarza Wyborczego ws. zmiany w składzie OKW nr 3 - Wybory PRP 12.07.2020 r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1011
Utworzył: Mateusz Zybała, data utworzenia: 2020-07-11 10:07:32
Opublikował: Mateusz Zybała, data publikacji: 2020-07-11 10:07:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl