Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów V zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
Projekt Uchwały V zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Etap I i Etap II wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. Projekt V zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na
Plan postępowań
OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Działalność MRG
Statut
Wybory

 ŻŁOBEK

Wstępny wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka
Nabór do Żłobka Gminnego

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze
Statut

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Sprawy obywatelskie
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki, wypis/wyrys z MPZP
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe
Parlament Europejski
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Nowe okręgi wyborcze
REFERENDUM
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

2021

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2018 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2011 rok
2012 rok
2014 rok
2015 rok
2017 rok
2013 rok
2019 rok
2020 rok
2021 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Żłobek Gminny w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
Podatki i opłaty lokalneDo druku
2011 rok
2012 rok

Podatki i opłaty

Uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat  od 2013 roku umieszczone są w BIP

"Zbiór aktów prawa miejscowego"

2011 rok
podatki
2012 rok

Załączone pliki
U C H W  Nr 166.docUchwała (U C H W Nr 166.doc - 40.96 KB)
Data publikacji: 2007-01-29 11:27:53 Redaktor: Renata Borek
Opis: Uchwała Nr XVII/166/04 Rady Gminy w Bogorii w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2007_UP_80.pdfUchwała Nr XVI/80/07 (2007_UP_80.pdf - 64.307 KB)
Data publikacji: 2007-12-31 08:13:18 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytkowników rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
2008_UOiP_103.pdfUchwała Nr XVIII/103/08 (2008_UOiP_103.pdf - 65.743 KB)
Data publikacji: 2008-06-04 10:55:44 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów Komunalnych
2008_U_154.pdfUchwała Nr XXVI/154/08 (2008_U_154.pdf - 58.236 KB)
Data publikacji: 2008-12-05 10:50:53 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2009 r.
2008_U_155.pdfUchwała Nr XXVI/155/08 (2008_U_155.pdf - 70.606 KB)
Data publikacji: 2008-12-05 10:51:36 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości
2008_U_156.pdfUchwała Nr XXVI/156/08 (2008_U_156.pdf - 102.389 KB)
Data publikacji: 2008-12-05 10:52:21 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2008_U_140.pdfUchwała Nr XXIII/140/08 (2008_U_140.pdf - 64.803 KB)
Data publikacji: 2008-09-03 12:11:28 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie wprowadzenia dopłaty do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych
2008_U_167.pdfUchwała Nr XXVII/167 (2008_U_167.pdf - 59.124 KB)
Data publikacji: 2009-01-08 12:18:17 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian do uchwały Nr XXVI/155/08 w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości
2008_U_168.pdfUchwała Nr XXVII/168/08 (2008_U_168.pdf - 79.836 KB)
Data publikacji: 2009-01-08 12:19:27 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian do Uchwały Nr XXVI/156/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009_U_250.PDFUchwała Nr XXXVII/250 (2009_U_250.PDF - 67.317 KB)
Data publikacji: 2009-11-04 14:08:09 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za wywóz nieczystości ciekłych
2009_U_264.PDFUchwała Nr XXXVIII/264/09 (2009_U_264.PDF - 65.091 KB)
Data publikacji: 2009-12-02 08:45:26 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2010 rok
2009_U_254.PDFUchwała Nr XXXVIII/254/09 (2009_U_254.PDF - 73.061 KB)
Data publikacji: 2009-12-01 13:58:01 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości
2009_U_255.PDFUchwała Nr XXXVIII/255/09 (2009_U_255.PDF - 81.948 KB)
Data publikacji: 2009-12-01 13:58:54 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010_U_300_taryfy.pdfUchwała Nr XLIII/300/10 (2010_U_300_taryfy.pdf - 64.681 KB)
Data publikacji: 2010-07-13 10:01:05 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
2010_U_312.pdfUchwała Nr XLV/312/10 (2010_U_312.pdf - 415.205 KB)
Data publikacji: 2010-07-30 14:37:24 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/300/10 Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbirowe odprowadzenie śścieków w części dotyczącej stawki opłaty abonamentowej
2011_U_54.pdfUchwała Nr VI/54/2011 (2011_U_54.pdf - 76.394 KB)
Data publikacji: 2011-05-25 11:59:55 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Bogoria
2011_U_55.pdfUchwała Nr VI/55/2011 (2011_U_55.pdf - 274.267 KB)
Data publikacji: 2011-05-25 12:01:13 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 8044
Utworzył: Renata Borek, data utworzenia: 2012-12-12 10:01:13
Opublikował: Renata Borek, data publikacji: 2012-12-12 10:01:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl