Zespół Placówek Oświatowych w BogoriiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2020-05-07 20:09:01

Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii

Dyrektor - Anna Niziałek

Wicedyrektorzy: Dorota Nowakowska, Beata Wiśniewska

ul. Południowa 2, 28-210 Bogoria

tel: (15) 867-40-26

e-mail: pspbog@gazeta.pl

 

Następujące dokumenty dotyczące Liceum Ogólnokształcące w Bogorii za rok 2019 znajdują się na stronie BIP Urzędu Gmin Bogoria w zakładce Samorządowe Centrum Oświaty > Sprawozdania za rok 2019 pod adresem:

http://bip.bogoria.pl/page.php?id=938

- Bilans jednostki za 2019 rok

- Informacja dodatkowa do bilansu za 2019 rok

- Rachunek zysków i strat za 2019 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rokPowrót