Zespół Placówek Oświatowych w BogoriiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2021-03-09 11:31:00

Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii

Dyrektor - Anna Niziałek

Wicedyrektorzy: Dorota Nowakowska, Beata Wiśniewska

ul. Południowa 2, 28-210 Bogoria

tel: (15) 867-40-26

e-mail: pspbog@gazeta.pl

Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii został utworzony z dniem 1 września 2019 r. na mocy Uchwały Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 kwietnia 2019 r. W skład zespołu weszły dotychczasowe jednostki organizacyjne: Publiczna Szkoła Podstwowa w Bogorii, Publiczne Przedszkole w Bogorii z oddziałami w Kiełczynie i Moszynach, Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii oraz utworozna Szkoła Branżowa I Stopnia w Bogorii.

  • ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BOGORII

Następujące dokumenty dotyczące Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii za rok 2019 znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Bogoria w zakładce Samorządowe Centrum Oświaty > Sprawozdania za rok 2019 pod adresem:

http://bip.bogoria.pl/page.php?id=938

- Bilans jednostki za 2019 rok

- Informacja dodatkowa do bilansu za 2019 rok

- Rachunek zysków i strat za 2019 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok


DAWNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:

  • PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BOGORII

Następujące dokumenty dotyczące Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii za rok 2019 znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Bogoria w zakładce Samorządowe Centrum Oświaty > Sprawozdania za rok 2019 pod adresem:

http://bip.bogoria.pl/page.php?id=942

- Bilans jednostki za 2019 rok

- Informacja dodatkowa do bilansu za 2019 rok

- Rachunek zysków i strat za 2019 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok

Następujące dokumenty dotyczące Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii za rok 2018 znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Bogoria w zakładce Samorządowe Centrum Oświaty > Sprawozdania za rok 2018 pod adresem:

http://bip.bogoria.pl/page.php?id=764

- Bilans jednostki za 2018 rok

- Informacja dodatkowa do bilansu za 2018 rok

- Rachunek zysków i strat za 2018 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok

 

  • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W BOGORII

Następujące dokumenty dotyczące Liceum Ogólnokształcące w Bogorii za rok 2019 znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Bogoria w zakładce Samorządowe Centrum Oświaty > Sprawozdania za rok 2019 pod adresem:

http://bip.bogoria.pl/page.php?id=944

- Bilans jednostki za 2019 rok

- Informacja dodatkowa do bilansu za 2019 rok

- Rachunek zysków i strat za 2019 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok

Następujące dokumenty dotyczące Liceum Ogólnokształcące w Bogorii za rok 2018 znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Bogoria w zakładce Samorządowe Centrum Oświaty > Sprawozdania za rok 2018 pod adresem:

http://bip.bogoria.pl/page.php?id=768

- Bilans jednostki za 2018 rok

- Informacja dodatkowa do bilansu za 2018 rok

- Rachunek zysków i strat za 2018 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok

 

  • PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BOGORII

Następujące dokumenty dotyczące Publiczne Przedszkole w Bogorii za rok 2019 znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Bogoria w zakładce Samorządowe Centrum Oświaty > Sprawozdania za rok 2019 pod adresem:

http://bip.bogoria.pl/page.php?id=945

- Bilans jednostki za 2019 rok

- Informacja dodatkowa do bilansu za 2019 rok

- Rachunek zysków i strat za 2019 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok

Następujące dokumenty dotyczące Publiczne Przedszkole w Bogorii za rok 2018 znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Bogoria w zakładce Samorządowe Centrum Oświaty > Sprawozdania za rok 2018 pod adresem:

http://bip.bogoria.pl/page.php?id=769

- Bilans jednostki za 2018 rok

- Informacja dodatkowa do bilansu za 2018 rok

- Rachunek zysków i strat za 2018 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok

 Powrót