Protokół Nr XIX/2020 z dnia 22 maja 2020 r.

Wersja do druku

Protokół Nr XIX/2020 z dnia 22 maja 2020 r.

Załączone pliki:

Protokół Nr XIX
(2020_P_XIX.docx - 115.493 KB) Data publikacji: 2020-07-31 14:35:12 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Protokół Nr XIX z dnia 22 maja 2020 r.

Protokół Nr XIX
(2020_P_XIX.pdf - 9866.64 KB) Data publikacji: 2020-07-31 14:55:51 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Protokół Nr XIX z dnia 22 maja 2020 r.

Załącznik do protokołu
(LOR_22_maj_2020.pdf - 250.433 KB) Data publikacji: 2020-07-31 15:03:29 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Lista obecności Radnych w dniu 22 maja 2020 r.

Uchwała Nr XIX/188/2020
(Uchwala.XIX.188.2020 1.pdf - 108.383 KB) Data publikacji: 2020-08-04 12:35:20 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane w roku 2020 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bogoria

Uchwała Nr XIX/189/2020
(Uchwala.XIX.189.2020 1.pdf - 1088.519 KB) Data publikacji: 2020-08-04 12:36:03 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym „Buczyna” w Bogorii w 2020 roku

Uchwała Nr XIX/190/2020
(Uchwala.XIX.190.2020 1.pdf - 352.019 KB) Data publikacji: 2020-08-04 12:36:47 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2020 roku

Uchwała Nr XIX/191/2020
(Uchwala.XIX.191.2020 1.pdf - 395.349 KB) Data publikacji: 2020-08-04 12:37:59 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok

Uchwała Nr XIX/192/2020
(Uchwala.XIX.192.2020 1.pdf - 509.786 KB) Data publikacji: 2020-08-04 12:41:37 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Bogoria, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Bogoria, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych obiektów

Uchwała Nr XIX/193/2020
(Uchwala.XIX.193.2020 1.pdf - 190.481 KB) Data publikacji: 2020-08-04 12:42:17 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bogoria

Uchwała Nr XIX/194/2020
(Uchwala.XIX.194.2020 1.pdf - 2311.734 KB) Data publikacji: 2020-08-04 12:43:09 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii za 2019 rok

Uchwała Nr XIX/195/2020
(Uchwala.XIX.195.2020 1.pdf - 3419.314 KB) Data publikacji: 2020-08-04 12:43:55 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032

Uchwała Nr XIX/196/2020
(Uchwala.XIX.196.2020 1.pdf - 952.481 KB) Data publikacji: 2020-08-04 12:44:58 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020

Uchwała Nr XIX/197/2020
(Uchwala.XIX.197.2020 1.pdf - 199.071 KB) Data publikacji: 2020-08-04 12:45:43 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usługi z terenu gminy Bogoria

Uchwała Nr XIX/198/2020
(Uchwala.XIX.198.2020 1.pdf - 184.891 KB) Data publikacji: 2020-08-04 12:46:21 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bogoria nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 234 o powierzchni 0,08 ha w obrębie Wysoki Duże

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 379

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pyza, data: 2020-07-31 14:24:34
Opublikował(a): Monika Pyza, data publikacji: 2020-07-31 14:25:05
Ostatnia zmiana: Monika Pyza, data: 2020-08-04 12:46:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony