2014 - 2015 rok

Wersja do druku

INFORMACJA

dla mieszkańców gminy Bogoria

Z dniem 1 lipca 2014 roku nastąpiło przedłużenie na okres 12 miesięcy obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przyjęte Uchwałą Nr XXXIV/307/2014 Rady Gminy w Bogorii z dnia 29.05.2014 r. w dotychczasowej wielkości, tj.:

1. Cena 1 m3 wody będzie wynosić - 2 zł 86 gr brutto

2. Opłata abonamentowa w stosunku miesięcznym dla odbiorców:

- usług rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego będzie wynosić - 5 zł 32 gr brutto

- usług rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody będzie wynosić - 3 zł 00 gr brutto

3. Cena 1 m3 ścieków będzie wynosić - 4 zł 62 gr brutto

4. Dopłata z budżetu gminy do 1m3 ścieków będzie wynosić - 1 zł 00 gr brutto

Wójt Gminy Bogoria

mgr Władysław Brudek


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1681

Wprowadził(a) do systemu: Konrad Borowiec, data: 2014-08-01 09:51:29
Opublikował(a): Konrad Borowiec, data publikacji: 2014-08-01 09:56:24
Ostatnia zmiana: Konrad Borowiec, data: 2014-08-01 09:57:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony