Usługi świadczone drogą elektroniczną

Wersja do druku

Formularze elektroniczne dedykowane dla Urzędu Gminy Bogoria dostępne są na portalu e-usług Gminy Bogoria pod adresem https://euslugi.bogoria.pl/: (z wykorzystaniem platformy ePUAP - wymagane logowanie za pośrednictwem Węzła Krajowego).

 

Wprowadza się następujące usługi świadczone w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy ePUAP :  

1. Pismo ogólne

2. Wydanie warunków na odprowadzenie ścieków

3. Wydanie warunków o zaopatrzenie w wodę

4. Wniosek o zwrot nadpłaty

5. Protokół zdawczo-odbiorczy

6. Wniosek o dokonanie korekty faktury

7. Wniosek o zmianę danych do fakturowania

8. Zlecenie wykonana usługi

9. Wniosek o rozłożenie należności na raty

10. Wniosek o wydanie warunków na podłączenie się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

11. Wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę

12. Wniosek o zwarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków

13. Wypowiedzenie umowy na dostawę wody / odbiór ścieków

14. Wniosek o wydanie warunków na podlicznik

15. Zlecenie ekspertyzy wodomierza głównego 

16. Zlecenie/wniosek – druk ogólny 


Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 0050.79.2021
(Zarzadzenie_0050_79_2021_z_dnia_01_12_2021_Euslugi_Bogoria.pdf - 3213.791 KB) Data publikacji: 2022-02-15 23:05:19 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie wprowadzenia usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wprowadzenia Regulaminu użytkownika usług świadczonych drogą elektroniczną

Karty usług świadczonych elektronicznie przez Urząd Gminy Bogoria
(Karty_uslug_swiadczonych_elektronicznie_ver_1.pdf - 565.507 KB) Data publikacji: 2022-02-17 09:36:10 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Karty usług świadczonych elektronicznie przez Urząd Gminy Bogoria

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1249

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Surmański, data: 2022-02-15 23:00:41
Opublikował(a): Marcin Surmański, data publikacji: 2022-02-15 23:01:13
Ostatnia zmiana: Marcin Surmański, data: 2022-02-17 09:36:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony