Urząd Stanu Cywilnego

Wersja do druku

PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741)

Od 1 marca 2015 r. rejestracja stanu cywilnego odbywa się w centralnym Rejestrze Stanu Cywilnego, obsługiwanym przez aplikację Źródło.

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Elektroniczna rejestracja umożliwia uzyskanie przez obywatela odpisu aktu stanu cywilnego w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu zostanie złożony do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje niezwłocznie. W przypadku złożenia wniosku o wydanie odpisu do kierownika USC, który nie przechowuje księgi, wydanie odpisu następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Rejestracja bieżąca urodzeń, małżeństw i zgonów

Rejestracji urodzenia i zgonu dokonuje się wyłącznie w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zdarzenia.

Nastąpiła zmiana ilości wydawanych odpisów, bezpośrednio po sporządzeniu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu. Obecnie zamiast trzech odpisów, jak było do tej pory, z urzędu (bezpłatnie) wydawany tylko jeden odpis aktu. W przypadku potrzeby uzyskania większej ilości odpisów można złożyć odrębny wniosek o ich wydanie.

Zawarcie małżeństwa następuje w USC wybranym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Zaświadczenie do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi również można otrzymać w wybranym przez nupturientów urzędzie stanu cywilnego.

Możliwe jest zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego. Wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa musi zapewniać zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Ślub poza lokalem kosztuje dodatkowo 1.000 zł.

W sprawach administracyjnej zmiany imion i nazwisk została zniesiona właściwość miejscowa. Po 1 marca 2015 r. podanie w tych sprawach można składać do wybranego kierownika USC.

Usługi z zakresu rejestracji stanu cywilnego udostępnione są przez Ministerstwo Cyfryzacji na portalu https://obywatel.gov.pl/


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1286

Wprowadził(a) do systemu: Marzena Miernowska, data: 2015-03-26 11:47:54
Opublikował(a): Marzena Miernowska, data publikacji: 2015-03-26 11:55:33
Ostatnia zmiana: Marcin Surmański, data: 2021-01-05 12:02:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony