2021 rok

Wersja do druku

2021 rok


Załączone pliki:

Rb-27XII2020
(Rb_27XII2020.pdf - 839.752 KB) Data publikacji: 2021-01-22 09:05:41 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za m-c XII 2020 r.

Rb_28XII2020
(RB_28XII2020.pdf - 1637.098 KB) Data publikacji: 2021-01-22 09:14:07 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za XII 2020 r.

SP-1A_2021
(SP-1A_2021.pdf - 205.843 KB) Data publikacji: 2021-01-22 09:18:32 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie podatkowe 2021 rok - część A.

Uchwała RIO 8/2021
(Uchwala_nr_8_2021_RIO.pdf - 789.07 KB) Data publikacji: 2021-01-27 09:47:33 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bogoria.

Uchwała RIO 9/2021
(Uchwala_nr_9_2021_RIO.pdf - 518.505 KB) Data publikacji: 2021-01-27 09:50:30 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Bogoria na 2021 rok.

Rb_27IVkw2020
(Rb-27IVkw2020.pdf - 873.472 KB) Data publikacji: 2021-02-22 09:55:51 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kw 2020

Rb_28IVkw2020
(Rb-28IVkw2020.pdf - 1647.809 KB) Data publikacji: 2021-02-22 09:57:00 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania wydatków za IV kw 2020

RbN_IVkw2020
(RBNIVkw2020.pdf - 269.165 KB) Data publikacji: 2021-02-22 09:58:18 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2020

RbNDS_IVkw2020
(RBNDSIVkw2020.pdf - 164.299 KB) Data publikacji: 2021-02-22 10:00:17 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kw 2020

RBPDP_IVkw2020
(RBPDPIVkw2020.pdf - 157.135 KB) Data publikacji: 2021-02-22 10:02:39 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o wykonaniu dochodów podatkowych za IV kw 2020

RbST_IVkw2020
(RBstIvkw2020.pdf - 116.604 KB) Data publikacji: 2021-02-22 10:04:56 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym za IV kw 2020

RbUZ_IVkw2020
(RBUZIVkw2020.pdf - 254.793 KB) Data publikacji: 2021-02-22 10:07:03 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań za 2020 r.

RbZ_IVkw2020
(RbzIVkw2020.pdf - 108.083 KB) Data publikacji: 2021-02-22 10:08:03 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw 2020.

Rb_27I2021
(Rb27I2021.pdf - 641.254 KB) Data publikacji: 2021-02-22 10:09:16 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania dochodów za styczeń 2021 r.

Rb_28I2021
(Rb28I2021.pdf - 1589.826 KB) Data publikacji: 2021-02-22 10:10:31 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za styczeń 2021.

Uchwała RIO45/2021
(Uchwala_RIO_45_2021.pdf - 928.576 KB) Data publikacji: 2021-04-14 09:26:18 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bogoria za 2020 rok.

Rb-27Ikw2021
(Rb-27_Ikw2021.pdf - 749.831 KB) Data publikacji: 2021-04-22 08:23:23 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I kw 2021 r

Rb-28_Ikw2021
(RB-28_Ikw2021.pdf - 1682.28 KB) Data publikacji: 2021-04-22 08:24:38 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I kw 2021 r.

RbZ_Ikw2021
(RBZ_Ikw2021.pdf - 104.251 KB) Data publikacji: 2021-04-22 08:26:10 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kw 2021 r.

RBN_Ikw2021
(RBN_Ikw2021.pdf - 262.809 KB) Data publikacji: 2021-04-22 08:27:13 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności za I kw 2021 r.

RBNDS_Ikw2021
(NDS_Ikw2021.pdf - 164.526 KB) Data publikacji: 2021-04-22 08:31:05 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kw 2021.

RBZ-JOP_Ikw2021
(RBZ-JOP_Ikw2021.pdf - 104.724 KB) Data publikacji: 2021-04-22 08:36:18 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostek z osobowością prawną

RBN-JOP_Ikw2021
(RBN-JOP_Ikw2021.pdf - 262.949 KB) Data publikacji: 2021-04-22 08:38:36 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności jednostek z osobowością prawną za I kw 2021.

Wykaz 2020
(Wykaz_za_2020.pdf - 1657.098 KB) Data publikacji: 2021-05-11 09:36:53 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Wykaz osób fizycznych i prawnych którym w 2020 udzielono pomocy publicznej

BzWB_2020
(B_Wyk2020.pdf - 136.796 KB) Data publikacji: 2021-06-07 12:26:43 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Bilans z wykonania budżetu jst za 2020 r

BJ_2020
(BIL_J2020.pdf - 171.178 KB) Data publikacji: 2021-06-07 12:32:00 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Bilans Jednostki Budżetowej - 2020

RZiS_2020
(RZiS2021.pdf - 145.456 KB) Data publikacji: 2021-06-07 12:33:37 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Rachunek Zysków i strat -2020 r

ZZwFJ_2020
(ZZF2020.pdf - 130.897 KB) Data publikacji: 2021-06-07 12:35:07 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Zestawienie zmian w funduszu jednostki - 2020

INF_2020
(F_Inf2020.pdf - 218.966 KB) Data publikacji: 2021-06-07 12:37:08 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Wyciąg z danych zawartych w informacji dodatkowej - 2020

InfD_2020
(informacja-dodatkowa za 2020zbiorówka CAŁA.pdf - 1201.876 KB) Data publikacji: 2021-06-07 12:40:21 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Informacja dodatkowa 2020

Rb-27IIkw2021
(Rb-27-IIkw2021.pdf - 823.96 KB) Data publikacji: 2021-07-22 09:30:34 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za II kw 2021

Rb-28IIkw 2021
(Rb-28IIkw2021.pdf - 1772.8 KB) Data publikacji: 2021-07-22 09:32:27 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za II kw 2021

Rb-NDSIIkw2021
(RB-NDSIIkw2021.pdf - 164.711 KB) Data publikacji: 2021-07-22 09:40:26 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IIkw 2021

Rb-zIIkw2021
(RBZ-IIkw2021.pdf - 104.812 KB) Data publikacji: 2021-07-22 09:41:24 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kw 2021

RbN-IIkw2021
(RbN-IIkw2021.pdf - 263.469 KB) Data publikacji: 2021-07-22 09:42:33 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności za II kw 2021

RbN-JOPIIkw2021
(RBN-JOP-IIkw2021.pdf - 263.414 KB) Data publikacji: 2021-07-22 09:44:04 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności JOP za II kw 2021

RBZ-JOP-IIkw2021
(RBZ-JOP-IIkw2021.pdf - 104.408 KB) Data publikacji: 2021-07-22 09:45:02 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań JOP za II kw 2021

Sp-1B-2021
(sp1-B2021.pdf - 172.575 KB) Data publikacji: 2021-07-22 09:46:28 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie podatkowe -część B za 2021 r

Uchwała Nr 100/2021
(Uchwala_RIO_nr_100_2021.pdf - 862.695 KB) Data publikacji: 2021-09-03 12:09:04 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021

Rb-27_IIIkw2021
(Rb-27IIIkw2021.pdf - 878.381 KB) Data publikacji: 2021-10-21 13:38:25 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za III kw 2021

RB-28IIIkw2021
(Rb-28IIIkw2021.pdf - 1817.515 KB) Data publikacji: 2021-10-21 13:41:02 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za III kw 2021

RBN-IIIkw2021
(RbnIII2021.pdf - 263.356 KB) Data publikacji: 2021-10-21 13:46:38 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności za III kw 2021

RB-NDS_IIIkw2021
(Rb-NDSIIIkw2021.pdf - 164.478 KB) Data publikacji: 2021-10-21 13:49:17 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kw 2021

Rb-ZIIIkw2021
(Rbz-IIIkw2021.pdf - 104.572 KB) Data publikacji: 2021-10-21 13:52:08 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kw 2021

RBZ-JOPIIIkw2021
(RBZ-JOPIIIkw2021.pdf - 104.718 KB) Data publikacji: 2021-10-21 13:55:12 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań JOP za III kw 2021

RBN-JOPIIIkw2021
(RBN-JOPIIIkw2021.pdf - 263.292 KB) Data publikacji: 2021-10-21 13:57:36 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności JOP za III kw 2021

Uchwała Nr 123/2021
(Uchwala_nr_123_2021_RIO.pdf - 967.349 KB) Data publikacji: 2021-12-02 08:41:07 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bogoria na 2022 r.

Uchwała Nr 125/2021
(Uchwala_nr_125_2021_RIO.pdf - 511.872 KB) Data publikacji: 2021-12-02 08:43:10 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bogoria na 2022

Uchwała Nr 124/2021
(Uchwala_nr_124_2021_RIO.pdf - 754.486 KB) Data publikacji: 2021-12-02 08:45:35 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: W sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bogoria na lata 2022-2034

Rb-27XI_2021
(Rb-27XI2021.pdf - 876.012 KB) Data publikacji: 2022-01-11 11:27:55 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za Listopad 2021

Rb-28_XI2021
(Rb-28_XI2021.pdf - 1787.465 KB) Data publikacji: 2022-01-11 11:31:32 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za listopad 2021

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 450

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pyza, data: 2021-01-22 08:08:48
Opublikował(a): Monika Pyza, data publikacji: 2021-01-22 08:09:19
Ostatnia zmiana: Bożena Pietrzyk, data: 2022-01-11 11:31:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony