2013

Wersja do druku

rok

Załączone pliki:

Uchwała RIO nr 8/2013
(img002.pdf - 284.827 KB) Data publikacji: 2013-02-12 13:17:16 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

Uchwała RIO nr 9/2013
(img001.pdf - 254.307 KB) Data publikacji: 2013-02-12 13:19:41 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale na 2013 r.

RB_27_IVkw2012
(27.pdf - 815.59 KB) Data publikacji: 2013-03-22 14:36:35 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Rb-28_IV_2012
(rb28.pdf - 1399.645 KB) Data publikacji: 2013-03-22 14:38:26 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2012 r

Rb-N_IVkw_2012
(rr.pdf - 296.924 KB) Data publikacji: 2013-03-22 14:41:56 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH za 2012 r.

RBUN_IV_2012
(RBUN2012.pdf - 187.677 KB) Data publikacji: 2013-03-22 14:45:14 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH za 2012 r.

Rb-UZ_IV_2012
(RBUZ.pdf - 280.468 KB) Data publikacji: 2013-03-22 14:46:49 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Rb-Z_IV_2012
(RBZ.pdf - 300.808 KB) Data publikacji: 2013-03-22 14:48:34 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI za 2012 r.

Rb-NDS_IV_2012
(nds.pdf - 189.344 KB) Data publikacji: 2013-03-22 14:49:50 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE za 2012 r.

Rb-PDP_IV_2012
(PDP.pdf - 186.936 KB) Data publikacji: 2013-03-22 14:50:50 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Rb-PDP ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH za 2012 r.

Rb-ST
(RBST.pdf - 154.927 KB) Data publikacji: 2013-03-22 14:52:35 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialne go

Uchwała RIO nr 27/2013
(img020.pdf - 484.269 KB) Data publikacji: 2013-04-03 14:33:57 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bogoria za 2012 rok

B_J_2012
(B_J.pdf - 205.602 KB) Data publikacji: 2013-05-08 08:30:52 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Bilans Jednostki za 2012 r.

B_B_2012
(B_B.pdf - 168.873 KB) Data publikacji: 2013-05-08 08:40:06 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Bilans z wykonania budżetu za 2012 r

RZS_2012
(RZS.pdf - 177.807 KB) Data publikacji: 2013-05-08 08:41:38 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Rachunek zysków i strat jednostki za 2012 r.

ZZF_2012
(ZZF.pdf - 160.818 KB) Data publikacji: 2013-05-08 08:43:05 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2012 r.

Rb_27_I2013
(Rb_27_I2013.pdf - 779.307 KB) Data publikacji: 2013-05-08 10:08:03 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Rb_28_I2013
(Rb_28_I2013.pdf - 1415.04 KB) Data publikacji: 2013-05-08 10:09:47 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

RBN_I2013
(RBN_I2013.pdf - 297.589 KB) Data publikacji: 2013-05-08 10:12:31 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI za I kw. 2013r

RB_NDS_Ikw2013
(Rb_NDS_I2013.pdf - 189.268 KB) Data publikacji: 2013-05-08 10:14:03 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE za 2013r.

Rb_Z_Ikw2013
(RbZ_I2013.pdf - 300.68 KB) Data publikacji: 2013-05-08 10:18:03 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI za I kw 2013

Wykaz_akcyza_2012
(AKCYZA.pdf - 113.307 KB) Data publikacji: 2013-05-24 09:56:03 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej na podstawie przepisów art.37

Wykaz_ulg_2012
(WYKAZ500.pdf - 78.877 KB) Data publikacji: 2013-05-24 10:21:17 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie ulg odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł.

Uchwała RIO Nr 65/2013
(Dokument070.pdf - 222.904 KB) Data publikacji: 2013-06-17 14:27:45 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

Rb_27_IIkw2013
(Rb-27IIkw.pdf - 904.065 KB) Data publikacji: 2013-08-27 12:35:40 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za II kw 2013

Rb-28_IIkw2013
(Rb-28IIkw.pdf - 1536.68 KB) Data publikacji: 2013-08-27 12:38:38 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za II kw 2013

Rb_N_IIkw2013
(Rb_N_IIkw2013.pdf - 361.795 KB) Data publikacji: 2013-08-27 12:41:22 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności za II kw 2013

Rb_NDS_IIkw2013
(Rb_NDS_II2013.pdf - 254.928 KB) Data publikacji: 2013-08-27 12:43:49 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kw 2013

RbZ_IIkw2013
(Rb_Z_IIkw2013.pdf - 365.243 KB) Data publikacji: 2013-08-27 12:46:20 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kw 2013

Uchwała RIO Nr 76/2013
(Dokument092.pdf - 490.857 KB) Data publikacji: 2013-09-19 11:12:21 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: uchwała RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bogoria za I półrocze 2013

Uchwała RIO Nr 85/2013
(skan100.pdf - 544.107 KB) Data publikacji: 2013-10-01 08:38:15 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii spłaty kredytu przez Gminę Bogoria

Rb_27IIIkw_2013
(Rb_27_IIIkw.pdf - 932.411 KB) Data publikacji: 2013-11-04 08:38:26 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu jst za III kw 2013r.

Rb_28_IIIkw2013
(Rb_28_III2013.pdf - 1550.626 KB) Data publikacji: 2013-11-04 08:42:10 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za III kw 2013

Rb_N_IIIkw2013
(Rb_N_III2013.pdf - 360.283 KB) Data publikacji: 2013-11-04 08:45:19 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności jst za III kw 2013

Rb_NDS_III2013
(Rb_NDS_III2013.pdf - 253.656 KB) Data publikacji: 2013-11-04 08:48:18 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za III kw 2013

Rb_Z_IIIkw2013
(Rb_Z_IIIkw2013.pdf - 364.214 KB) Data publikacji: 2013-11-04 08:51:18 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań jst za III kw 2013

Uchwała Nr 124/2013
(skan002.pdf - 536.363 KB) Data publikacji: 2013-12-19 11:53:00 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Bogoria

Uchwałaa Nr 132/2013
(132-2013001.pdf - 347.569 KB) Data publikacji: 2013-12-23 13:11:51 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bogoria na lata 2014-2022

Uchwała Nr 134/2013
(134-2013002.pdf - 490.267 KB) Data publikacji: 2013-12-23 13:13:03 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Bogoria na 2014 rok

Uchwała Nr 135/2013
(135-2013003.pdf - 213.775 KB) Data publikacji: 2013-12-23 13:14:37 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bogoria na 2014 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2279

Wprowadził(a) do systemu: Renata Borek, data: 2013-02-12 13:01:03
Opublikował(a): Renata Borek, data publikacji: 2013-02-12 13:02:24
Ostatnia zmiana: Bożena Pietrzyk, data: 2013-12-23 13:14:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony