2014 rok

Wersja do druku

2014 rok

Załączone pliki:

Uchwała RIO 4/2014
(BP001.pdf - 201.001 KB) Data publikacji: 2014-01-27 15:00:32 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2014r.

Uchwała RIO 5/2014
(BP002.pdf - 206.386 KB) Data publikacji: 2014-01-27 15:04:03 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

Rb-28_IVkw2013
(Rb-28_IVkw2013.pdf - 1566.041 KB) Data publikacji: 2014-03-03 08:59:37 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu jst za IV kw 2013 r.

Rb-27_IVkw2013
(Rb-27_IVkw2013.pdf - 961.702 KB) Data publikacji: 2014-03-03 09:01:38 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu jst za IV kw 2013 r.

Rb-N_IVkw2013
(Rb-N_IVkw2013.pdf - 363.02 KB) Data publikacji: 2014-03-03 09:04:19 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności jst za IV kw 2013 r.

Rb-NDS_IVkw2013
(Rb-NDS_IVkw2013.pdf - 255.309 KB) Data publikacji: 2014-03-03 09:06:58 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za IV kw 2013 r.

Rb-PDP_IVkw2013
(Rb-PDP_IVkw2013.pdf - 251.668 KB) Data publikacji: 2014-03-03 09:10:09 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych jst za 2013 r.

Rb-ST_IVkw203
(Rb-ST_IVkw2013.pdf - 220.142 KB) Data publikacji: 2014-03-03 09:13:12 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst za 2013 r.

RB-UZ_IVkw2013
(Rb-UZ_IVkw2013.pdf - 348.046 KB) Data publikacji: 2014-03-03 09:17:24 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań jst za 2013

Rb-Z_IVkw2013
(Rb-Z_IVkw2013.pdf - 99.086 KB) Data publikacji: 2014-03-03 09:25:49 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za jst za IV kw 2013 r

Rb-27Styczen2014
(Rb-27_Styczen2014.pdf - 782.325 KB) Data publikacji: 2014-03-03 09:29:36 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów jst za m-c styczeń 2014 r,

Rb-28Styczen2014
(Rb-28_stczen2014.pdf - 1482.14 KB) Data publikacji: 2014-03-03 09:32:35 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu jst za styczeń 2014 r.

Uchwała RIO Nr 28/2014
(U_282014.PDF - 3089.844 KB) Data publikacji: 2014-04-07 08:53:36 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bogoria za 2013 r.

Rb27_Ikw2014
(Rb_272014.pdf - 826.546 KB) Data publikacji: 2014-05-09 08:48:32 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I kw 2014

Rb28_Ikw2014
(Rb-28I.pdf - 1511.489 KB) Data publikacji: 2014-05-09 08:50:03 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I kw 2014 r.

Rb27_Ikwk2014
(Rb-27KI.pdf - 831.218 KB) Data publikacji: 2014-05-09 08:51:27 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Korekta sprawozdania z wykonania dochodów za I kw 2014

Rb28WS_Ikw2014
(Rb-28WSI.pdf - 215.699 KB) Data publikacji: 2014-05-09 08:54:01 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków niewygasających za I kw 2014 .

Rb-NDS_Ikw2014
(Rb-NDSKI.pdf - 276.365 KB) Data publikacji: 2014-05-09 08:55:53 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kw. 2014

Rb-NDS_Ikwk2014
(Rb-NDSKIk.pdf - 279.059 KB) Data publikacji: 2014-05-09 08:57:06 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Korekta sprawozdania o nadwyżce/deficycie za I kw. 2014

Rb-N_Ikw2014
(Rb-NI.pdf - 361.63 KB) Data publikacji: 2014-05-09 08:58:15 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności za I kw. 2014 r.

Rb-Z_Ikw2014
(Rb-ZI.pdf - 95.644 KB) Data publikacji: 2014-05-09 08:59:26 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kw 2014 r

BWB_2013
(BWB_2014.pdf - 231.584 KB) Data publikacji: 2014-05-09 09:06:56 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Bilans z wykonania Budżetu za 2013

BJ-2013
(BJ-2013.pdf - 269.493 KB) Data publikacji: 2014-05-09 09:10:06 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Bilans Jednostki Budżetowej za 2013

RZS-2013
(RZS-2013.pdf - 242.111 KB) Data publikacji: 2014-05-09 09:10:58 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Rachunek Zysków i Strat za 2013 r

ZZF-2013
(ZZF_2013.pdf - 224.028 KB) Data publikacji: 2014-05-09 09:12:08 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Zestawienie Zmian w Funduszu za 2013 r.

ZZFK-2013
(ZZFK_2013.pdf - 224.826 KB) Data publikacji: 2014-05-09 09:13:05 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Korekta Zestawienia Zmian w Funduszu za 2013

W_PP_2013
(Wykaz I.pdf - 236.592 KB) Data publikacji: 2014-05-29 08:36:05 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Wykaz-pomoc publiczna 2013

WII_PP_2013
(Wykaz II.pdf - 236.143 KB) Data publikacji: 2014-05-29 09:11:27 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Wykaz-Udzielona pomoc publiczna 2013

BSK_2013
(BilansSK.pdf - 247.292 KB) Data publikacji: 2014-05-29 09:23:47 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Skonsolidowany bilans JST za 2013 r.

Rb28_IIk_2014
(Rb-28_IIk_2014.pdf - 1588.189 KB) Data publikacji: 2014-09-16 08:34:04 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za II kw. 2014r

Rb27_IIk_2014
(Rb-27_IIk_2014.pdf - 916.774 KB) Data publikacji: 2014-09-16 08:35:54 Redaktor: Bożena Pietrzyk
RbZ_IIk_2014
(Rb_Z_IIk_2014.pdf - 93.824 KB) Data publikacji: 2014-09-16 08:38:02 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zaległości za II kw 2014

RbN_IIkw_2014
(RB-N_IIk_2014.pdf - 357.348 KB) Data publikacji: 2014-09-16 08:39:17 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności za II kw 2014

RbNDS_IIkw_2014
(Rb_NDS.pdf - 271.772 KB) Data publikacji: 2014-09-16 08:40:34 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kw 2014.

Uchwała_RIO_70
(skany018.pdf - 594.07 KB) Data publikacji: 2014-09-16 08:44:16 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bogoria za I półrocze 2014 r.

Uchwała RIO_93
(Dokument037.pdf - 373.29 KB) Data publikacji: 2014-10-16 10:16:29 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO nr 93 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały XXXVII/340/2014

Rb_27_IIIkw2014
(RB-27III2014.pdf - 943.207 KB) Data publikacji: 2014-12-03 14:44:49 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za III kw 2014

Rb-28_III_2014
(Rb28III2014.pdf - 1593.51 KB) Data publikacji: 2014-12-03 14:46:44 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za III kw 2014

RB_NIII_2014
(Rbn_IIIkw2014.pdf - 357.169 KB) Data publikacji: 2014-12-03 14:48:55 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności za III kw 2014

RB_NDSIIIkw_2014
(RBNDSIII2014.pdf - 271.418 KB) Data publikacji: 2014-12-03 14:54:04 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kw 2014

Rb_ZIIIkw2014
(RB_ZIII2014.pdf - 93.292 KB) Data publikacji: 2014-12-03 14:58:11 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kw 2014

Uchwała RIO_98
(Dokument073.pdf - 475.818 KB) Data publikacji: 2014-12-11 13:08:25 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie WPF 2014-2025

Uchwała RIO_99
(Dokument075.pdf - 371.983 KB) Data publikacji: 2014-12-11 13:11:32 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała w sprawie opinii o projekcie budżetu na 2015 rok

Uchwała RIO_100
(Dokument074.pdf - 525.858 KB) Data publikacji: 2014-12-11 13:27:50 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała w sprawie możliwości sfinansowania deficytu planowanego w projekcie budżetu na 2015 rok

Rb-27_XI2014
(dochody.pdf - 925.916 KB) Data publikacji: 2015-01-14 14:45:28 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów jst za okres do 30 listopada 2014

Rb-28_XI2014
(WydatkiXI.pdf - 1598.044 KB) Data publikacji: 2015-01-14 14:51:42 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania wydatków za okres do 30 XI 2014

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2096

Wprowadził(a) do systemu: Marzena Miernowska, data: 2014-01-27 10:24:57
Opublikował(a): Marzena Miernowska, data publikacji: 2014-01-27 10:27:13
Ostatnia zmiana: Bożena Pietrzyk, data: 2015-01-14 14:51:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony