rok 2009

Wersja do druku

Zarządzenia

Załączone pliki:

Zarządzenie Mr 1/09
(2009_Z_1.pdf - 29.755 KB) Data publikacji: 2009-01-16 12:14:01 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "Bezgotówkowy zakup paliwa o oleju napędowego do samochodów służbowych Urzędu Gminy i jednostek OSP ze stacji benzynowej w 2009 r.

Zarządzenie Nr 2/09
(2009_Z_2.pdf - 237.695 KB) Data publikacji: 2009-01-16 12:15:08 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie szczegółowego podziału budżetu Gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 3/09
(2009_Z_3.pdf - 15.087 KB) Data publikacji: 2009-01-23 09:42:08 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn "Budowa budynku usługowego jadłodajni ogólnodostepnej wBogorii - I etap

Zarządzenie Nr 4/09
(2009_Z_4.pdf - 21.98 KB) Data publikacji: 2009-01-23 09:43:07 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w Zakładowym Planie Kont dla budżetu Gminy, Urzędu Gminy i funduszy celowych

Zarządzenie Nr 5/09
(2009_Z_5.pdf - 19.377 KB) Data publikacji: 2009-01-23 09:44:37 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym dla członków OSP

Zarządzenie Nr 6/09
(2009_Z_6.pdf - 29.396 KB) Data publikacji: 2009-02-06 10:28:43 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "Budowa budynku usługowego jadłodajni ogólnodostępnej w Bogorii - II etap"

Zarządzenie Nr 7/09
(2009_Z_7.pdf - 29 KB) Data publikacji: 2009-02-06 10:30:05 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "Przebudowa drogi gminnej Nr 000326T Wysoki Duże - Wysoki Małe - Witowice"

Zarządzenie Nr 8/09
(2009_Z_8.pdf - 29.258 KB) Data publikacji: 2009-02-06 10:44:41 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "Odnowa nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Bogoria w 2009 roku"

Zarządzenie Nr 9/09
(2009_Z_9.pdf - 308.844 KB) Data publikacji: 2009-03-02 13:56:50 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 10/09
(2009_Z_10.pdf - 69.02 KB) Data publikacji: 2009-03-02 13:58:19 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i podpisywania pism

Zarządzenie 11/09
(2009_Z_11.pdf - 12.34 KB) Data publikacji: 2009-03-13 08:44:57 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 r.

Zarządzenie Nr 12/09
(2009_Z_12.pdf - 39.866 KB) Data publikacji: 2009-03-13 08:45:42 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 r.

Zarządzenie Nr 13/09
(2009_Z_13.pdf - 29.846 KB) Data publikacji: 2009-03-13 08:52:37 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "Odnowa nawierzchni dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi: Domaradzice - Kolonia Domaradzice, Buczyna - Miłoszowice

Zarządzenie Nr 14/09
(2009_Z_14.pdf - 13.692 KB) Data publikacji: 2009-03-13 08:53:52 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawi lokaty terminowej wolnych środków budżetowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

Zarządzenie Nr 15/09
(2009_Z_15.pdf - 30.748 KB) Data publikacji: 2009-03-24 08:23:14 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na:"usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fozycznych oraz z obiektów użyteczności publicznej i innych obiektów stanowiących własność gminy Bogoria"

Zarządzenie Nr 16/09
(2009_Z_16.pdf - 13.796 KB) Data publikacji: 2009-03-24 08:24:03 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2008

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/09
(2009_Z_sprawozdanie.pdf - 262.48 KB) Data publikacji: 2009-03-24 08:25:09 Redaktor: Renata Borek

Opis: sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2008

Zarządzenie Nr 17/09
(2009_Z_17.pdf - 22.416 KB) Data publikacji: 2009-03-24 08:25:51 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 18/09
(2009_Z_18.pdf - 12.521 KB) Data publikacji: 2009-03-24 08:26:48 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wygaśnięcia mandatu sołtysa sołectwa Wierzbka

Zarządzenie Nr 19/09
(2009_Z_19.pdf - 17.758 KB) Data publikacji: 2009-03-24 08:28:17 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie upoważnienia Kierownika Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli

Zarządzenie Nr 20/09
(2009_Z_20.pdf - 17.697 KB) Data publikacji: 2009-03-24 08:29:15 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie upoważnienia Kierownika Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli

Zarządzenie Nr 21/09
(2009_Z_21.pdf - 17.929 KB) Data publikacji: 2009-03-24 08:30:13 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie upoważnienia Kierownika Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli

Zarządzenie Nr 22/09
(2009_Z_22.pdf - 18.179 KB) Data publikacji: 2009-03-26 09:41:22 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie reprezentowania Gminy Bogoria w stowarzyszeniu Lokalna Organizacja Turystyczna "Czym Chata Bogata"

Zarządzenie Nr 23/09
(2009_Z_23.pdf - 17.108 KB) Data publikacji: 2009-03-26 09:42:00 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie upoważnienia Kierownika OPS

Zarządzenie Nr 24/09
(2009_Z_24.pdf - 11.777 KB) Data publikacji: 2009-03-26 09:42:40 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Wierzbka

Zarządzenie Nr 25/09
(2009_Z_25.pdf - 28.681 KB) Data publikacji: 2009-03-26 09:43:40 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na:"modernizacja budynku OSP w Domaradzicach

Zarządzenie Nr 26/09
(2009_Z_26.pdf - 17.238 KB) Data publikacji: 2009-04-07 13:43:45 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 27/09
(2009_Z_27.pdf - 12.114 KB) Data publikacji: 2009-04-07 13:44:58 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie lokaty terminowej wolnych środków budżetowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

Zarządzenie Nr 28/09
(2009_Z_28.pdf - 11.356 KB) Data publikacji: 2009-04-07 13:46:10 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie lokaty terminowej wolnych środków budżetowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

Zarządzenie Nr 29/09
(2009_Z_29.pdf - 30.171 KB) Data publikacji: 2009-04-29 11:28:57 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "budowa nowych punktów oświetlenia drogowego..."

Zarządzenie Nr 30/09
(2009_Z_30.pdf - 14.211 KB) Data publikacji: 2009-04-29 11:33:12 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie lokaty terminowej wolnych środków budżetowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Zarządzenie Nr 31/09
(2009_Z_31.pdf - 32.847 KB) Data publikacji: 2009-04-29 11:33:49 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 32/09
(2009_Z_32.pdf - 14.322 KB) Data publikacji: 2009-04-29 11:34:35 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenie Nr 10/09

Zarządzenie Nr 33/09
(2009_Z_33.pdf - 13.972 KB) Data publikacji: 2009-04-29 11:35:36 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bogorii"

Zarządzenie Nr 34/09
(2009_Z_34.pdf - 41.938 KB) Data publikacji: 2009-04-29 11:37:02 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji Konkursowej do oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej związanych z realizacją zadań Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 35/09
(2009_Z_35.pdf - 20.469 KB) Data publikacji: 2009-05-13 09:07:24 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "utwardzenie placu kostką przy budynku Urzędu Gminy w Bogorii"

Zarządzenie Nr 36/09
(2009_Z_36.pdf - 146.665 KB) Data publikacji: 2009-05-13 09:08:39 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07.06.2009 r.

Zarządzenie Nr 37/09
(2009_Z_37.pdf - 116.549 KB) Data publikacji: 2009-05-13 13:25:48 Redaktor: Renata Borek

Opis: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Bogorii regulaminu okresowej oceny pracowników

Zarządzenia Nr 38/09
(2009_Z_38.pdf - 95.895 KB) Data publikacji: 2009-05-13 13:26:34 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Zarządzenie Nr 39/09
(2009_Z_39.pdf - 62.901 KB) Data publikacji: 2009-05-13 13:27:59 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległuch UG w Bogorii

Zarządzenie Nr 40/09
(2009_Z_40.pdf - 74.641 KB) Data publikacji: 2009-05-13 13:29:27 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tą służbę w UG w Bogorii

Zarządzenie Nr 41/09
(2009_Z_41.pdf - 28.002 KB) Data publikacji: 2009-05-20 10:17:38 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 42/09
(2009_Z_42.pdf - 21.279 KB) Data publikacji: 2009-05-20 10:18:57 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn "wykonanie systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego w UG w Bogorii

Zarządzenie Nr 43/09
(2009_Z_43.pdf - 254.806 KB) Data publikacji: 2009-05-27 10:00:04 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 44/09
(2009_Z_44.pdf - 49.544 KB) Data publikacji: 2009-06-10 10:42:39 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 45/09
(2009_Z_45.pdf - 431.291 KB) Data publikacji: 2009-06-10 10:44:27 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "Dostawa oleju napędowego do magazynu paliw na terenie Urzędu Gminy w Bogorii"

Zarządzenie Nr 46/09
(2009_Z_46.pdf - 16.403 KB) Data publikacji: 2009-07-02 10:23:38 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego zadania pn. "Przebudowa i modernizacja Gminnego Domu Kultury w Bogorii"

Zarządzenie Nr 47/09
(2009_Z_47.pdf - 13.189 KB) Data publikacji: 2009-07-02 10:24:40 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego zadania pn."budowa ulicy Kolejowej w Bogorii"

Zarządzenie Nr 48/09
(2009_Z_48.pdf - 18.553 KB) Data publikacji: 2009-07-02 10:41:39 Redaktor: Renata Borek

Opis: wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych

Zarządzenie Nr 49/09
(2009_Z_49.pdf - 13.059 KB) Data publikacji: 2009-07-02 10:43:08 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 39/09 dotyczącego maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych

Zarządzenie Nr 50/09
(2009_Z_50.pdf - 14.236 KB) Data publikacji: 2009-07-02 10:44:34 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "przebudowa drogi gminnej Nr 000326T Wysoki Duże - Wysoki Małe - Witowice"

Zarządzenie Nr 51/09
(2009_Z_51.pdf - 16.333 KB) Data publikacji: 2009-07-02 10:46:51 Redaktor: Renata Borek

Opis: powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "budowa nowych punktów oświetlenia drogowego polegająca na zabudowie dodatkowych słupów i opraw oświetlenia drogowego na terenie gminy Bogoria."

Zarządzenie Nr 52/09
(2009_Z_52.pdf - 305.467 KB) Data publikacji: 2009-07-22 08:12:43 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "odnowa nawierzchni dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi"

Zarządzenie Nr 53/09
(2009_Z_53.pdf - 14.328 KB) Data publikacji: 2009-07-22 08:14:27 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "remont budynku oczyszczalni ścieków w Bogorii"

Zarządzenie Nr 54/09
(2009_Z_54.pdf - 419.615 KB) Data publikacji: 2009-07-22 08:18:14 Redaktor: Renata Borek

Opis: powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Budowę zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria - Gmina Bogoria"

Zarządzenie Nr 55/09
(2009_Z_55.pdf - 14.772 KB) Data publikacji: 2009-08-12 09:27:05 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "odnowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Bogoria w 2009 r."

Zarządzenie Nr 56/09
(2009_Z_56.pdf - 13.991 KB) Data publikacji: 2009-08-12 09:28:12 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Modernizacja budynku OSP w Domaradzicach"

Zarządzenie Nr 57/09
(2009_Z_57.pdf - 61.157 KB) Data publikacji: 2009-08-26 12:12:41 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 58/09
(2009_Z_58.pdf - 14.636 KB) Data publikacji: 2009-08-26 12:14:22 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Budowa budynku usługowego jadłodajni ogólnodostępnej w Bogorii II etap"

Zarządzenie Nr 59/09
(2009_Z_59.pdf - 28.797 KB) Data publikacji: 2009-08-26 12:15:43 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na: "Wykonanie elewacji z dociepleniem Publicznej Szkoły Podstawowej"

Zarządzenie Nr 60/09
(2009_Z_60.pdf - 16.694 KB) Data publikacji: 2009-08-26 12:16:56 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 61/09
(2009_Z_61.pdf - 23.01 KB) Data publikacji: 2009-08-26 12:18:07 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania likwidatora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogorii oraz opracowania harmonogramu realizacji likwidacji

Zarządzenie Nr 62/09
(2009_Z_62.pdf - 27.104 KB) Data publikacji: 2009-08-26 12:19:25 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na "Wykonanie remontu pompowni wody w Kiełczynie"

Zarządzenie Nr 63/09
(2009_Z_63.pdf - 16.366 KB) Data publikacji: 2009-08-26 12:20:54 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 64/09
(2009_Z_64.pdf - 26.748 KB) Data publikacji: 2009-08-26 12:22:35 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "Odnowa nawierzchni drogi gminnej nr 000330T Pełczyce Górne - Pełczyce zniszczonej podczas powodzi"

Zarządzenie Nr 65/09
(2009_Z_65.pdf - 26.766 KB) Data publikacji: 2009-08-26 12:24:45 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek oświatowych z terenu Gminy Bogoria"

Zarządzenie Nr 66/09
(2009_Z_66.pdf - 33.887 KB) Data publikacji: 2009-08-26 12:25:25 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 67/09
(2009_Z_67.pdf - 21.44 KB) Data publikacji: 2009-08-26 12:26:17 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 68/09
(2009_Z_68.pdf - 13.363 KB) Data publikacji: 2009-09-10 13:49:21 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Budowa ulicy Kolejowej w Bogorii"

Zarządzenie Nr 69/09
(2009_Z_69.pdf - 27.386 KB) Data publikacji: 2009-09-10 13:50:20 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 70/09
(2009_Z_70.pdf - 29.591 KB) Data publikacji: 2009-09-10 14:06:33 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na: "Rozbudowa i przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Jurkowicach"

Zarządzenie Nr 71/09
(2009_Z_71.pdf - 29.607 KB) Data publikacji: 2009-09-24 13:14:31 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na "Odnowa nawierzchni drogi gminnej nr 000330T Pełczyce Górne - Pełczyce zniszczonej podczas powodzi - II etap"

Zarządzenie Nr 72/09
(2009_Z_72.pdf - 27.382 KB) Data publikacji: 2009-09-24 13:15:08 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 73/09
(2009_Z_73.pdf - 24.658 KB) Data publikacji: 2009-09-24 13:15:48 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 74/09
(2009_Z_74.pdf - 16.423 KB) Data publikacji: 2009-09-24 13:17:21 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 39/09

Zarządzenie Nr 75/09
(2009_Z_75.pdf - 29.452 KB) Data publikacji: 2009-09-24 13:18:43 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na "dostawa wraz z montażem foteli kinowych do sali widowiskowej GOK w Bogorii"

Zarządzenie Nr 76/09
(2009_Z_76.pdf - 30.235 KB) Data publikacji: 2009-09-30 14:54:25 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 78/09
(2009_Z_78.pdf - 29.669 KB) Data publikacji: 2009-09-30 15:03:31 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru ofertu na:"przebudowa i remont urządzeń sportowych oraz elementów zagospodarowania terenu PSP w Bogorii"

Zarządzenie Nr 79/09
(2009_Z_79.pdf - 29.205 KB) Data publikacji: 2009-09-30 15:05:09 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na:"wykonanie odnowy nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łagówka"

Zarządzenie Nr 80/09
(2009_Z_80.pdf - 15.728 KB) Data publikacji: 2009-10-02 08:41:40 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn."Przebudowa i modernizacja Gminnego Domu Kultury w Bogorii ..."

Zarządzenie Nr 77/09
(2009_Z_77.pdf - 54.18 KB) Data publikacji: 2009-10-13 10:37:24 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w Zakładowym Plani Kont dla budżetu Gminy, Urzędu Gminy i funduszy celowych

Zarządzenie Nr 81/09
(2009_Z_81.pdf - 31.433 KB) Data publikacji: 2009-10-13 10:41:12 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 82/09
(2009_Z_82.pdf - 13.962 KB) Data publikacji: 2009-10-14 14:44:03 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie upoważnienia do wystawiania faktur

Zarządzenia Nr 83/09
(2009_Z_83.pdf - 16.518 KB) Data publikacji: 2009-10-14 14:45:17 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji na koniec roku obrachunkowego 2009

Zarządzenie Nr 84/09
(2009_Z_84.pdf - 15.074 KB) Data publikacji: 2009-10-14 14:46:33 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Wykonanie elewacji z dociepleniem Publicznej Szkoły Podstawowej w Jurkowicach".

Zarządzenie Nr 85/09
(2009_Z_85.pdf - 40.891 KB) Data publikacji: 2009-10-19 14:08:21 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 86/09
(2009_Z_86.pdf - 18.882 KB) Data publikacji: 2009-10-19 14:08:59 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 87/09
(2009_Z_87.pdf - 23.27 KB) Data publikacji: 2009-10-19 14:09:42 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek

Zarządzenie Nr 88/09
(2009_Z_88.pdf - 28.672 KB) Data publikacji: 2009-10-19 14:11:03 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na: "przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Cebrze wraz z zagospodarowaniem terenu"

Zarządzenie Nr 89/09
(2009_Z_89.pdf - 17.71 KB) Data publikacji: 2009-10-28 12:44:29 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 90/09
(2009_Z_90.pdf - 29.39 KB) Data publikacji: 2009-10-28 12:46:20 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na:"przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Bogoria Nr 0713T Haliszka - Grzybów - Szczeglice i Nr 0779T Grzybów - Gorzków - Niedźwiedź"

Zarządzenie Nr 91/09
(2009_Z_91.pdf - 18.601 KB) Data publikacji: 2009-11-09 13:34:53 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 92/09
(2009_Z_92.pdf - 20.783 KB) Data publikacji: 2009-11-09 13:35:29 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 93/09
(2009_Z_93.pdf - 643.015 KB) Data publikacji: 2009-11-17 12:12:05 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu gminy na 2010 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 94/09
(2009_Z_94.pdf - 36.591 KB) Data publikacji: 2009-11-27 08:58:13 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r.

Zarządzenie Nr 95/09
(2009_Z_95.pdf - 103.556 KB) Data publikacji: 2009-11-27 08:59:33 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji przedmiotowej i celowej z budżetu gminy dla samorządowych instytucji kultury

Zarządzenie Nr 96/09
(2009_Z_96.pdf - 15.332 KB) Data publikacji: 2009-11-27 09:01:03 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Odnowa nawierzchni drogi gminnej Nr 000350T Pełczyce Górne - Pełczyce zniszczonej podczas powodzi - I etap"

Zarządzenie Nr 97/09
(2009_Z_97.pdf - 14.836 KB) Data publikacji: 2009-11-27 09:01:53 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania

Zarządzenie Nr 98/09
(2009_Z_98.pdf - 13.843 KB) Data publikacji: 2009-11-27 09:03:08 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołanie Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Odnowa nawierzchni drogi gminnej 000330T Pełczyce Górne - Pełczyce"

Zarządzenie Nr 99/09
(2009_Z_99.pdf - 29.691 KB) Data publikacji: 2009-11-27 09:04:52 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: przebudowa i remont urządzeń sportowych oraz elementów zagospodarowania terenu Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogorii

Zarządzenie Nr 100/09
(2009_Z_100.pdf - 35.684 KB) Data publikacji: 2009-12-02 14:26:49 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 101/09
(2009_Z_101.pdf - 29.562 KB) Data publikacji: 2009-12-02 15:03:53 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami w miejscowościach Bogoria, Kiełczyna, Gorzków, Wola Kiełczyńska"

Zarządzenie Nr 102/09
(2009_Z_102.pdf - 14.368 KB) Data publikacji: 2009-12-02 15:15:39 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Odnowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łagówka"

Zarządzenie Nr 103/09
(2009_Z_103.pdf - 21.384 KB) Data publikacji: 2009-12-10 11:02:44 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 104/09
(2009_Z_104.pdf - 29.666 KB) Data publikacji: 2009-12-10 11:04:54 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na: "Kompleksową obsługę bankową budżetu gminy i jednostek organizacyjnych podległych Gminie Bogoria w okresie od 1.01.2010-31.12.2012 r.

Zarządzenie Nr 105/09
(2009_Z_105.pdf - 28.676 KB) Data publikacji: 2009-12-10 11:06:13 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na: "Budowa drogi gminnej nr 000350T Pułaczów - Niemirów"

Zarządzenie Nr 106/09
(2009_Z_106.pdf - 34.598 KB) Data publikacji: 2010-01-11 12:54:49 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 107/09
(2009_Z_107.pdf - 28.599 KB) Data publikacji: 2010-01-11 12:56:10 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na "Zakup samochodu osobowego dla Gminy Bogoria"

Zarządzenie Nr 108/09
(2009_Z_108.pdf - 32.773 KB) Data publikacji: 2010-01-11 12:56:59 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 109/09
(2009_Z_109.pdf - 16.969 KB) Data publikacji: 2010-01-12 10:37:09 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu gminy i urzędu gminy

Zarządzenie Nr 110/09
(2009_Z_110.pdf - 28.15 KB) Data publikacji: 2010-01-12 10:38:53 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na: "Kompleksowa obsługa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych podległych gminie Bogoria w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2013"

Zarządzenie Nr 111/09
(2009_Z_111.pdf - 14.398 KB) Data publikacji: 2010-01-12 10:40:41 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie upoważnienia Kierownika OPS do realizacji projektu pn. "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria"

Zarządzenie Nr 112/09
(2009_Z_112.pdf - 27.312 KB) Data publikacji: 2010-01-12 10:42:01 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na "Zakup samochodu służbowego dla Gminy Bogoria"

Zarządzenie Nr 113/09
(2009_Z_113.pdf - 27.012 KB) Data publikacji: 2010-01-12 10:43:33 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na: "budowa drogi gminnej Nr 000324T Wysoki Średnie - Szczeglice"

Zarządzenie Nr 114/09
(2009_Z_114.pdf - 19.928 KB) Data publikacji: 2010-01-12 10:44:15 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 115/09
(2009_Z_115.pdf - 146.027 KB) Data publikacji: 2010-01-13 12:46:27 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zasad ewidencji podatków w Urzędzie Gminy

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3708

Wprowadził(a) do systemu: Renata Borek, data: 2009-01-16 12:07:39
Opublikował(a): Renata Borek, data publikacji: 2009-01-23 09:40:25
Ostatnia zmiana: Renata Borek, data: 2010-01-13 12:46:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony