rok 2007

Wersja do druku

rok 2007

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 1
(2007_Z_Nr_1.rtf - 20.515 KB) Data publikacji: 2007-02-28 11:25:41 Redaktor: Renata Borek

Opis: powołania komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 2
(2007_Z_Nr_2.rtf - 17.824 KB) Data publikacji: 2007-02-28 11:26:51 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie organizacji prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych

Zarządzenie Nr 3
(2007_Z_nr_3.rtf - 9.69 KB) Data publikacji: 2007-02-28 11:27:43 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych

Zarządzenie Nr 4
(2007_Z_Nr_4.doc - 735.232 KB) Data publikacji: 2007-02-28 11:28:48 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie szczególowego podziału budżetu Gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 5
(2007_Z_5.pdf - 83.701 KB) Data publikacji: 2007-04-16 09:23:17 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 6/07
(2007_Z_6.pdf - 86.332 KB) Data publikacji: 2007-05-08 09:45:46 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmiany w Uchwale Nr XII/19/2001 Zarządu Gminy z dnia 30.08.2001 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogorii

Zarządzenie Nr 7/07
(2007_Z_7.pdf - 67.112 KB) Data publikacji: 2007-05-08 09:46:23 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr 8/07
(2007_Z_8.pdf - 102.709 KB) Data publikacji: 2007-05-08 09:47:42 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "Rozbudowa budynku PSP w Bogorii"

Zarządzenie Nr 9/07
(2007_Z_9.pdf - 71.268 KB) Data publikacji: 2007-05-08 09:50:32 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr 10/07
(2007_Z_10.pdf - 93.162 KB) Data publikacji: 2007-05-08 09:51:37 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego zadania pn. Rozbudowa budynku PSP w Bogorii

Zarządzenie 11/07
(2007_Z_11.pdf - 61.483 KB) Data publikacji: 2007-05-08 10:03:47 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 12/07
(2007_Z_12.pdf - 61.819 KB) Data publikacji: 2007-05-08 10:04:29 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 13/07
(2007_Z_13.pdf - 62.114 KB) Data publikacji: 2007-05-08 10:05:32 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 14/07
(ZARZĄDZENIE Nr 14.doc - 30.72 KB) Data publikacji: 2007-05-08 10:06:39 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej - "Przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego"

Zarządzenie 15/07
(2007_Z_15.pdf - 56.577 KB) Data publikacji: 2007-07-05 08:17:14 Redaktor: Renata Borek

Opis: zmian w budżeie gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr 16/07
(2007_Z_16.pdf - 69.906 KB) Data publikacji: 2007-07-05 08:18:28 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pełczyce"

Zarządzenie Nr 17/07
(2007_Z_17.pdf - 58.125 KB) Data publikacji: 2007-07-05 08:19:27 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr 18/2007
(2007_Z_18.pdf - 21.302 KB) Data publikacji: 2007-07-05 08:20:53 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji ds szacowania szkód w uprawach sadowniczych i ogrodniczych spowodowanych wymarznięciami

Zarządzenie 19/2007
(2007_Z_19.pdf - 71.036 KB) Data publikacji: 2007-07-05 08:23:29 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie 20/2007
(2007_Z_20.pdf - 53.14 KB) Data publikacji: 2007-07-05 08:51:52 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminyna 2007 r.

Zarządzenie 21/2007
(2007_Z_21.pdf - 57.737 KB) Data publikacji: 2007-07-05 08:52:29 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr 22/2007
(2007_Z_22.pdf - 14.157 KB) Data publikacji: 2007-07-05 08:53:04 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr 23/2007
(2007_Z_23.pdf - 55.664 KB) Data publikacji: 2007-07-05 08:53:48 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 24/07
(2007_Z_24.pdf - 27.687 KB) Data publikacji: 2007-07-05 08:54:35 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 25/07
(2007_Z_25.pdf - 71.187 KB) Data publikacji: 2007-07-05 08:55:34 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego zadania pn "przebudowa dróg gminnych"

Zarządzenie Nr 26/2007
(2007_Z_26.pdf - 21.378 KB) Data publikacji: 2007-07-05 08:56:16 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 27/2007
(2007_Z_27.pdf - 60.114 KB) Data publikacji: 2007-07-05 08:57:20 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie rozszerzenia oznaczenia w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych

Zarządzenie Nr 28/2007
(2007_Z_28.pdf - 61.439 KB) Data publikacji: 2007-07-05 08:58:36 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn "Przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego"

Zarządzenie Nr 29/07
(2007_Z_29.pdf - 12.377 KB) Data publikacji: 2007-07-05 08:59:11 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenia Nr 30/07
(2007_Z_30.pdf - 14.071 KB) Data publikacji: 2007-07-24 09:05:13 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 31/07
(2007_Z_31.pdf - 24.365 KB) Data publikacji: 2007-07-24 09:06:07 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawcz-odbiorczej

Zarządzenie Nr 32/07
(2007_Z_32.pdf - 14.835 KB) Data publikacji: 2007-07-24 09:06:44 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 33/07
(2007_Z_33.pdf - 61.334 KB) Data publikacji: 2007-07-24 09:07:36 Redaktor: Renata Borek

Opis: powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

Zarządzenie Nr 34/07
(2007_Z_34.pdf - 79.754 KB) Data publikacji: 2007-07-24 09:08:18 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 35/07
(2007_Z_35.pdf - 79.652 KB) Data publikacji: 2007-07-24 09:09:12 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 36/07
(2007_Z_36.pdf - 60.728 KB) Data publikacji: 2007-07-24 09:10:04 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

Zarządzenie Nr 37/07
(2007_Z_37.pdf - 23.415 KB) Data publikacji: 2007-07-24 09:10:41 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 38/2007
(2007_Z_38.pdf - 76.274 KB) Data publikacji: 2007-08-07 10:05:03 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "Dowóz i odwóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2007/2008

Zarządzenie Nr 39/2007
(2007_Z_39.pdf - 25.416 KB) Data publikacji: 2007-08-07 10:05:54 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie przeprowadzenia ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych

Zarządzenie Nr 40/2007
(2007_Z_40.pdf - 12.246 KB) Data publikacji: 2007-08-07 10:06:33 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 41/2007
(2007_Z_41.pdf - 74.657 KB) Data publikacji: 2007-08-07 10:08:03 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: odnowa nawierzchni drogi gminnej Witowice - Kolonia Pod Dębem

Zarządzenie Nr 42/2007
(2007_Z_42.pdf - 74.678 KB) Data publikacji: 2007-08-07 10:09:12 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji prowadzonej w trybie zamówienia z wolnej ręki

Zarządzenie Nr 43/2007
(2007_Z_43.pdf - 24.613 KB) Data publikacji: 2007-08-07 10:10:10 Redaktor: Renata Borek

Opis: powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w PSP w Niedźwiedziu

Zarządzenie Nr 44/2007
(2007_Z_44.pdf - 76.854 KB) Data publikacji: 2007-08-07 10:11:38 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Wykonanie podziałów działek w celu poszerzenia pasów dróg gminnych"

Zarządzenie 45/2007
(2007_Z_45.pdf - 77.256 KB) Data publikacji: 2007-08-28 08:16:16 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy

Zarządzenie Nr 46/07
(2007_Z_46.pdf - 73.35 KB) Data publikacji: 2007-08-28 08:21:40 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn."Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bogorii"

Zarządzenie Nr 47/07
(2007_Z_47.pdf - 12.711 KB) Data publikacji: 2007-08-28 08:22:22 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 48/07
(2007_Z_48.pdf - 13.962 KB) Data publikacji: 2007-08-28 08:23:03 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 207

Zarządzenie Nr 49/07
(2007_Z_49.pdf - 70.869 KB) Data publikacji: 2007-08-28 08:24:33 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn."Wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łagówka

Zarządzenie Nr 50/07
(2007_Z_50.pdf - 71.825 KB) Data publikacji: 2007-08-28 08:25:45 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn."Wykonanie odbudowy dróg gminnych"

Zarządzenie Nr 51/07
(2007_Z_51.pdf - 71.816 KB) Data publikacji: 2007-08-28 08:26:53 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru Końcowego zadania pn."Wykonanie przebudowy dróg gminnych"

Zarządzenie Nr 52/07
(2007_Z_52.pdf - 90.115 KB) Data publikacji: 2007-08-28 08:44:10 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wprowadzenia w UG Bogoria regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro

Zarządzenie Nr 53/07
(2007_Z_53.pdf - 24.288 KB) Data publikacji: 2007-08-28 08:44:59 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr 54/07
(2007_Z_54.pdf - 91.292 KB) Data publikacji: 2007-08-28 08:46:07 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty

Zarządzenie Nr 55/07
(2007_Z_55.pdf - 72.164 KB) Data publikacji: 2007-08-28 08:47:13 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn "Remont budynku Szkoły Podstawowej w Bogorii"

Zarządzenie Nr 56/07
(2007_Z_56.pdf - 15.611 KB) Data publikacji: 2007-10-03 13:38:25 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 57/07
(2007_Z_57.pdf - 76.266 KB) Data publikacji: 2007-10-03 13:39:48 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Odnowa nawierzchni drogi gminej Nr 000328T"

Zarządzenie Nr 58/07
(2007_Z_58.pdf - 13.458 KB) Data publikacji: 2007-10-03 13:40:24 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 59/07
(2007_Z_59.pdf - 86.104 KB) Data publikacji: 2007-10-03 13:41:22 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania

Zarządzenie Nr 60/07
(2007_Z_60.pdf - 71.194 KB) Data publikacji: 2007-10-03 13:43:00 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód spowodowanych gwałtownymi i długotrwałymi opadami deszczu w infrastrukturze drogowej na terenie gminy Bogoria.

Zarządzenie Nr 61/07
(2007_Z_61.pdf - 22.906 KB) Data publikacji: 2007-10-03 13:43:37 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 62/07
(2007_Z_62.pdf - 31.281 KB) Data publikacji: 2007-10-03 13:44:25 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty

Zarządzenie Nr 63/07
(2007_Z_63.pdf - 81.088 KB) Data publikacji: 2007-10-03 13:45:17 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji orzetargowej do oceny i wyboru oferty

Zarządzenie Nr 64/07
(2007_Z_64.pdf - 76.383 KB) Data publikacji: 2007-10-03 13:46:27 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania

Zarządzenie Nr 65/07
(2007_Z_65.pdf - 16.154 KB) Data publikacji: 2007-10-03 13:47:02 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr 66/07
(2007_Z_66.pdf - 18.988 KB) Data publikacji: 2007-10-03 13:48:22 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie reprezentowania Gminy Bogoria w stowarzyszeniu Lokalna Organizacja Turystyczna "Czym Chata Bogata"

Zarządzenie Nr 67/07
(2007_Z_67.pdf - 74.674 KB) Data publikacji: 2007-10-03 13:49:43 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 21.10.2007 r.

Zarządzenie Nr 68/07
(2007_Z_68.pdf - 43.498 KB) Data publikacji: 2007-10-03 13:50:22 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr 69/07
(2007_Z_69.pdf - 87.239 KB) Data publikacji: 2007-10-03 13:51:26 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania

Zarządzenie Nr 70/07
(2007_Z_70.pdf - 26.932 KB) Data publikacji: 2007-11-07 09:22:01 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr 71/07
(2007_Z_71.pdf - 15.405 KB) Data publikacji: 2007-11-07 09:24:01 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Zarządzenie Nr 72/07
(2007_Z_72.pdf - 33.398 KB) Data publikacji: 2007-11-07 09:25:03 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

Zarządzenie Nr 73/07
(2007_Z_73.pdf - 28.668 KB) Data publikacji: 2007-11-07 09:25:45 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr 74/07
(2007_Z_74.pdf - 23.232 KB) Data publikacji: 2007-11-07 09:26:35 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Zarządzenie Nr 75/07
(2007_Z_75.pdf - 20.663 KB) Data publikacji: 2007-11-07 09:27:19 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r.

Zarządzenie 76/07
(2007_Z_76.pdf - 33.772 KB) Data publikacji: 2007-11-19 07:52:42 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 77/07
(2007_Z_77.pdf - 16.651 KB) Data publikacji: 2007-11-19 07:53:39 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji na koniec roku 2007

Zarządzenie Nr 78/07
(2007_Z_78.pdf - 76.723 KB) Data publikacji: 2007-11-19 07:55:15 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny oferty na "likwidacja usuwiska i odbudowa drogi gminnej Nr 000317T Kol.Miłoszowice - Brzezionki

Zarządzenie Nr 79/07
(2007_Z_79.pdf - 23.123 KB) Data publikacji: 2007-11-19 07:55:58 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr 80/07
(2007_Z_80.pdf - 12.989 KB) Data publikacji: 2007-11-19 07:56:36 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 81/07
(2007_Z_81.pdf - 70.306 KB) Data publikacji: 2007-11-19 07:57:28 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego

Zarządzenie Nr 82/07
(2007_Z_82.pdf - 67.597 KB) Data publikacji: 2007-11-19 07:58:22 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego

Zarządzenie Nr 83/07
(2007_Z_83.pdf - 18.503 KB) Data publikacji: 2007-11-19 07:58:59 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 84/07
(2007_Z_84.pdf - 21.839 KB) Data publikacji: 2007-11-19 07:59:37 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 85/07
(2007_Z_85.pdf - 24.166 KB) Data publikacji: 2007-11-19 08:00:18 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 86/07
(2007_Z_86(Bez tytu_263u1).pdf - 14.91 KB) Data publikacji: 2007-11-20 09:20:03 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu gminy na 2008 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego

Załącznik
(2007_projekt_bud_2008.pdf - 471.989 KB) Data publikacji: 2007-11-20 09:21:28 Redaktor: Renata Borek

Opis: projekt budżetu na 2008 r.

Załącznik Nr 1
( 2007_zalnr1.pdf - 88.396 KB) Data publikacji: 2007-11-20 09:23:42 Redaktor: Renata Borek

Opis: dochody budżetu gminy 2008 r.

Zarządzenie Nr 87/07
(2007_Z_87.pdf - 129.472 KB) Data publikacji: 2007-11-23 12:38:50 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Bogoria regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro

Zarządzenie Nr 88/07
(2007_Z_88.pdf - 43.392 KB) Data publikacji: 2007-12-31 08:44:12 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie 89/2007
(2007_Z_89.pdf - 67.445 KB) Data publikacji: 2007-12-31 08:44:58 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego

Zarządzenie Nr 90/07
(2007_Z_90.pdf - 66.838 KB) Data publikacji: 2007-12-31 08:46:24 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego

Zarządzenie Nr 91/07
(2007_Z_91.pdf - 12.256 KB) Data publikacji: 2007-12-31 08:47:02 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr 92/07
(2007_Z_92.pdf - 25.554 KB) Data publikacji: 2007-12-31 08:47:43 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr 93/07
(2007_Z_93.pdf - 27.874 KB) Data publikacji: 2007-12-31 08:49:14 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych ze stacji benzynowych w 2008 r.

Zarządzenie Nr 94/07
(2007_Z_94.pdf - 73.635 KB) Data publikacji: 2007-12-31 08:50:00 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania

Zarządzenie Nr 95/07
(2007_Z_95.pdf - 65.991 KB) Data publikacji: 2007-12-31 08:50:43 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego

Zarządzenie Nr 96/07
(2007_Z_96.pdf - 11.9 KB) Data publikacji: 2007-12-31 08:51:17 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr 97/07
(2007_Z_97.pdf - 35.513 KB) Data publikacji: 2007-12-31 08:51:57 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr 98/07
(2007_Z_98.pdf - 72.114 KB) Data publikacji: 2007-12-31 08:52:42 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego

Zarządzenie Nr 99/07
(2007_Z_99.pdf - 35.171 KB) Data publikacji: 2008-01-08 10:11:26 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2752

Wprowadził(a) do systemu: Renata Borek, data: 2007-01-29 14:09:02
Opublikował(a): Renata Borek, data publikacji: 2007-01-29 14:09:34
Ostatnia zmiana: Renata Borek, data: 2008-01-08 10:11:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony