rok 2019

Wersja do druku

rok 2019

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 0050.1.2019
(2019_Z_1.pdf - 1573.605 KB) Data publikacji: 2019-01-09 14:38:27 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie powołania i funkcjonowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie Nr 0050.2.2019
(2019_Z_2.pdf - 4018.104 KB) Data publikacji: 2019-01-10 11:00:16 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.3.2019
(2019_Z_3.pdf - 509.697 KB) Data publikacji: 2019-01-15 14:27:26 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.4.2019
(2019_Z_4.pdf - 3480.13 KB) Data publikacji: 2019-01-18 15:16:27 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 0050.5.2019
(2019_Z_5.pdf - 2875.975 KB) Data publikacji: 2019-01-24 14:59:13 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.6.2019
(2019_Z_6.pdf - 2567.722 KB) Data publikacji: 2019-01-30 14:46:36 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.7.2019
(2019_Z_7.pdf - 1018.322 KB) Data publikacji: 2019-01-31 09:43:42 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany Instrukcji Wykorzystania Gminnego Monitoringu Wizyjnego w Bogorii

Zarządzenie Nr 0050.8.2019
(2019_Z_8.pdf - 1695.028 KB) Data publikacji: 2019-01-31 12:29:07 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie: terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie Nr 0050.9.2019
(2019_Z_9.pdf - 1382.478 KB) Data publikacji: 2019-02-18 08:56:13 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.10.2019
(2019_Z_10.pdf - 2337.995 KB) Data publikacji: 2019-02-19 12:15:40 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.11.2019
(2019_Z_11.pdf - 3822.626 KB) Data publikacji: 2019-02-26 08:55:48 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.12.2019
(2019_Z_12.pdf - 4428.148 KB) Data publikacji: 2019-03-05 08:31:07 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 0050.13.2019
(2019_Z_13.pdf - 2631.441 KB) Data publikacji: 2019-03-05 08:32:51 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie ogłoszenia o otwartym naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bogoria w 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050.14.2019
(2019_Z_14.pdf - 4092.136 KB) Data publikacji: 2019-03-08 10:58:57 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.15.2019
(2019_Z_15.pdf - 547.036 KB) Data publikacji: 2019-03-12 13:16:04 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.16.2019
(2019_Z_16.pdf - 2239.26 KB) Data publikacji: 2019-03-13 13:19:14 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.17.2019
(2019_Z_17.pdf - 372.151 KB) Data publikacji: 2019-03-22 09:12:30 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050.18.2019
(2019_Z_18.pdf - 3553.113 KB) Data publikacji: 2019-03-25 11:42:58 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.19.2019
(2019_Z_19.pdf - 706.984 KB) Data publikacji: 2019-04-01 11:26:35 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.20.2019
(2019_Z_20.pdf - 3739.387 KB) Data publikacji: 2019-04-01 11:37:22 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050.21.2019
(2019_Z_21.pdf - 4936.541 KB) Data publikacji: 2019-04-08 10:52:32 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.22.2019
(2019_Z_22.pdf - 334.973 KB) Data publikacji: 2019-04-10 13:03:17 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących utworzenia nowego sołectwa Rogoźno wydzielonego z istniejącego sołectwa Moszyny

Zarządzenie Nr 0050.23.2019
(2019_Z_23.pdf - 1575.105 KB) Data publikacji: 2019-04-10 14:07:34 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyboru ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizacje zadań publicznych zleconych przez Gminę Bogoria organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2019

Zarządzenie Nr 0050.24.2019
(2019_Z_24.pdf - 1339.025 KB) Data publikacji: 2019-04-12 10:10:11 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.25.2019
(2019_Z_25.pdf - 358.807 KB) Data publikacji: 2019-04-18 14:15:49 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.7.2013 Wójta Gminy Bogoria z dnia 08.02.2013 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkół i odwozu ze szkół na terenie Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.26.2019
(2019_Z_26.pdf - 3289.857 KB) Data publikacji: 2019-04-24 10:17:37 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.27.2019
(2019_Z_27.pdf - 3842.517 KB) Data publikacji: 2019-05-09 08:59:20 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.28.2019
(2019_Z_28.pdf - 348.574 KB) Data publikacji: 2019-05-09 09:00:16 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie udzielenia rekomendacji do Rady Lokalnej Grupy Działania "Białe Ługi"

Zarządzenie Nr 0050.29.2019
(2019_Z_29.pdf - 3171.32 KB) Data publikacji: 2019-05-10 13:47:21 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko: Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii

Zarządzenie Nr 0050.30.2019
(2019_Z_30.pdf - 3827.365 KB) Data publikacji: 2019-05-17 13:37:45 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.31.2019
(2019_Z_31.pdf - 2862.554 KB) Data publikacji: 2019-05-24 12:53:22 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.32.2019
(2019_Z_32.pdf - 873.437 KB) Data publikacji: 2019-05-24 12:54:43 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie odwołania Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Bogorii z zajmowanego stanowiska

Zarządzenie Nr 0050.33.2019
(2019_Z_33.pdf - 895.086 KB) Data publikacji: 2019-05-24 12:55:55 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie odwołania Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z klasami gimnazjalnymi w Bogorii z zajmowanego stanowiska

Zarządzenie Nr 0050.34.2019
(2019_Z_34.pdf - 837.106 KB) Data publikacji: 2019-05-24 12:56:50 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie odwołania Dyrektora Publicznego Przedszkola w Bogorii z zajmowanego stanowiska

Zarządzenie Nr 0050.35.2019
(2019_Z_35.pdf - 619.608 KB) Data publikacji: 2019-05-27 11:39:03 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii

Zarządzenie Nr 0050.36.2019
(2019_Z_36.pdf - 3267.205 KB) Data publikacji: 2019-05-29 09:56:39 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.37.2019
(2019_Z_37.pdf - 1538.229 KB) Data publikacji: 2019-06-14 13:19:42 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.38.2019
(2019_Z_38.pdf - 207.646 KB) Data publikacji: 2019-06-18 08:01:30 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Placówek Oświatowych w Bogorii

Zarządzenie Nr 0050.39.2019
(2019_Z_39.pdf - 1581.981 KB) Data publikacji: 2019-06-18 13:17:06 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko: Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach

Zarządzenie Nr 0050.40.2019
(2019_Z_40.pdf - 1739.133 KB) Data publikacji: 2019-06-24 13:12:48 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.41.2019
(2019_Z_41.pdf - 2253.29 KB) Data publikacji: 2019-06-28 12:47:36 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii

Zarządzenie Nr 0050.42.2019
(2019_Z_42.pdf - 1263.975 KB) Data publikacji: 2019-07-17 07:47:02 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.43.2019
(2019_Z_43.pdf - 331.529 KB) Data publikacji: 2019-07-18 08:57:57 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach

Zarządzenie Nr 0050.44.2019
(2019_Z_44.pdf - 225.142 KB) Data publikacji: 2019-07-23 10:41:31 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach

Zarządzenie Nr 0050.45.2019
(2019_Z_45.pdf - 1494.557 KB) Data publikacji: 2019-07-24 11:10:54 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.46.2019
(2019_Z_46.pdf - 2119.035 KB) Data publikacji: 2019-07-26 12:09:05 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.47.2019
(2019_Z_47.pdf - 1172.399 KB) Data publikacji: 2019-08-01 13:43:40 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.48.2019
(2019_Z_48.pdf - 2192.84 KB) Data publikacji: 2019-08-01 13:47:19 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie: ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Zarządzenie NR 0050.49.2019
(2019_Z_49.pdf - 72.564 KB) Data publikacji: 2019-08-06 10:56:16 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Bogoria

Zarządzenie NR 0050.50.2019
(2019_Z_50.pdf - 157.183 KB) Data publikacji: 2019-08-06 10:57:02 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Bogoria

Zarządzenie NR 0050.51.2019
(2019_Z_51.pdf - 73.817 KB) Data publikacji: 2019-08-06 10:57:42 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Bogoria

Zarządzenie NR 0050.52.2019
(2019_Z_52.pdf - 596.394 KB) Data publikacji: 2019-08-16 08:20:29 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.53.2019
(2019_Z_53.pdf - 274.706 KB) Data publikacji: 2019-08-19 13:12:06 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050.54.2019
(2019_Z_54.pdf - 1374.113 KB) Data publikacji: 2019-08-20 09:49:12 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, dla których Gmina Bogoria nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki

Zarządzenie Nr 0050.55.2019
(2019_Z_55.pdf - 859.552 KB) Data publikacji: 2019-08-21 09:20:09 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.56.2019
(2019_Z_56.pdf - 2552.323 KB) Data publikacji: 2019-08-21 09:26:10 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Zarządzenie Nr 0050.57.2019
(2019_Z_57.pdf - 1463.516 KB) Data publikacji: 2019-08-30 07:44:06 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.58.2019
(2019_Z_58.pdf - 1994.877 KB) Data publikacji: 2019-09-03 14:04:42 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.59.2019
(2019_Z_59.pdf - 511.497 KB) Data publikacji: 2019-09-06 12:32:18 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.60.2019
(2019_Z_60.pdf - 470.578 KB) Data publikacji: 2019-09-06 12:33:46 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.4.2019 Wójta Gminy Bogoria z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 0050.61.2019
(2019_Z_61.pdf - 725.311 KB) Data publikacji: 2019-09-12 15:05:47 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.62.2019
(2019_Z_62.pdf - 2916.24 KB) Data publikacji: 2019-09-12 15:07:22 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogoria na lata 2019-2031

Zarządzenie Nr 0050.63.2019
(2019_Z_63.pdf - 1578.542 KB) Data publikacji: 2019-09-18 13:23:26 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.64.2019
(2019_Z_64.pdf - 1451.787 KB) Data publikacji: 2019-09-18 13:24:37 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie: Powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Zarządzenie Nr 0050.65.2019
(2019_Z_65.pdf - 1253.736 KB) Data publikacji: 2019-09-19 07:56:27 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w kwestii przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.66.2019
(2019_Z_66.pdf - 1478.114 KB) Data publikacji: 2019-10-08 11:35:04 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.67.2019
(2019_Z_67.pdf - 1298.129 KB) Data publikacji: 2019-10-11 14:08:55 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.68.2019
(2019_Z_68.pdf - 2020.906 KB) Data publikacji: 2019-10-17 14:31:07 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.69.2019
(2019_Z_69.pdf - 46919.626 KB) Data publikacji: 2019-10-17 14:33:20 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.70.2019
(2019_Z_70 2.pdf - 1839.494 KB) Data publikacji: 2019-10-17 14:35:26 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Bogoria oraz nadania jej statutu

Zarządzenie Nr 0050.71.2019
(2019_Z_71.pdf - 977.17 KB) Data publikacji: 2019-10-18 13:41:26 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Bogoria oraz nadania jej statutu

Zarządzenie Nr 0050.72.2019
(2019_Z_72.pdf - 2824.368 KB) Data publikacji: 2019-10-28 13:47:31 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.73.2019
(2019_Z_73.pdf - 968.225 KB) Data publikacji: 2019-11-05 12:36:31 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.74.2019
(2019_Z_74.pdf - 2773.733 KB) Data publikacji: 2019-11-06 11:14:04 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Bogoria z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

Zarządzenie Nr 0050.75.2019
(2019_Z_75.pdf - 1607.538 KB) Data publikacji: 2019-11-14 08:27:18 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.76.2019
(2019_Z_76.pdf - 2502.147 KB) Data publikacji: 2019-11-20 09:27:53 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.77.2019
(2019_Z_77.pdf - 5036.319 KB) Data publikacji: 2019-12-04 07:50:57 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.78.2019
(2019_Z_78.pdf - 1889.812 KB) Data publikacji: 2019-12-13 09:03:37 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.79.2019
(2019_Z_79.pdf - 1466.302 KB) Data publikacji: 2019-12-17 08:02:27 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.80.2019
(2019_Z_80.pdf - 6778.994 KB) Data publikacji: 2019-12-23 13:00:48 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie zmian budżetu na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.81.2019
(2019_Z_81.pdf - 489.121 KB) Data publikacji: 2020-01-03 08:31:53 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.82.2019
(2019_Z_82.pdf - 164.171 KB) Data publikacji: 2020-01-08 10:37:23 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.83.2019
(2019_Z_83.pdf - 2508.698 KB) Data publikacji: 2020-01-08 11:16:49 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.84.2019
(2019_Z_84.pdf - 302.525 KB) Data publikacji: 2020-01-14 13:29:55 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2644

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pyza, data: 2019-01-09 14:34:47
Opublikował(a): Monika Pyza, data publikacji: 2019-01-09 14:35:17
Ostatnia zmiana: Monika Pyza, data: 2020-01-14 13:29:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony