rok 2020

Wersja do druku

rok 2020

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 0050.1.2020
(2020_Z_1.pdf - 669.671 KB) Data publikacji: 2020-01-13 10:26:44 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.2.2020
(2020_Z_2.pdf - 1484.082 KB) Data publikacji: 2020-01-16 10:53:41 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w kwestii przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie uchwały dotyczącej przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach

Zarządzenie Nr 0050.3.2020
(2020_Z_3.pdf - 568.811 KB) Data publikacji: 2020-01-16 13:36:43 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0050.52.2013 Wójta Gminy Bogoria z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wdrożenia "Regulaminu zasad gospodarki transportowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Bogoria"

Zarządzenie Nr 0050.4.2020
(2020_Z_4.pdf - 712.049 KB) Data publikacji: 2020-01-24 12:48:08 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.5.2020
(2020_Z_5.pdf - 1337.693 KB) Data publikacji: 2020-01-30 14:01:30 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.6.2020
(2020_Z_6.pdf - 750.946 KB) Data publikacji: 2020-01-30 14:04:19 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie: terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkól podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Nr 0050.7.2020
(2020_Z_7.pdf - 906.656 KB) Data publikacji: 2020-02-14 08:27:35 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.8.2020
(2020_Z_8.pdf - 2753.32 KB) Data publikacji: 2020-02-14 08:36:58 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Bogoria w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w postaci pomników przyrody

Zarządzenie Nr 0050.9.2020
(2020_Z_9.pdf - 2462.942 KB) Data publikacji: 2020-02-14 08:43:43 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Bogoria w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.10.2020
(2020_Z_10.pdf - 1573.541 KB) Data publikacji: 2020-02-14 08:48:12 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Bogoria w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXV/288/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bogoria na lata 2017-2022

Zarządzenie Nr 0050.11.2020
(2020_Z_11.pdf - 1821.739 KB) Data publikacji: 2020-02-14 08:53:29 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Bogoria w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego

Zarządzenie Nr 0050.12.2020
(2020_Z_12.pdf - 247.113 KB) Data publikacji: 2020-02-18 09:15:30 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.13.2020
(2020_Z_13.pdf - 2590.028 KB) Data publikacji: 2020-02-20 08:23:50 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 0050.14.2020
(2020_Z_14.pdf - 1480.049 KB) Data publikacji: 2020-02-20 08:27:06 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie ogłoszenia o otwartym naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bogoria w 2020 roku

Zarządzenie Nr 0050.15.2020
(2020_Z_15.pdf - 417.692 KB) Data publikacji: 2020-02-26 14:17:51 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.16.2020
(2020_Z_16.pdf - 1997.152 KB) Data publikacji: 2020-03-03 08:53:22 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.17.2020
(2020_Z_17.pdf - 1454.644 KB) Data publikacji: 2020-03-12 11:49:17 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.18.2020
(2020_Z_18.pdf - 2127.913 KB) Data publikacji: 2020-03-13 12:01:12 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.19.2020
(2020_Z_19.pdf - 223.67 KB) Data publikacji: 2020-03-17 10:41:12 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2

Zarządzenie Nr 0050.20.2020
(2020_Z_20.pdf - 835.219 KB) Data publikacji: 2020-03-17 10:42:44 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.21.2020
(2020_Z_21.pdf - 189.606 KB) Data publikacji: 2020-03-23 09:56:56 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w 2020 roku

Zarządzenie Nr 0050.22.2020
(2020_Z_22.pdf - 1502.41 KB) Data publikacji: 2020-03-31 14:21:26 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.23.2020
(2020_Z_23.pdf - 712.408 KB) Data publikacji: 2020-03-31 14:22:17 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyboru ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizacje zadań publicznych zleconych przez Gminę Bogoria organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Zarządzenie Nr 0050.24.2020
(2020_Z_24.pdf - 809.514 KB) Data publikacji: 2020-04-03 09:02:07 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.25.2020
(2020_Z_25 1.pdf - 4637.147 KB) Data publikacji: 2020-04-03 09:11:28 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Bogoria, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Bogoria, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych obiektów

Zarządzenie Nr 0050.26.2020
(2020_Z_26.pdf - 949.957 KB) Data publikacji: 2020-04-21 12:13:46 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.27.2020
(2020_Z_27.pdf - 2366.855 KB) Data publikacji: 2020-04-21 12:15:39 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie sprzedaży pojazdów stanowiących własność Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.28.2020
(2020_Z_28.pdf - 1456.089 KB) Data publikacji: 2020-04-24 08:38:34 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.29.2020
(2020_Z_29.pdf - 328.239 KB) Data publikacji: 2020-04-30 08:09:58 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.30.2020
(2020_Z_30.pdf - 1120.146 KB) Data publikacji: 2020-05-05 09:12:23 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.31.2020
(2020_Z_31.pdf - 267.648 KB) Data publikacji: 2020-05-07 07:56:31 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wprowadzenia zasad działalności placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Bogoria w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 0050.32.2020
(2020_Z_32.pdf - 766.029 KB) Data publikacji: 2020-05-19 09:27:19 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.33.2020
(2020_Z_33.pdf - 253.04 KB) Data publikacji: 2020-05-25 09:05:01 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.34.2020
(2020_Z_34.pdf - 388.091 KB) Data publikacji: 2020-05-27 11:28:31 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów Urzędu Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.35.2020
(2020_Z_35.pdf - 1789.046 KB) Data publikacji: 2020-06-01 09:03:18 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.36.2020
(2020_Z_36.pdf - 91.997 KB) Data publikacji: 2020-06-09 09:43:24 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego

Zarządzenie Nr 0050.37.2020
(2020_Z_37.pdf - 97.568 KB) Data publikacji: 2020-06-09 09:44:07 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.38.2020
(2020_Z_38.pdf - 1681.949 KB) Data publikacji: 2020-06-17 12:22:52 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.39.2020
(2020_Z_39.pdf - 1335.221 KB) Data publikacji: 2020-06-19 13:14:47 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.40.2020
(2020_Z_40.pdf - 974.232 KB) Data publikacji: 2020-06-29 09:08:09 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.41.2020
(2020_Z_41.pdf - 1354.187 KB) Data publikacji: 2020-07-01 14:38:39 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.42.2020
(2020_Z_42.pdf - 1100.309 KB) Data publikacji: 2020-07-03 13:47:03 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.43.2020
(2020_Z_43.pdf - 162.476 KB) Data publikacji: 2020-07-03 13:48:08 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.34.2020 Wójta Gminy Bogoria z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów Urzędu Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.44.2020
(2020_Z_44.pdf - 1669.689 KB) Data publikacji: 2020-07-23 12:42:52 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w kwestii przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria dotyczącej przyjęcia lokalnego programu pt. „Wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria”

Zarządzenie Nr 0050.45.2020
(2020_Z_45.pdf - 2265.766 KB) Data publikacji: 2020-07-23 12:47:52 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.46.2020
(2020_Z_46.pdf - 1400.431 KB) Data publikacji: 2020-07-31 12:52:06 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.47.2020
(2020_Z_47.pdf - 695.427 KB) Data publikacji: 2020-08-06 11:20:34 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.48.2020
(2020_Z_48.pdf - 1619.345 KB) Data publikacji: 2020-08-26 10:18:11 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy Bogoria regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

Zarządzenie Nr 0050.49.2020
(2020_Z_49.pdf - 748.625 KB) Data publikacji: 2020-08-26 10:21:36 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.50.2020
(2020_Z_50.pdf - 1261.642 KB) Data publikacji: 2020-08-26 10:25:09 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.54.2020
(2020_Z_54.pdf - 1209.34 KB) Data publikacji: 2020-09-17 10:16:01 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bogoria na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Nr 0050.55.2020
(2020_Z_55.pdf - 1600.786 KB) Data publikacji: 2020-09-17 10:17:04 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w kwestii przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria dotyczącej przyjęcia gminnych programów edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.56.2020
(2020_Z_56.pdf - 2612.592 KB) Data publikacji: 2020-09-17 10:17:58 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w kwestii przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria dotyczącej ustalenia Regulaminu Gminnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.57.2020
(2020_Z_57.pdf - 1678.863 KB) Data publikacji: 2020-09-17 10:18:41 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w kwestii przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria dotyczącej przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów ze środków lokalnego programu pt. „Wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria”

Zarządzenie Nr 0050.51.2020
(2020_Z_51.pdf - 3355.976 KB) Data publikacji: 2020-09-21 11:53:37 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.52.2020
(2020_Z_52.pdf - 812.176 KB) Data publikacji: 2020-09-21 11:54:33 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.53.2020
(2020_Z_53.pdf - 971.764 KB) Data publikacji: 2020-09-21 11:55:27 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.58.2020
(2020_Z_58.pdf - 2255.82 KB) Data publikacji: 2020-09-25 11:33:22 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.59.2020
(2020_Z_59.pdf - 1102.635 KB) Data publikacji: 2020-09-30 14:27:08 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.60.2020
(2020_Z_60.pdf - 2618.575 KB) Data publikacji: 2020-10-02 13:24:59 Redaktor: Monika Pyza

Opis: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury p.n. Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii za rok 2019

Zarządzenie Nr 0050.58.2020 poprawna treść
(2020_Z_58_1.pdf - 168.828 KB) Data publikacji: 2020-10-06 13:33:13 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.61.2020
(2020_Z_61.pdf - 1619.174 KB) Data publikacji: 2020-10-12 10:00:40 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.62.2020
(2020_Z_62.pdf - 997.616 KB) Data publikacji: 2020-10-15 09:03:16 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.63.2020
(2020_Z_63.pdf - 202.431 KB) Data publikacji: 2020-10-15 09:05:25 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarządzenie Nr 0050.64.2020
(2020_Z_64.pdf - 1976.44 KB) Data publikacji: 2020-10-23 11:12:25 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.65.2020
(2020_Z_65.pdf - 314.315 KB) Data publikacji: 2020-10-23 11:13:32 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany sposobu pracy i obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Bogorii

Zarządzenie Nr 0050.66.2020
(2020_Z_66.pdf - 2901.292 KB) Data publikacji: 2020-11-02 14:47:54 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.67.2020
(2020_Z_67.pdf - 3103.107 KB) Data publikacji: 2020-11-02 14:49:24 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Bogoria z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.68.2020
(2020_Z_68.pdf - 2570.529 KB) Data publikacji: 2020-11-02 14:50:56 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Bogoria z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

Zarządzenie Nr 0050.69.2020
(2020_Z_69.pdf - 1908.805 KB) Data publikacji: 2020-11-16 12:48:02 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.70.2020
(2020_Z_70.pdf - 1351.497 KB) Data publikacji: 2020-11-17 07:56:53 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/192/2020 Rady Gminy Bogoria z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Bogoria, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Bogoria, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych obiektów

Zarządzenie Nr 0050.71.2020
(2020_Z_71.pdf - 2510.001 KB) Data publikacji: 2020-11-20 07:29:05 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.72.2020
(2020_Z_72.pdf - 2438.797 KB) Data publikacji: 2020-11-20 07:46:00 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Zarządzenie Nr 0050.73.2020
(2020_Z_73.PDF - 44.274 KB) Data publikacji: 2020-11-23 15:16:37 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: W sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych i Przedszkole w Jurkowicach podczas jego nieobecności

Zarządzenie Nr 0050.74.2020
(2020_Z_74.pdf - 1984.269 KB) Data publikacji: 2020-11-27 15:39:13 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.75.2020
(2020_Z_75.pdf - 2655.699 KB) Data publikacji: 2020-12-07 10:39:33 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.76.2020
(2020_Z_76.pdf - 23880.95 KB) Data publikacji: 2020-12-11 12:46:05 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.77.2020
(2020_Z_77.pdf - 2959.219 KB) Data publikacji: 2020-12-18 07:41:51 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.78.2020
(2020_Z_78.pdf - 1977.252 KB) Data publikacji: 2020-12-22 11:09:58 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.79.2020
(2020_Z_79.pdf - 2492.76 KB) Data publikacji: 2020-12-29 14:44:46 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.80.2020
(2020_Z_80.pdf - 2050.241 KB) Data publikacji: 2021-01-08 12:22:38 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1935

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pyza, data: 2020-01-13 10:24:52
Opublikował(a): Monika Pyza, data publikacji: 2020-01-13 10:25:19
Ostatnia zmiana: Monika Pyza, data: 2021-01-08 12:22:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony