Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Bogoria

Wersja do druku

 

 


 

 

Gmina Bogoria/ Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w  Bogorii  od 1 września 2011 roku realizuje projekt systemowy „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Bogoria” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1,  Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany jest w następujących szkołach PSP w Bogorii, ZPOPSPiP w Szczeglicach, ZPOPSPiP w Jurkowicach i PSP w Niedźwiedziu.

 

Projekt skierowany jest do uczniów klas I - III szkół podstawowych i ma na celu wspomóc wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym w zakresie indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół).

W ramach projektu będą realizowane dwa zadania:

       pierwsze zadanie to dodatkowe zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych.

       zadanie drugie to zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia powyższych zajęć.

 

 Okres realizacji projektu: 1 wrzesień 2011 – 20 czerwiec 2013

 


Załączone pliki:

rachunek
(rachunek_do_umowy_zlecenie.doc - 220.672 KB) Data publikacji: 2011-10-11 07:56:30 Redaktor: Sylwia Kosiarska
Oświadczenie_POKL
(oswiadczenie_POKL.doc - 205.312 KB) Data publikacji: 2011-10-11 09:13:23 Redaktor: Sylwia Kosiarska
Karta pracy
(karta_cz_pracy_POKL.xls - 954.88 KB) Data publikacji: 2011-11-09 12:17:32 Redaktor: Sylwia Kosiarska
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1775

Wprowadził(a) do systemu: Sylwia Kosiarska, data: 2011-10-07 08:41:28
Opublikował(a): Sylwia Kosiarska, data publikacji: 2011-10-07 08:42:38
Ostatnia zmiana: Mateusz Zybała, data: 2020-04-01 14:33:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony