Obwieszczenie Nr 08/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 11.02.2009 r.

Wersja do druku

Wójt Gminy Bogoria obwieszcza, że w dniu 13.02.2009 r. zostało wydane Postanowienie znak:RGI-7625/12/09 nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w miejscowościach: Wola Kiełczyńska, Kolonia Kiełczyna I, Kolonia Kiełczyna II, Bogoria ul. Spacerowa (Skoczylas), Gorzków i Miłoszowice, gmina Bogoria”.

Inwestor Gmina Bogoria przedłożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartę informacyjną w/w przedsięwzięcia.

Wobec powyższego w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia, tj. od 13.02.2009 r. do 06.03.2009 r. można zapoznać się z treścią w/w postanowienia w biurze Urzędu Gminy w Bogorii pokój nr 10, gdzie można składać uwagi i wnioski.

Po upływie w/w terminu postanowienie stanie się ostateczne.

Wójt Gminy Bogoria

mgr Władysław Brudek


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1938

Wprowadził(a) do systemu: Konrad Borowiec, data: 2009-02-13 11:15:27
Opublikował(a): Konrad Borowiec, data publikacji: 2009-02-13 11:17:00
Ostatnia zmiana: Konrad Borowiec, data: 2009-02-13 11:17:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony