Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Wykonanie monitoringu zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Podlesie gmina Bogoria.

Wynik postepowania:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający:        Gmina Bogoria, ul. Opatowska 13

                                   28-210 Bogoria, tel. (015) 867 – 40 - 86.

                                   http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/

 

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

„Wykonanie monitoringu zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Podlesie gmina Bogoria”.

 

3. NAZWA FIRM,  ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI A TAKŻE PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ OFERTOM:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

Zaoferowana cena brutto

Punktacja w kryterium cena

Łączna punktacja oferty

1

 

SGS EKO – PROJEKT Sp. z o.o.

 

Ul. Cieszyńska 52A

43-200 Pszczyna

 

21.328,20 zł

 

94,81

 

94,8/1

2

Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A.

 

Ul. Berezyńska 39

03-908 Warszawa

 

 

28.228,50 zł

 

71,63

 

71,63

3

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach

 

Ul. Hauke Bosaka 3A

25-214 Kielce

 

 

20.221,20 zł

 

100

 

100

 

- Ilość ofert odrzuconych - 2

 

4. NAZWA FIRMY, ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ ORAZ UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

 

Przedsiębiorstwo Geologiczne

Sp. z o.o.

ul. Hauke Bosaka 3A

25-214 Kielce

 

Uzasadnienie

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy pzp na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Bogoria, dnia 15.04.2011 r

Władysław Brudek

Wójt Gminy
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1699
Wprowadził do systemu: Barbara Malec, data: 2011-03-24 09:44:52
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2011-03-24 09:50:09
Ostatnia zmiana: Barbara Malec, data: 2011-03-24 09:50:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu