Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach Kiełczyna, Niedźwiedź, Ceber, Bogoria i Jurkowice” Projekt realizowany w ramach działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Wynik postepowania:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający:        Gmina Bogoria, ul. Opatowska 13

                                   28-210 Bogoria, tel. (015) 867 – 40 - 86.

                                   http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/

 

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

„Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach Kiełczyna, Niedźwiedź, Ceber, Bogoria i Jurkowice”.

 

3. NAZWA FIRM,  ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI A TAKŻE PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ OFERTOM:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

Zaoferowana cena brutto

Punktacja w kryterium cena

Łączna punktacja oferty

1

 

Przedsiębiorstwo Handlowe  „UNIGA”

 

Ul. Rejtana 22/98

35-310 Rzeszów

 

51.984,72 zł

 

100

 

100

2

SUNTAR Sp. z o.o.

 

ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów

 

64.717,68 zł

 

80,33

 

80,33

 

- Ilość ofert odrzuconych - 1

 

4. NAZWA FIRMY, ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ ORAZ UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

 

Przedsiębiorstwo Handlowe

„UNIGA”

ul. Rejtana 22/98

35-310 Rzeszów

 

Uzasadnienie

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy pzp na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Bogoria, dnia 12.05.2011 r

Władysław Brudek

Wójt Gminy
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1818
Wprowadził do systemu: Barbara Malec, data: 2011-04-28 12:12:32
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2011-04-28 12:31:19
Ostatnia zmiana: Barbara Malec, data: 2011-05-05 13:37:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu