Wersja do druku

Opublikowano: 2011-05-17 11:18:48

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dostawa cysterny do przewozu wody na przyczepie ciągnikowej.

Wynik postepowania:

Bogoria, dnia 12.05.2011 r.

 

 

Znak: RGiZP-700.116.2011

 

 

OFERENCI WSZYSCY

 

 

dotyczy: unieważnienia przetargu nieograniczonego

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

o unieważnieniu przetargu nieograniczonego

 

 

         Gmina Bogoria w trybie art. 93 ustęp 1 pkt.7,Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r z późn. zm.) zawiadamia, że przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą Dostawa cysterny do przewozu wody na przyczepie ciągnikowej”  został unieważniony.

 

UZASADNIENIE

 

Postępowanie przetargowe zostało obarczone wadą zgodnie z art. 93 ustęp 1 pkt. 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

W pkt. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający wybrał pomyłkowo inny zbiornik, jaki winien być wymagany zgodnie z przepisami do transportu i przechowywania wody pitnej. W związku z powyższym postępowanie przetargowe zostało unieważnione.

 

Wójt Gminy Bogoria

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1810
Wprowadził do systemu: Barbara Malec, data: 2011-05-10 11:55:43
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2011-05-10 12:13:43
Ostatnia zmiana: Barbara Malec, data: 2011-05-13 10:17:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu