Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4.

Wynik postepowania:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający:        Ochotnicza Straż Pożarna w Bogorii, ul. Spacerowa 5

                                   28-210 Bogoria, tel. (015) 867 – 41 - 66.

 

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4.

 

3. NAZWA FIRM,  ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI A TAKŻE PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ OFERTOM:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

Zaoferowana cena brutto

Punktacja w kryterium cena

Łączna punktacja oferty

1

POJAZDY SPECJALISTYCZNE

ZBIGNIEW SZCZĘŚNIAK

Sp. z o.o.

 

ul. Wapienicka 36

43-382 Bielsko - Biała

 

610200,00 zł

 

  95,00

 

  95,00

2

WAWRZASZEK ISS

Spółka z o.o.

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Leszczyńska 22

43-300 Bielsko - Biała

 

696600,00 zł

 

  83,00

 

  83,00

3

P.U.H. MOTO – TRUCK

Leszek Chmiel

 

ul. ks. P. Ściegiennego 270

25-116 Kielce            

 

576720,00 zł

 

100,00

 

100,00

4

STOLARCZYK MIROSŁAW

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

 

ul. Ściegiennego 268A

25-116 Kielce

 

587999,00 zł

 

98,00

 

98,00

 

- Ilość ofert odrzuconych - 0

 

4. NAZWA FIRMY, ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ ORAZ UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

 

P.U.H. MOTO – TRUCK

Leszek Chmiel

ul. ks. P. Ściegiennego 270

25-116 Kielce        

 

Uzasadnienie

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy pzp na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Bogoria, dnia 02.06.2011 r 

Prezes

Ochotniczej Straży Pożarnej

w Bogorii
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1845
Wprowadził do systemu: Barbara Malec, data: 2011-05-19 13:22:35
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2011-05-19 13:57:13
Ostatnia zmiana: Barbara Malec, data: 2011-05-19 13:57:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu