Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Bogoria.

Wynik postepowania:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający:        Gmina Bogoria, ul. Opatowska 13

                                   28-210 Bogoria, tel. (015) 867 – 40 - 86.

                                   http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/

 

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

„Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Bogoria”.

 

3. NAZWA FIRM,  ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI A TAKŻE PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ OFERTOM:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

Zaoferowana cena brutto

Punktacja w kryterium cena

Łączna punktacja oferty

1

 

BabyCam Paweł Chodkowski

Reguły ul. Królewska 5, 05-816 Michałowice

 

382161,00 zł

 

80,33

 

80,33

2

F.H.U. „SIEJOK” , Siejok

Jacek Warzyn Drugi 43, 28-362 Nagłowice

 

357836,52 zł

 

80,33

 

80,33

 

- Ilość ofert odrzuconych - 1

 

4. NAZWA FIRMY, ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ ORAZ UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

 

P.H.U. „SIEJOK”

Siejok Jacek

Warzyn Duży 42

28362 Nagłowice

 

Uzasadnienie

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy pzp na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Bogoria, dnia 30.06.2011 r

Wójt Gminy Bogoria

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2227
Wprowadził do systemu: Barbara Malec, data: 2011-06-06 11:51:47
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2011-06-06 11:57:54
Ostatnia zmiana: Barbara Malec, data: 2011-06-10 15:04:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu