Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Rozbudowa budynku Przychodni Lekarskiej w Bogorii przy ul. Spacerowej 7 – zmiana stropodachu na dach wielospadowy konstrukcji drewnianej.

Wynik postepowania:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający:        Gmina Bogoria, ul. Opatowska 13

                                   28-210 Bogoria, tel. (015) 867 – 40 - 86.

                                   http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/

 

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rozbudowa budynku Przychodni Lekarskiej w Bogorii przy

ul. Spacerowej 7 – zmiana stropodachu na dach wielospadowy konstrukcji drewnianej.

 

3. NAZWA FIRM,  ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI A TAKŻE PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ OFERTOM:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

Zaoferowana cena brutto

Punktacja w kryterium cena

Łączna punktacja oferty

1

 

Zaklad Usługowo Handlowy

Łukasz Witek

Ul. Batalionów Chłopskich 71/117

25-671 Kielce

 

140.000,00 zł

 

85,71

 

85,71

2

Zakład Remontowo Budowlany

„DARBUD” Darowski Adam

Kłoda ul. Długa 60

28-236 Rytwiany

 

120.000,00 zł

 

100

 

100

3

Firma Handlowo Usługowa

RKW – DEKER

Ul. W. Kadłubka 4

27-500 Opatów

 

146.409,52

 

81,96

 

81,96

4

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „IKAR”

Zbigniew Regulski

Widełki 38A

26-021 Daleszyce

 

175.275,00

 

68,46

 

68,46

5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe

TRANS-ENERGO-POŁANIEC Spółka z o.o.

Zawada 26

28-230 Połaniec

 

206.640,00

 

58,07

 

58,07

 

- Ilość ofert odrzuconych - 0

 

4. NAZWA FIRMY, ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ ORAZ UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

 

Zakład Remontowo Budowlany

„DARBUD” Darowski Adam

Kłoda ul. Długa 60

28-236 Rytwiany

 

Uzasadnienie

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy pzp na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Bogoria, dnia 01.07.2011 r

Władysław Brudek

Wójt Gminy
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2066
Wprowadził do systemu: Barbara Malec, data: 2011-06-10 11:05:54
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2011-06-10 11:34:20
Ostatnia zmiana: Barbara Malec, data: 2011-06-22 09:24:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu