Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii na terenie Gminy Bogoria.

Wynik postepowania:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający:        Gmina Bogoria, ul. Opatowska 13

                                   28-210 Bogoria, tel. (015) 867 – 40 - 86.

                                   http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/

 

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

„Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii na terenie Gminy Bogoria”.

 

3. NAZWA FIRM,  ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI A TAKŻE PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ OFERTOM:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

Zaoferowana cena brutto

Punktacja w kryterium cena

Łączna punktacja oferty

1

 

MEVIUS s.c.

Wojciech Zdeb , Mateusz Cichowski

Majdan Brzezicki 42

21-050 Piaski

209.100,00 zł

93,97

93,97

2

SATERNUS Sp. z o.o.

Ul. Kościuszki 63

41-503 Chorzów

239.857,38 zł

81,92

81,92

3

Paweł Wawrzyszak

 

ul. Przy Stawie 2/3

20-067 Lublin

196.500,00 zł

100

100

4

F.H.U. „SIEJOK” , Siejok Jacek

Warzyn Drugi 43, 28-362 Nagłowice

234.327,30 zł

83,86

83,86

 

- Ilość ofert odrzuconych - 0

 

4. NAZWA FIRMY, ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ ORAZ UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

 

Paweł Wawrzyszak

ul. Przy Stawie 2/3

20-067 Lublin

 

Uzasadnienie

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy pzp na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Bogoria, dnia 24.08.2011 r

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2046
Wprowadził do systemu: Barbara Malec, data: 2011-08-03 12:07:15
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2011-08-03 12:11:35
Ostatnia zmiana: Marcin Surmański, data: 2022-12-23 11:20:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu