Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zimnowoda.

Wynik postepowania:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający:        Gmina Bogoria, ul. Opatowska 13

                                   28-210 Bogoria, tel. (015) 867 – 40 - 86.

                                   http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/

 

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zimnowoda.

 

3. NAZWA FIRM,  ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI A TAKŻE PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ OFERTOM:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

Zaoferowana cena brutto

Punktacja w kryterium cena

Łączna punktacja oferty

1

 

EKO-BUD

 

Zawadzkiego 14

28-200 Staszów   

71.999,00 zł

100

100

2

INSTAL – GROCH Rafał Grochowski

Ul. Szkolna 3, 28-131 Solec Zdrój

106.471,26 zł

67,62

67,62

3

Zaklad Budowlano – Montażowy Józef Majcher

Ul. M. Dąbrowskiej 14,

28-100Busko – Zdrój

114.000,00 zł

63,16

63,16

4

SECJALISTYCZNY ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANO- WIERTNICZYCH „EURO – WIERT” Sp. z o.o.

Ul. Zakładowa 50, 39-402 Tarnobrzeg

121.712,49 zł

59,15

59,15

5

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „ADMA – bis Sp. Jawna,Marian Adamczyk, Józef Adamczyk, Stanisław Adamczyk

Ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów

93.120,15 zł

77,32

77,32

6

Instal-Tech

Grzybów 33, 28-200 Staszów

87.330,00 zł

82,44

82,44

 

- Ilość ofert odrzuconych - 3

 

4. NAZWA FIRMY, ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ ORAZ UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

 

EKO-BUD

Ul. Zawadzkiego 14

28-200 Staszów   

Tel. 509 033 531

 

Uzasadnienie

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy pzp na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Wójt Gminy Bogoria

Bogoria, dnia 31.08.2011 r
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2080
Wprowadził do systemu: Barbara Malec, data: 2011-08-03 13:47:09
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2011-08-03 15:27:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu