Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Odbudowa drogi gminnej nr 312041T Kiełczyna – Wola Kiełczyńska od km 1+100 do km 2+017 - II etap.

Wynik postepowania:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający:        Gmina Bogoria, ul. Opatowska 13

                                   28-210 Bogoria, tel. (015) 867 – 40 - 86.

                                   http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/

 

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Odbudowa drogi gminnej nr 312041T Kiełczyna – Wola Kiełczyńska od km 1+100 do km 2+017 – II etap.

 

3. NAZWA FIRM,  ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI A TAKŻE PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ OFERTOM:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

Zaoferowana cena brutto

Punktacja w kryterium cena

Łączna punktacja oferty

1

 

Marian Wojtas

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH

„DROKAM - PIASECZNO”

Piaseczno 84/21-26

27-670 Łoniów

 

 

190.061,08 zł

 

  86,30

 

  86,30

2

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT

DTOGOWO- MOSTOWYCH

Ul. Ćmielowska 4

27-500 Opatów

 

174.437,99 zł

 

  94,03

 

  94,03

3

Firma Transportowo – Budowlano – Drogowa DYLMEX  Tomasz Dyl

Ul. Rakowska 33

28-200 Staszów

 

164.031,82 zł

 

100,00

 

100,00

4

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH

Staszów Sp. z o.o.

Ul. Rakowska 40

28-200 Staszów

 

 

165.343,12 zł

  99,21

  99,21

 

- Ilość ofert odrzuconych - 0

 

4. NAZWA FIRMY, ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ ORAZ UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

 

Firma Transportowo – Budowlano – Drogowa

DYLMEX  Tomasz Dyl

Ul. Rakowska 33

28-200 Staszów

 

Uzasadnienie

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy pzp na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Bogoria, dnia 29.08.2011 r

Wójt Gminy Bogoria
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1633
Wprowadził do systemu: Barbara Malec, data: 2011-08-08 10:37:44
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2011-08-08 11:13:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu