Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Remont i wymiana pokryć dachowych na strażnicach OSP w miejscowościach: Grzybów, Domaradzice i Zimnowoda.

Wynik postepowania:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający:        Gmina Bogoria, ul. Opatowska 13

                                   28-210 Bogoria, tel. (015) 867 – 40 - 86.

                                   http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/

 

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Remont i wymiana pokryć dachowych na strażnicach OSP

w miejscowościach: Grzybów, Domaradzice i Zimnowoda.

 

3. NAZWA FIRM,  ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI A TAKŻE PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ OFERTOM:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

Zaoferowana cena brutto

Punktacja w kryterium cena

Łączna punktacja oferty

1

 

FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA  RKW – DEKER

Ul. W. Kadłubka 4

27-500 Opatów

91.434,55 zł

82,33

82,33

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe TRANS-ENERGO POŁANIEC Spółka z o.o.

Zawada 26

28-230 Połaniec

75.277,64 zł

100

100

 

- Ilość ofert odrzuconych - 1

 

4. NAZWA FIRMY, ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ ORAZ UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO

PRODUKCYJNO USŁUGOWE
”TRANS - ENERGO POŁANIEC”

Spółka z o.o.

Zawada 26

28-230 Połaniec

 

Uzasadnienie

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy pzp na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Wójt Gminy Bogoria

 

Bogoria, dnia 01.09.2011 r
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2157
Wprowadził do systemu: Barbara Malec, data: 2011-08-08 14:28:38
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2011-08-08 14:39:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu