Wersja do druku

Zamawiający:

Przetargi

Adres:
Gmina Bogoria
28-210 Bogoria

Kontakt:
tel. 015 867-40-86, fax. 015 867-42-81
E-mail:malec.urzad@bogoria.pl
Strona www:

Numer ID: 112

Data publikacji:
2011-03-18 09:55:18

Przedmiot: PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ LOKALI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BOGORIA PRZEZNACZONYCH DO NAJMU:
- Lokal użytkowy wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny położony w miejscowości Jurkowice na działce o numerze ewidencyjnym 186/1.

Treść przetargu:

Wójt Gminy Bogoria,

woj. świętokrzyskie,

 

28 – 210 Bogoria, ul. Opatowska 13

tel. (015) 867-40-86 ; fax. (015) 868-42-81

urząd@bogoria.pl

 

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ LOKALI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BOGORIA PRZEZNACZONYCH DO NAJMU:

 

 I.         Lokal użytkowy wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny położony w miejscowości Jurkowice na działce o numerze ewidencyjnym 186/1

 

1.        Księga wieczysta KW 21933 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Staszowie
V Wydział Ksiąg Wieczystych.

2.        Powierzchnia lokalu: 17 m2.

3.        Lokal położony jest w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jurkowicach na działce o numerze ewidencyjnym 186/1.

4.        Lokal wraz z wyposażeniem przeznaczony na prowadzenie działalności stomatologicznej, w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia Świętokrzyskiego Oddziału w Kielcach na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
Lokal jest przeznaczony do najmu.

5.        Termin zagospodarowania nieruchomości od podpisania umowy najmu lokalu na okres od 01.05.2011 r. do 01.05.2016 r.

6.        Cena wywoławcza za lokal z tytułu najmu za 1 m2 netto wynosi 18,00 zł  + obowiązujący aktualnie podatek VAT, płatna miesięcznie, lokal o powierzchni 17 m2

7.        Termin wnoszenia opłat: za miesiąc poprzedni do 15 dnia każdego następnego miesiąca kalendarzowego na konto Wynajmującego.

8.        Koszty energii elektrycznej będą płacone przez Najemcę w wysokości 7% wartości rachunku za energię elektryczną płaconego przez Zespół Placówek Oświatowych
w Jurkowicach.

9.        Należność za gaz będzie płacona przez Najemcę w wysokości 0,5 % wartości rachunku za gaz płaconego przez Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowicach.

10.    Należność za wodę i odprowadzenie ścieków będzie płacona przez Najemcę
w wysokości 7 % wartości rachunku za wodę i ścieki płaconego przez Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowicach.

11.    Należność za wywóz nieczystości stałych będą płacone przez Najemcę na podstawie zawartej umowy.

12.    Zasady aktualizacji opłat: Corocznie zgodnie z średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację – na podstawie komunikatu Prezesa GUS.

 

Wykaz niniejszy wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bogorii
w dniu 18.03.2011r. na okres 21 dni i podano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bogorii oraz prasie lokalnej.

 

Zatwierdził

Wójt Gminy Bogoria

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1064
Wprowadził do systemu: Barbara Malec, data: 2011-03-18 09:55:18
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2011-03-18 09:56:37
Ostatnia zmiana: Barbara Malec, data: 2011-03-18 09:56:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu