Wersja do druku

Zamawiający:

Przetargi

Adres:
Gmina Bogoria
28-210 Bogoria

Kontakt:
tel. 015 867-40-86, fax. 015 867-42-81
E-mail:malec.urzad@bogoria.pl
Strona www:

Numer ID: 116

Data publikacji:
2011-04-12 09:49:31

Przedmiot: I ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego wraz
z wyposażeniem z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny, położony w miejscowości Jurkowice na działce o numerze ewidencyjnym 186/1.

Treść przetargu:

Znak: RGiZP – 7011/89/2011                                           Bogoria, dnia 11.04.2011r.

 

 

Wójt Gminy Bogoria,

woj. świętokrzyskie,

 

28 – 210 Bogoria, ul. Opatowska 13

tel. (015) 867-40-86 ; fax. (015) 868-42-81

urząd@bogoria.pl

 

Ogłasza:

 

I ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego wraz

z wyposażeniem z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny, położony

w miejscowości Jurkowice na działce o numerze ewidencyjnym 186/1.

 

Przetarg odbędzie się 16 maja 2011r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy w Bogorii,
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria.

 

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy wraz z wyposażeniem
z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny, położony w miejscowości Jurkowice na działce o numerze ewidencyjnym 186/1.

 

 

1.       Księga wieczysta KW 21933 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Staszowie
V Wydział Ksiąg Wieczystych.

2.       Powierzchnia lokalu: 17 m2.

3.       Lokal położony jest w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jurkowicach na działce o numerze ewidencyjnym 186/1 wraz z wyposażeniem: lampa bakteriobójcza, dozownik do mydła, unit stomatologiczny montowany do ściany, autoklaw, asyster – stolik z szuflad, segment kuchenny, fotel stomatologiczny.

4.       Lokal wraz z wyposażeniem przeznaczony na prowadzenie działalności stomatologicznej, w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia Świętokrzyskiego Oddziału w Kielcach na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
Lokal jest przeznaczony do najmu.

5.       Termin zagospodarowania nieruchomości od podpisania umowy najmu lokalu do 01.05.2016r.

6.       Cena wywoławcza za lokal z tytułu najmu za 1 m2 netto wynosi 18,00 zł  + obowiązujący aktualnie podatek VAT, płatna miesięcznie, lokal o powierzchni 17 m2, która wynosi 376,38 zł

7.       Termin wnoszenia opłat: za miesiąc poprzedni do 15 dnia każdego następnego miesiąca kalendarzowego na konto Wynajmującego.

8.       Koszty energii elektrycznej będą płacone przez Najemcę w wysokości 7% wartości rachunku za energię elektryczną płaconego przez Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowicach.

9.       Należność za gaz będzie płacona przez Najemcę w wysokości 0,5 % wartości rachunku za gaz płaconego przez Zespół Placówek Oświatowych
w Jurkowicach.

10.   Należność za wodę i odprowadzenie ścieków będzie płacona przez Najemcę
w wysokości 7 % wartości rachunku za wodę i ścieki płaconego przez Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowicach.

11.   Należność za wywóz nieczystości stałych będą płacone przez Najemcę na podstawie zawartej umowy.

12.   Zasady aktualizacji opłat: Corocznie zgodnie z średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację – na podstawie komunikatu Prezesa GUS.

13.   Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 37,64 zł, stanowiące 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w gotówce w Kasie Banku Spółdzielczego w Staszowie Oddział w Bogorii do dnia 13 maja 2011r. na konto Urzędu Gminy Nr 05 9431 0005 2002 0200 2857 0001.

14.   Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

15.   W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy najmu, wpłacone wadium przepada na rzecz wynajmującego.

16.   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które przedłożą przed przetargiem dowód wpłaty wadium.

17.   Wskazany lokal jest wolny od obciążeń.

18.   Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, co stanowi kwotę 3,77 zł.

19.   Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju. Gospodarczego i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy w Bogorii,
ul. Opatowska 13, pokój nr 5, tel. 15867 40 86 w godz. od 730 do 1530.

 

Wójt Gminy Bogoria

 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2124
Wprowadził do systemu: Barbara Malec, data: 2011-04-12 09:49:31
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2011-04-12 09:50:31
Ostatnia zmiana: Barbara Malec, data: 2011-04-12 09:50:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu