Wersja do druku

Zamawiający:

Przetargi

Adres:
Gmina Bogoria
28-210 Bogoria

Kontakt:
tel. 015 867-40-86, fax. 015 867-42-81
E-mail:malec.urzad@bogoria.pl
Strona www:

Numer ID: 117

Data publikacji:
2011-04-12 09:55:45

Przedmiot: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
Przyczepa transportowa marki Autosan, Model D73205 o numerze rejestracyjnym TSZ PO77.

Treść przetargu:

RGiZP.7011.88.2011                                                             Bogoria, dnia 08.04.2011

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bogoria ogłasza przetarg ustny      nieograniczony na sprzedaż:

Przyczepa transportowa marki Autosan, Model D73205 o numerze rejestracyjnym TSZ PO77

Cena wywoławcza za przyczepę transportową marki: Autosan, Model: D73205 wynosi 1 490,00 zł   (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 149,00 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych).

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 14,90 zł.

Opis pojazdu: przyczepa, marka: Autosan, Model: D73205, nr identyfikacyjny (VIN): 46008 nr. rejestracyjny TSZ PO77, data pierwszej rejestracji: 1988-02-05, rodzaj pojazdu: przyczepa transportowa.

Przyczepa samowyładowcza marki Autosan, Model: SFA D55/00 o numerze rejestracyjnym TGL 4578

Cena wywoławcza za przyczepę samowyładowczą marki: Autosan , Model: SFA D55/00  wynosi 1 790,00zł

(słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 179,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć złotych).

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 17,90 zł.

Opis pojazdu: przyczepa, marka: Autosan, Model: SFA D55/00, nr identyfikacyjny (VIN): 61982 nr. rejestracyjny: TGL 4578, data pierwszej rejestracji: 1991-04-06, rodzaj przyczepy: samowyładowcza.

Przyczepa transportowa marki Autosan, Model D73205 o numerze rejestracyjnym TSZ PO76

Cena wywoławcza za przyczepę transportową marki: Autosan, Model: D73205 wynosi 2 290,00 zł

(słownie: dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 229,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć złotych).

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 22,90 zł.

Opis pojazdu: przyczepa, marka: Autosan, Model: D73205, nr identyfikacyjny (VIN): 46007 nr. rejestracyjny TSZ PO76, data pierwszej rejestracji: 1988-02-05, rodzaj przyczepy: transportowa.

 

Przedmioty przetargu można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 8 -15 na placu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogorii po uprzednim zgłoszeniu się do referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy w Bogorii ul. Opatowska 13. 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2011r. o godz 11:00 w budynku Urzędu Gminy w Bogorii ul. Opatowska 13

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w gotówce na konto Urzędu Gminy w Bogorii w Kasie Banku Spółdzielczego w Staszowie Oddział w Bogorii Nr 05 9431 0005 2002 0200 2857 0001. najpóźniej w dniu 22 kwietnia 2011 do godziny 900
  2. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się od zakupu wniesione wadium przepada na rzecz gminy.
  3. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bogorii
    ul. Opatowska 13, pokój nr. 5. tel. 15867 40 86 w godz. od 730 - 15 30 .

Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wójt Gminy Bogoria

 

UWAGA !

RGiZP.7011.88.2011                                                             Bogoria, dnia 14.04.2011.

 

OGŁOSZENIE

Informuje wszystkich zainteresowanych zakupem przyczepy transportowej marki Autosan, Model D73205 o numerze rejestracyjnym TSZ PO76, że została wycofana
z przetargu publicznego.

Wójt Gminy Bogoria

 

 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2609
Wprowadził do systemu: Barbara Malec, data: 2011-04-12 09:55:45
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2011-04-12 09:56:29
Ostatnia zmiana: Barbara Malec, data: 2011-04-15 08:09:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu