Archiwum przetargów

Opublikowany: 2011-03-18 09:47:48
Wygasł: 2011-04-19

1. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 200,00 m2 części działki o numerze ewidencyjnym 524 zlokalizowanej w miejscowości Bogoria przy ulicy Rynek 5 z przeznaczeniem na prowadzenie stacji paliw. 2. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem, na działce o numerze ewidencyjnym 180/2 położonej w Ceber.

Opublikowany: 2011-03-14 12:29:31
Wygasł: 2011-03-25

Dostawa cysterny do przewozu wody na przyczepie ciągnikowej.

Opublikowany: 2011-03-10 13:29:14
Wygasł: 2011-03-30

Wykonanie odnowy nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach – Podlesie, Wysoki Duże, Bogoria ulica Żeromskiego i Bogoria ulica B Prusa.

Opublikowany: 2011-02-14 12:50:18
Wygasł: 2011-02-26

Realiacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bogoria w 2011 roku.

Opublikowany: 2011-02-10 11:49:19
Wygasł: 2011-03-04

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BOGORIA PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA.

Opublikowany: 2010-12-13 11:47:02
Wygasł: 2010-12-22

Dostawa oleju napędowego do magazynu paliw na terenie Urzędu Gminy w Bogorii w 2011 roku.

Opublikowany: 2010-12-07 10:34:25
Wygasł: 2010-12-18

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek oświatowych z terenu Gminy Bogoria.

Opublikowany: 2010-11-10 10:33:40
Wygasł: 2010-11-19

Dostawa samochodu dostawczego dla Gminy Bogoria.

Opublikowany: 2010-11-09 13:15:08
Wygasł: 2010-11-19

Zakup sprzętu do utrzymania dróg i placów.

Opublikowany: 2010-10-26 14:04:44
Wygasł: 2010-11-05

Dostawa samochodu dostawczego dla Gminy Bogoria.

Opublikowany: 2010-09-23 11:47:57
Wygasł: 2010-10-09

Ułożenie chodnika z kostki brukowej przy ulicy Spacerowej w Bogorii.

Opublikowany: 2010-09-22 14:28:50
Wygasł: 2010-10-09

Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zagorzyce.

Opublikowany: 2010-09-17 11:10:38
Wygasł: 2010-10-07

Przebudowa budynku remizy OSP w Miłoszowicach.

Opublikowany: 2010-09-10 12:16:05
Wygasł: 2010-09-28

Odbudowa nawierzchni dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi w 2010 roku.

Opublikowany: 2010-09-02 11:54:19
Wygasł: 2010-09-15

Dostawa lekkiego używanego samochodu pożarniczego do 3,5 tony dla OSP Jurkowice.

Opublikowany: 2010-09-02 10:15:57
Wygasł: 2010-09-21

Przebudowa budynku Przychodni Lekarskiej w Bogorii przy ul. Spacerowej 7

Opublikowany: 2010-08-27 09:14:23
Wygasł: 2010-10-02

SPRZEDAŻ Nieruchomości gruntowe położone w Woli Malkowskiej: Lokal użytkowy wraz z częścią gruntu położony w Szczeglicach.

Opublikowany: 2010-08-18 11:30:43
Wygasł: 2010-09-04

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria - Gmina Bogoria.

Opublikowany: 2010-07-30 13:06:24
Wygasł: 2010-08-17

Zabezpieczenie osuwiska przy rzece Korzennej w Bogorii.

Opublikowany: 2010-07-27 15:24:13
Wygasł: 2010-08-13

Przebudowa dróg gminnych Wysoki Duże - Wysoki Średnie, Wysoki Duże -Wysoki Małe- Witowice 000326T.


znalezionych: 302 na 16 stronach
<<< poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - następna >>>