Archiwum przetargów

Opublikowany: 2010-07-13 11:29:31
Wygasł: 2010-07-24

Zakup lekkiego używanego samochodu pożarniczego powyżej 3,5 tony.

Opublikowany: 2010-07-09 13:09:03
Wygasł: 2010-07-27

Odnowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Pełczyce.

Opublikowany: 2010-05-27 10:56:22
Wygasł: 2010-06-17

Przebudowa pompowni wody w Kiełczynie.

Opublikowany: 2010-05-18 12:29:55
Wygasł: 2010-06-09

Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego polegająca na zabudowie dodatkowych słupów i opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bogoria w 2010 roku.

Opublikowany: 2010-05-12 15:26:41
Wygasł: 2010-06-17

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu

Opublikowany: 2010-04-21 14:57:30
Wygasł: 2010-05-07

Odnowa nawierzchni drogi gminnej nr 000323T Domaradzice – Kolonia Domaradzice od km 0+000 do km 0+134 m.

Opublikowany: 2010-04-14 11:04:31
Wygasł: 2010-04-24

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Opublikowany: 2010-03-11 14:15:38
Wygasł: 2010-03-31

Odnowa nawierzchni dróg gminnych w 2010 roku na terenie Gminy Bogoria.

Opublikowany: 2010-03-11 10:19:45
Wygasł: 2010-03-31

Odnowa nawierzchni drogi gminnej stary nr (4205057) nowy nr (312044T) Kiełczyna-Kolonia Miłoszowice od km 1+000 do km 2+500 zniszczonej podczas powodzi.

Opublikowany: 2010-03-10 12:26:49
Wygasł: 2010-03-31

Przebudowa obwodnicy małej obok cmentarza łączącej drogę wojewódzką nr 757 z powiatową nr 0780T w miejscowości Bogoria.

Opublikowany: 2010-03-05 13:23:10
Wygasł: 2010-03-17

Usuwanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy Bogoria z nieruchomości osób fizycznych oraz z obiektów użyteczności publicznej i innych obiektów stanowiących własność gminy Bogoria.

Opublikowany: 2010-02-23 08:48:52
Wygasł: 2010-03-04

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem stacji uzdatniania wody na Ujęciu Wody w miejscowości Zimnowodna – Gmina Bogoria.

Opublikowany: 2010-02-12 14:06:20
Wygasł: 2010-02-17

Rozbudowa z przebudową budynku po byłej szkole podstawowej w Pęcławicach Górnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele Domu Pomocy Społecznej.

Opublikowany: 2010-01-14 12:29:02
Wygasł: 2010-02-11

Rozbudowa z przebudową budynku po byłej szkole podstawowej w Pęcławicacg Górnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele Domu Pomocy Społecznej.

Opublikowany: 2009-12-29 13:11:22
Wygasł: 2010-01-22

Budowa drogi gminnej nr 000355T Przybowice - Ceber - Kolonia Ceber.

Opublikowany: 2009-12-21 11:52:36
Wygasł: 2009-12-31

Zakup samochodu osobowego dla Gminy Bogoria.

Opublikowany: 2009-12-11 10:03:01
Wygasł: 2009-12-22

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych podległych gminie Bogoria w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Opublikowany: 2009-12-10 13:19:43
Wygasł: 2010-01-01

Budowa drogi gminnej nr 000324T Wysoki Średnie - Szczeglice.

Opublikowany: 2009-12-08 12:58:59
Wygasł: 2009-12-18

Zakup samochodu osobowego dla Gminy Bogoria.

Opublikowany: 2009-11-25 13:29:05
Wygasł: 2009-12-09

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych podległych gminie Bogoria w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2012 roku.


znalezionych: 302 na 16 stronach
<<< poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - następna >>>