Archiwum przetargów

Opublikowany: 2009-11-17 13:51:02
Wygasł: 2009-12-11

Budowa drogi gminnej 000350T Pułaczów- Niemirów.

Opublikowany: 2009-11-10 11:52:00
Wygasł: 2009-12-02

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami w miejscowościach Bogoria, Kiełczyna, Gorzków, Wola Kiełczyńska.

Opublikowany: 2009-10-30 11:02:11
Wygasł: 2009-11-24

Przebudowa i remont urządzeń sportowych oraz elementów zagospodarowania terenu Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogorii.

Opublikowany: 2009-10-05 11:04:39
Wygasł: 2009-10-29

Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Bogoria nr 0713T Haliszka – Grzybów – Szczeglice i nr 0779T Grzybów – Gorzków – Niedźwiedź.

Opublikowany: 2009-09-22 12:59:02
Wygasł: 2009-10-16

Przebudowa budynku Świetlicy wiejskiej w Cebrze wraz z zagospodarowaniem terenu.

Opublikowany: 2009-09-08 13:39:44
Wygasł: 2009-09-23

Dostawa wraz z montażem foteli kinowych do sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii.

Opublikowany: 2009-09-08 12:56:40
Wygasł: 2009-10-01

Wykonanie odnowy nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łagówka.

Opublikowany: 2009-09-03 10:51:02
Wygasł: 2009-09-26

Przebudowa i remont urządzeń sportowych oraz elementów zagospodarowania terenu Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogorii .

Opublikowany: 2009-08-25 12:37:28
Wygasł: 2009-09-15

Odnowa nawierzchni drogi gminnej nr 000330T Pełczyce Górne - Pełczyce zniszczonej podczas powodzi II etap.

Opublikowany: 2009-08-18 14:17:41
Wygasł: 2009-09-11

Rozbudowa i przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na Świetlicę Wiejską w Jurkowicach.

Opublikowany: 2009-08-12 14:36:05
Wygasł: 2009-08-22

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek oświatowych z terenu Gminy Bogoria.

Opublikowany: 2009-07-31 11:21:15
Wygasł: 2009-08-25

Odnowa nawierzchni drogi gminnej nr 000330T Pełczyce Górne - Pełczyce zniszczonej podczas powodzi.

Opublikowany: 2009-07-24 10:28:43
Wygasł: 2009-08-19

Wykonanie remontu pompowni wody w Kiełczynie.

Opublikowany: 2009-07-21 12:14:05
Wygasł: 2009-08-13

Wykonanie elewacji z dociepleniem Publicznej Szkoły Podstawowej w Jurkowicach.

Opublikowany: 2009-06-25 14:23:01
Wygasł: 2009-07-21

Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej w Miejscowości Bogoria - gmina Bogoria.

Opublikowany: 2009-05-19 14:28:31
Wygasł: 2009-06-02

Dostawa oleju napędowego domagazynu paliw na terenie Urzędu Gminy w Bogorii.

Opublikowany: 2009-03-17 13:00:42
Wygasł: 2009-04-10

Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego polegająca na zabudowie dodatkowych słupów i opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bogoria.

Opublikowany: 2009-03-05 13:38:58
Wygasł: 2009-03-17

Usuwanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy Bogoria z nieruchomości osób fizycznych oraz z obiektów użyteczności publicznej i innych obiektów stanowiących własność gminy Bogoria.

Opublikowany: 2009-03-02 12:38:16
Wygasł: 2009-03-26

Modernizacja budynku OSP w Domaradzicach.

Opublikowany: 2009-02-19 08:51:44
Wygasł: 2009-03-13

Odnowa nawierzchni dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi - Droga gminna Nr 000323T Domaradzice – Kolonia Domaradzice - Droga gminna Nr 000315T Buczyna – Miłoszowice.


znalezionych: 302 na 16 stronach
<<< poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - następna >>>