Archiwum przetargów

Opublikowany: 2016-05-31 11:35:49
Wygasł: 2016-06-17

Remont drogi gminnej nr 0153W Łagówka dz. 190/1, 190/2, od km 0+000 do km 1+700 oraz remont drogi gminnej nr 0167W Mała Wieś – Bogoria dz. 259 od km 0+000 do km 0+700

Opublikowany: 2016-04-15 13:08:00
Wygasł: 2016-05-06

Budowa odcinków dróg gminnych: 312014T w miejscowościach Wysoki Duże, Wysoki Średnie oraz 312043T w miejscowości Wysoki Średnie.

Opublikowany: 2016-02-09 07:51:55
Wygasł: 2017-02-14

Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego.

Opublikowany: 2015-12-08 09:35:22
Wygasł: 2015-12-18

Wykonanie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bogoria – 2016 rok

Opublikowany: 2015-12-07 13:01:26
Wygasł: 2015-12-16

Dostawa oleju napędowego do magazynu paliw na terenie Urzędu Gminy w Bogorii w 2016 roku.

Opublikowany: 2015-12-02 10:48:35
Wygasł: 2015-12-11

Dowożenie uczniów do placówek oświatowych z terenu Gminy Bogoria w 2016 roku.

Opublikowany: 2015-10-21 11:05:30
Wygasł: 2015-10-31

Dostawa energii elktrycznej dla potrzeb Gminy Bogoria oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bogoria.

Opublikowany: 2015-10-15 10:48:07
Wygasł: 2015-10-31

Przebudowa drogi gminnej nr 312024T Bogoria - Rogoźno Szczeglickie od km 0+000 do km 1+200, 1200 mb.

Opublikowany: 2015-09-25 10:39:28
Wygasł: 2015-10-07

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Bogoria oraz jednostek organizacyjnych.

Opublikowany: 2015-09-04 09:44:20
Wygasł: 2015-09-23

Przebudowa drogi wewnętrznej nr 0349W w miejscowości Zagorzyce.

Opublikowany: 2015-05-22 09:30:24
Wygasł: 2015-06-11

Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w miejscowościach Jurkowice, Miłoszowice, Niedźwiedź, Rosołówka w 2015 roku.

Opublikowany: 2015-05-11 10:34:00
Wygasł: 2015-05-22

Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo – Przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 757

Opublikowany: 2015-03-31 14:30:47
Wygasł: 2015-04-16

Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno – grawitacyjnej na terenie gminy Bogoria -Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jurkowice, Jurkowice – Kamieniołom i Moszyny wraz z przepompownią ścieków.

Opublikowany: 2015-03-17 10:35:53
Wygasł: 2015-04-03

Przebudowa drogi gminnej nr 312017T Pełczyce Górne – Pełczyce od km 1+400 do km 1+700 i od km 2+100 do km 2+700. Przebudowa drogi gminnej nr 312009T Grzybów – Placha od km 0+950 do km 1+510.

Opublikowany: 2015-02-02 10:36:43
Wygasł: 2015-02-21

Budowa odcinka drogi gminnej Przyborowice – Ceber – Kolonia Ceber w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność – Rozwój – z szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz niechronionych użytkowników dróg.

Opublikowany: 2014-12-02 13:02:09
Wygasł: 2014-12-12

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Opublikowany: 2014-12-01 10:40:36
Wygasł: 2014-12-13

Dostawa oleju napędowego do magazynu paliw na terenie Urzędu Gminy w Bogorii w 2015 r.

Opublikowany: 2014-10-09 10:22:34
Wygasł: 2014-10-21

Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogorii - II etap.

Opublikowany: 2014-10-08 11:28:39
Wygasł: 2014-10-18

Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne Gminy Bogoria.

Opublikowany: 2014-09-24 12:58:20
Wygasł: 2014-10-10

Przebudowa drogi gminnej, ul. Osiedlowa w Bogorii w 2014 r w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność – Rozwój – z szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz niechronionych użytkowników dróg.


znalezionych: 302 na 16 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>