Archiwum przetargów

Opublikowany: 2014-09-15 11:00:07
Wygasł: 2014-10-01

Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pełczyce.

Opublikowany: 2014-09-11 10:42:19
Wygasł: 2014-09-27

Przebudowa drogi gminnej nr 312009T Grzybów – Placha od km 0+000 do km 0+950 – nawalny deszcz 2013 r.

Opublikowany: 2014-09-03 11:28:23
Wygasł: 2014-09-20

Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie gminy Bogoria w 2014 roku.

Opublikowany: 2014-07-31 10:54:33
Wygasł: 2014-08-19

Przebudowa drogi gminnej nr 312001T Gorzków - Kolonia Gorzków od km 0-000 do km 0+671 - nawalny deszcz 2013 r.

Opublikowany: 2014-06-30 12:46:30
Wygasł: 2014-07-18

Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Bogoria.

Opublikowany: 2014-04-23 10:02:05
Wygasł: 2014-05-10

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bogorii.

Opublikowany: 2014-03-27 12:50:26
Wygasł: 2014-04-16

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 312023T Podlesie – Las Wysoki Średnie od km 0+670 do km 1+170” 2. „ Remont zniszczonych poboczy oraz rowów na drodze gminnej nr 312034T Przyborowice – Ceber – Kolonia Ceber od km 0+600 do km 1+312”.

Opublikowany: 2014-02-25 11:34:17
Wygasł: 2014-03-15

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bogorii.

Opublikowany: 2014-02-19 10:20:31
Wygasł: 2014-03-07

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem wyposażenia w miejscowości Wysoki Średnie.

Opublikowany: 2014-01-24 09:36:46
Wygasł: 2014-02-14

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem wyposażenia w miejscowości Wysoki Średnie.

Opublikowany: 2013-12-13 14:00:35
Wygasł: 2013-12-24

Zakup samochodu do przewozu posiłków dla podopiecznych dla OPS.

Opublikowany: 2013-12-05 12:58:28
Wygasł: 2013-12-17

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Opublikowany: 2013-12-02 12:53:44
Wygasł: 2013-12-11

Dostawa oleju napędowego do magazynu paliw na terenie Urzędu Gminy w Bogorii w 2014 roku.

Opublikowany: 2013-11-26 12:56:21
Wygasł: 2013-12-05

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Bogoria oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bogoria.

Opublikowany: 2013-11-26 09:42:21
Wygasł: 2013-12-05

Wykonanie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bogoria – 2014 rok.

Opublikowany: 2013-11-21 14:07:59
Wygasł: 2013-12-04

Dowożenie uczniów do placówek oświatowych z terenu Gminy Bogoria w 2014 – 2015 roku.

Opublikowany: 2013-10-10 14:07:32
Wygasł: 2013-10-30

Budowa placu targowego w miejscowości Bogoria oraz zakup wyposażenia dla boisk sportowych w miejscowościach Grzybów i Podlesie.

Opublikowany: 2013-10-01 12:57:09
Wygasł: 2013-10-18

Budowa drogi położonej w miejscowości Moszyny.

Opublikowany: 2013-09-24 12:32:08
Wygasł: 2013-10-09

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Opublikowany: 2013-09-16 12:14:27
Wygasł: 2013-09-27

Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogorii.


znalezionych: 302 na 16 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>