Archiwum przetargów

Opublikowany: 2013-07-23 12:42:13
Wygasł: 2013-08-09

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pełczyce.

Opublikowany: 2013-07-22 08:53:17
Wygasł: 2013-08-07

Przebudowa i remont dróg gminnych w miejscowościach: Budy, Pełczyce, Wysoki Średnie, Bogoria Oś. Ujazd.

Opublikowany: 2013-07-18 09:34:14
Wygasł: 2013-07-31

Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bogoria w 2013 roku - II etap.

Opublikowany: 2013-06-20 11:20:55
Wygasł: 2013-07-06

Budowa placu postojowego w miejscowości Kiełczyna oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzybów.

Opublikowany: 2013-06-18 09:38:20
Wygasł: 2013-07-04

Przebudowa i remont dróg gminnych w miejscowościach: Budy, Pełczyce, Wysoki Średnie, Bogoria Oś. Ujazd.

Opublikowany: 2013-05-28 14:56:12
Wygasł: 2013-06-13

Opracowanie projektów zmian: - IV zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria. - IV zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria – Etap I. - IV zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria – Etap II .

Opublikowany: 2013-05-23 12:43:22
Wygasł: 2013-06-21

Rewitalizacja zdegradowanych terenów po byłej stacji PKP w Bogorii

Opublikowany: 2013-05-14 09:14:49
Wygasł: 2013-05-30

Odbudowa drogi gminnej nr 312042T Grzybów – Brzezionki od km 0+000 do km 0+750.

Opublikowany: 2013-05-10 10:42:20
Wygasł: 2013-05-29

Przebudowa i remont dróg gminnych w miejscowościach: Budy, Pełczyce, Wysoki Średnie, Bogoria Oś. Ujazd.

Opublikowany: 2013-04-17 13:18:55
Wygasł: 2013-05-01

Opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla zadania pn. Rozbudowa szkoły podstawowej w Jurkowicach o blok żywieniowy, przedszkole, termomodernizacja i budowa kompleksu sportowego.

Opublikowany: 2013-04-17 10:27:41
Wygasł: 2013-05-01

Obsługa geodezyjna Gminy Bogoria w 2013 roku.

Opublikowany: 2013-04-04 09:50:28
Wygasł: 2013-04-23

Odbudowa zniszczonych poboczy oraz rowów na dzrodze gminnej nr 312012T Wysoki Średnie - Szczeglice od km 0+008 do km 2+090.

Opublikowany: 2013-02-19 10:19:26
Wygasł: 2013-03-01

Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bogoria w 2013 roku.

Opublikowany: 2013-01-10 10:32:31
Wygasł: 2013-01-23

Opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bogorii.

Opublikowany: 2013-01-08 10:44:17
Wygasł: 2013-01-18

Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach: Miłoszowice, Pełczyce.

Opublikowany: 2012-12-17 10:51:42
Wygasł: 2012-12-28

Wykonanie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bogoria.

Opublikowany: 2012-12-10 11:21:32
Wygasł: 2012-12-19

Dowożenie uczniów do placówek oświatowych z terenu Gminy Bogoria w 2013 r.

Opublikowany: 2012-12-06 10:39:11
Wygasł: 2012-12-18

Dostawa oleju napędowego do magazynu paliw na terenie Urzędu Gminy w Bogorii w 2013 r.

Opublikowany: 2012-12-04 14:24:30
Wygasł: 2012-12-22

Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno – grawitacyjnej na terenie gminy Bogoria -Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłoszowice.

Opublikowany: 2012-11-20 11:46:56
Wygasł: 2012-11-29

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych podległych gminie Bogoria w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2016 roku.


znalezionych: 302 na 16 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>