Archiwum przetargów

Opublikowany: 2012-11-09 08:24:52
Wygasł: 2012-12-13

Dzierżawa pomieszczeń użytkowych położonych w budynku Przychodni Lekarskiej w Bogorii, przy ulicy Spacerowej 7.

Opublikowany: 2012-11-07 09:53:01
Wygasł: 2012-11-16

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Opublikowany: 2012-10-30 11:36:19
Wygasł: 2012-11-17

Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego i gospodarczego w Bogorii.

Opublikowany: 2012-10-15 08:17:38
Wygasł: 2012-11-06

WYKAZ POMIESZCZEŃ STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BOGORIA PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY: Pomieszczenia użytkowe położone w budynku Przychodni Lekarskiej w Bogorii, przy ulicy Spacerowej 7.

Opublikowany: 2012-09-17 13:15:27
Wygasł: 2012-10-04

Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego i gospodarczego w Bogorii.

Opublikowany: 2012-09-07 10:41:22
Wygasł: 2012-09-18

Realizacja usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bogoria w 2012 roku uszkodzonych w wyniku gradobicia.

Opublikowany: 2012-08-28 12:14:13
Wygasł: 2012-09-13

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bogoria.

Opublikowany: 2012-08-27 12:24:46
Wygasł: 2012-09-12

Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zagorzyce.

Opublikowany: 2012-08-02 12:20:16
Wygasł: 2012-08-15

Rewitalizacja zdegradowanych terenów po byłej stacji PKP w Bogorii - opracowanie dokumentacji.

Opublikowany: 2012-07-26 14:04:11
Wygasł: 2012-08-11

Odbudowa drogi gminnej nr 312021T Witowice - Józefów Witowicki od km 0+000 do km 1+200.

Opublikowany: 2012-07-10 12:42:47
Wygasł: 2012-07-26

Przebudowa pomieszczeń przy ulicy Osiedlowej na budynek socjalno - magazynowy.

Opublikowany: 2012-06-15 10:54:29
Wygasł: 2012-07-05

Dostawa i montaż barier ochronnych SP-05 ze słupkiem co 2 m przy drogach gminnych.

Opublikowany: 2012-06-13 14:17:30
Wygasł: 2012-07-04

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu -Moje Boisko - Orlik 2012 - boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym w Bogorii.

Opublikowany: 2012-06-12 13:38:03
Wygasł: 2012-06-23

Dostawa lekkiego fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogorii.

Opublikowany: 2012-05-25 12:03:24
Wygasł: 2012-06-13

Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Polnej w miejscowości Bogoria.

Opublikowany: 2012-05-17 11:01:11
Wygasł: 2012-06-05

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy przepompowni ścieków w Podlesiu.

Opublikowany: 2012-05-16 12:20:56
Wygasł: 2012-05-29

Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach: Bogoria, Grzybów, Podlesie, Zimnowoda – sprzęt muzyczny GOK.

Opublikowany: 2012-05-14 13:01:02
Wygasł: 2012-06-01

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kiełczyna, Pęcławice Górne.

Opublikowany: 2012-04-16 10:52:59
Wygasł: 2012-05-03

Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach: Bogoria, Grzybów, Podlesie, Zimnowoda – świetlice wiejskie.

Opublikowany: 2012-03-16 13:40:13
Wygasł: 2012-04-04

Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach: Bogoria, Grzybów, Podlesie, Zimnowoda – boiska sportowe, plac zabaw.


znalezionych: 302 na 16 stronach
<<< poprzednia -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna >>>