Archiwum przetargów

Opublikowany: 2012-03-02 08:48:40
Wygasł: 2012-03-16

Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bogoria w 2012 roku.

Opublikowany: 2012-02-17 13:27:53
Wygasł: 2012-02-24

Wykonanie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bogoria.

Opublikowany: 2012-02-13 15:12:51
Wygasł: 2012-03-13

Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno – grawitacyjnej na terenie gminy Bogoria.

Opublikowany: 2012-02-13 12:50:04
Wygasł: 2012-02-23

Przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Bogoria jako działki nr 23 i 24.

Opublikowany: 2012-01-12 14:41:03
Wygasł: 2012-01-21

Dostawa ciągnika rolniczego dla Gminy Bogoria.

Opublikowany: 2011-12-21 14:10:25
Wygasł: 2011-12-31

Dowożenie uczniów do placówek oświatowych z terenu Gminy Bogoria w 2012 roku.

Opublikowany: 2011-12-07 14:33:55
Wygasł: 2011-12-16

Zakup energii elektrycznej.

Opublikowany: 2011-12-02 11:19:30
Wygasł: 2011-12-13

Dowożenie uczniów do placówek oświatowych z terenu Gminy Bogoria w 2012 roku na podstawie biletów miesięcznych.

Opublikowany: 2011-11-30 13:12:30
Wygasł: 2011-12-17

Przebudowa budynku Przychodni Lekarskiej w Bogorii przy ul. Spacerowej 7 – pozostałe roboty do realizacji II-etap.

Opublikowany: 2011-11-23 09:17:04
Wygasł: 2011-12-06

Dostawa oleju napędowego do magazynu paliw na terenie Urzędu Gminy w Bogorii w 2012 r.

Opublikowany: 2011-11-21 12:24:55
Wygasł: 2011-12-09

Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przyborowicach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i boiskiem sportowym wielofunkcyjnym.

Opublikowany: 2011-11-18 11:29:54
Wygasł: 2011-11-29

Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I III w Gminie Bogoria” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Opublikowany: 2011-10-17 09:59:24
Wygasł: 2011-10-28

Dostawa cysterny do przewozu wody na przyczepie ciągnikowej.

Opublikowany: 2011-09-27 11:51:38
Wygasł: 2011-10-08

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bogoria.

Opublikowany: 2011-09-06 12:45:22
Wygasł: 2011-09-15

Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Bogoria” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Opublikowany: 2011-09-06 10:05:37
Wygasł: 2011-09-22

Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zagorzyce.

Opublikowany: 2011-08-25 15:01:24
Wygasł: 2011-09-03

Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Bogoria” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Opublikowany: 2011-08-22 10:39:45
Wygasł: 2011-08-24

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Bogoria” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Opublikowany: 2011-08-11 12:43:06
Wygasł: 2011-08-20

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Bogoria współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Opublikowany: 2011-08-11 10:57:06
Wygasł: 2011-08-19

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU OGŁOSZONEGO POD NUMEREM 177892 - 2011 ZAMIESZCZONEGO POD DATĄ 29.06.2011 Zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Bogoria”


znalezionych: 300 na 15 stronach
<<< poprzednia -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>