Archiwum przetargów

Opublikowany: 2011-08-11 12:43:06
Wygasł: 2011-08-20

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Bogoria współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Opublikowany: 2011-08-11 10:57:06
Wygasł: 2011-08-19

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU OGŁOSZONEGO POD NUMEREM 177892 - 2011 ZAMIESZCZONEGO POD DATĄ 29.06.2011 Zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Bogoria”

Opublikowany: 2011-08-08 14:39:03
Wygasł: 2011-08-25

Remont i wymiana pokryć dachowych na strażnicach OSP w miejscowościach: Grzybów, Domaradzice i Zimnowoda.

Opublikowany: 2011-08-08 11:13:28
Wygasł: 2011-08-25

Odbudowa drogi gminnej nr 312041T Kiełczyna – Wola Kiełczyńska od km 1+100 do km 2+017 - II etap.

Opublikowany: 2011-08-03 15:27:26
Wygasł: 2011-08-20

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zimnowoda.

Opublikowany: 2011-08-03 12:11:35
Wygasł: 2011-08-20

Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii na terenie Gminy Bogoria.

Opublikowany: 2011-08-01 13:18:06
Wygasł: 2011-08-11

Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Bogoria współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Opublikowany: 2011-06-30 09:11:51
Wygasł: 2011-07-13

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Bogoria współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Opublikowany: 2011-06-10 11:34:20
Wygasł: 2011-06-29

Rozbudowa budynku Przychodni Lekarskiej w Bogorii przy ul. Spacerowej 7 – zmiana stropodachu na dach wielospadowy konstrukcji drewnianej.

Opublikowany: 2011-06-06 11:57:54
Wygasł: 2011-06-23

Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Bogoria.

Opublikowany: 2011-05-20 12:24:32
Wygasł: 2011-06-08

Rozbudowa budynku Przychodni Lekarskiej w Bogorii przy ul. Spacerowej 7 – zmiana stropodachu na dach wielospadowy konstrukcji drewnianej.

Opublikowany: 2011-05-19 13:57:13
Wygasł: 2011-06-01

Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4.

Opublikowany: 2011-05-17 11:50:40
Wygasł: 2011-06-03

„Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach Kiełczyna, Niedźwiedź, Ceber, Bogoria i Jurkowice” Projekt realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Opublikowany: 2011-05-10 12:13:43
Wygasł: 2011-05-21

Dostawa cysterny do przewozu wody na przyczepie ciągnikowej.

Opublikowany: 2011-04-28 12:31:19
Wygasł: 2011-05-10

Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach Kiełczyna, Niedźwiedź, Ceber, Bogoria i Jurkowice” Projekt realizowany w ramach działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Opublikowany: 2011-04-12 09:56:29
Wygasł: 2011-04-23

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: Przyczepa transportowa marki Autosan, Model D73205 o numerze rejestracyjnym TSZ PO77.

Opublikowany: 2011-04-12 09:50:31
Wygasł: 2011-05-17

I ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny, położony w miejscowości Jurkowice na działce o numerze ewidencyjnym 186/1.

Opublikowany: 2011-03-29 11:45:47
Wygasł: 2011-04-15

Odbudowa drogi gminnej nr 312041T Kiełczyna – Wola Kiełczyńska od km 0+100 do km 1+100 - I etap.

Opublikowany: 2011-03-24 09:50:09
Wygasł: 2011-04-06

Wykonanie monitoringu zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Podlesie gmina Bogoria.

Opublikowany: 2011-03-18 09:56:37
Wygasł: 2011-04-09

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ LOKALI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BOGORIA PRZEZNACZONYCH DO NAJMU: - Lokal użytkowy wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny położony w miejscowości Jurkowice na działce o numerze ewidencyjnym 186/1.


znalezionych: 302 na 16 stronach
<<< poprzednia -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - następna >>>